(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-31358206-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');
Vytlačiť túto stránku

Prevencia ochorení srdca – často zanedbávaná, no veľmi potrebná

Autor PRServis september 2020 -
Prevencia ochorení srdca – často zanedbávaná, no veľmi potrebná Pixabay

Každoročne rastie počet pacientov, ktorých trápia kardiovaskulárne ochorenia. Tie sa podieľajú približne na polovici všetkých úmrtí.

Na Slovensku pretrváva vysoká úmrtnosť pacientov, ktorých postihujú choroby srdca a ciev.

Len pomaly dosahujeme výraznejšie zlepšenie situácie v oblasti kardiovaskulárnych ochorení, pretože u nás je málo známy fakt, že najúčinnejším prístupom je efektívne obmedzovanie rizikových faktorov a prevencia. Štatistiky potvrdzujú, že prevenciu Slováci stále neuznávajú, situácia ale nie je o nič lepšia ani v dodržiavaní liečby.

Nová iniciatíva, ktorá má priniesť zlepšenie

V roku 2018 Európska kardiologická a hypertenziologická spoločnosť vydala odporúčania, ako manažovať efektívnejšie pacientov s hypertenziou a dosiahnuť lepšiu kontrolu tlaku krvi.

Únia pre zdravšie srdce v spolupráci s odbornými spoločnosťami manažujúcimi hypertenziu vymysleli iniciatívu Charta 70/2023, ktorej cieľom je angažovať odbornú verejnosť, aby prostredníctvom implementácie medzinárodných odporúčaní a svojim každodenným úsilím prispeli k zlepšeniu situácie.

Doteraz viac ako 1 600 lekárov svojim podpisom podporilo víziu Charty 70/2023 a neustále sa snažia zapájať aj svojich pacientov k lepšiemu dodržiavaniu režimových a farmakologických opatrení.

Slovenskí lekári nahlas varujú pred nízkou mierou súladu pacienta s predpísanou liečbou, čo prirodzene znižuje jej účinnosť a znásobuje problémy a financie. Tvrdia, že počty ľudí, ktorí nerešpektujú ich odporúčania, možno zmeniť. Poukazujú na zjednodušenie denných dávok liekov a na informovanosť o nových trendoch. Pozitívny dopad majú aj verejné kampane, pretože oslovujú čoraz viac ľudí a získavajú sľubné výsledky.

Dezinformácie o vedľajších účinkoch liečby

Novodobým problémom sa stáva množstvo dezinformácií o negatívnych účinkoch liekov na kardiovaskulárne ochorenia, ktoré kolujú po internete. Navodzujú zbytočný strach ohľadne možných nežiadúcich účinkov liečby, čo prirodzene skresľuje pohľad na vnímanie rizík neliečených ochorení.

Problémom je aj to, že už menej vidíme pozitívne informácie o dlhodobých prínosoch liečby kardiovaskulárnych ochorení.

Napríklad u väčšiny pacientov s hypertenziou treba na dobrú kontrolu tlaku viac ako jeden liek. To znamená, že musia užívať kombináciu dvoch až troch tabletiek, čo sa do veľkej miery podpisuje na disciplíne dodržiavania liečby.

Poctivejší prístup pacienta vidno vtedy, ak sa mu predpíše len jeden viaczložkový liek. V súčasnosti ho dokážu napasovať priamo na mieru, stačí sa o túto možnosť zaujímať u svojho lekára.

„Dôležité je, aby liečba bola každému pacientovi ,ušitá na mieruʻ a svojvoľne sa z pacientovej strany neprerušovala,“ uvádza doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC., primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych ochorení v Bratislave.

Komunikácia medzi pacientom a lekárom zaostáva

Bežne sa stáva, že vysvetľovanie užívania napríklad troch liekov je pre veľa ľudí zdĺhavé, dokonca nudné. Potom je tu skupina ľudí, ktorí netušia, čo im lekár v ambulancii hovorí, i keď pri rozhovore z očí do očí všetko odkývajú.

Zvyšní odporúčania buď ignorujú úplne alebo ich praktizujú sporadicky. Mnohým by pritom pomohlo, keby s nimi na vyšetrenie prišiel niekto blízky, komu sa zdôveria, on by si zapamätal dôležité informácie, respektíve ich dokázal neskôr pripomenúť.

Podstatné sú i otázky, ktoré pacient položí lekárovi, pretože úroveň ich vzájomnej komunikácie sa výrazne podpisuje na tom, ako pacient príjme liečbu.

„Medzi pacientom a lekárom je špecifický vzťah, ktorý prirodzene vplýva na celý proces liečby. Základom tohto partnerstva je obojstranná dôvera a rešpekt, a preto je dôležité, aby sa pacienti nebáli pýtať na nejasnosti, ktoré si nosia v hlave,“ vyjadrila sa MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo.

Keď pacient nespolupracuje

Zdravotnícka komunita apeluje, že v dnešnej dobe je strategické, aby chorí s chronickými, najmä kardiovaskulárnymi ochoreniami, spolupracovali a akceptovali odporúčania medicínskych pracovníkov. V odbornej praxi sa tomu hovorí adherencia.

Dnešná prax však čoraz viac prináša situácie, kedy napriek postupu lekára lege artis vidno neuspokojivé reakcie chorého na liečbu, dokonca až stroskotanie farmakoterapie.

Jednou z hlavných príčin tohto stavu býva neochota, respektíve neschopnosť pacienta spolupracovať, jedným slovom nonadherencia.

Pri týchto prípadoch sa zväčša zvyšuje dávka lieku, mení sa, volia sa nové kombinácie liekov alebo sa aplikuje odlišný liečebný prístup. To ale neznamená, že sa zvyšuje účinnosť liečby, skôr sa negatívnym spôsobom mení zdravotný stav populácie, čo predstavuje i vzostup nákladov.

„V ambulancii ako lekárka stretávam rôznych pacientov, niektorí chcú počúvať, iní majú svoje vlastné predstavy o medicíne. Nájdu sa i takí, ktorí prídu s naštudovaným postupom z internetu a tvrdohlavo sa ho držia,“ uviedla MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC, primárka Ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Svojskou skupinou pacientov sú tí, čo veria na zázračnú a rýchlu liečbu bez vlastného pričinenia. Lenže ten zázrak je v nich samotných, v tom ako dokážu spolupracovať so zdravotníckou komunitou a dodržiavať sebadisciplínu.

„Slováci dosť podceňujú kardiovaskulárne problémy, čo sa odráža na vysokom počte úmrtí pacientov na choroby srdca a ciev. Ľudia si tiež neuvedomujú, že práve tieto ochorenia ich počas života najviac dostávajú na nemocničné lôžka,“ doplnila.

Odmietanie liekov

Podľa odborníkov najväčší otáznik predstavujú chorí, ktorí si vôbec nevyzdvihnú predpísaný liek. Niektorí neskôr prezradia, že ho nepotrebujú, iní ho nechcú užívať, ďalší poukazujú na vysokú cenu a časť pacientov tvrdí, že liek v lekárni nedostať.

Druhá fáza nastáva po vyzdvihnutí lieku z lekárne. Ľudia si mnohokrát nevedia alebo nedokážu zapamätať pokyny z ambulancie a užívanie viacerých tabletiek považujú za komplikované. Za odmietnutím liečby stoja tiež obavy z nežiadúcich účinkov.

Aktívna účasť pacienta na liečbe

Pacient by sa v ambulancii lekára nemal správať pasívne, aktivita je v tomto prípade oveľa viac vítaná. „Potom totiž stúpajú šance, že liečba sa bude dodržiavať, a tým pádom je aj účinnejšia,“ doplnila doktorka Šimková.

Niektorí ľudia si myslia, že po návšteve zdravotníckeho zariadenia, stanovení diagnózy ochorenia a nastavení na liečbu príde okamžitý a zázračný úspech. Neuvedomujú si, že za úspech sa pokladá dosiahnutie sebadisciplíny.

Cieľom nie je priniesť lieky z lekárne a uložiť ich do skrinky. Pacienti by mali vedieť, že nikdy nebudú vidieť cieľovú rovinu pred očami. Začali kráčať po novej ceste a od nich závisí, aká dlhá bude.

Na nej sa postupne stretávajú s rôznymi výzvami, ako prekonať obezitu, ako sa naučiť spolupracovať s odborným lekárom, ako si nezabúdať zapisovať merania tlaku či ako si zvyknúť na pravidelné užívanie liekov a pod.

Všetky tieto míľniky im však ukážu, či kráčajú správnym tempom a smerom. A keď kráčajú, tak žijú, čo je v konečnom dôsledku to najpodstatnejšie. 

Kampaň MOST

Prevencia a dôsledná liečba srdcovocievnych ochorení sú veľmi naliehavé. Štrnásty ročník preventívno-edukačnej kampane MOST – Mesiac O Srdcových Témach – preto upozorňuje na prevenciu a vzťah medzi lekárom a pacientom.

Lekári vyzývajú verejnosť, aby sa zapojila do celosvetovej kampane, ktorá upozorňuje na potenciálne rizikové skupiny ľudí. Kampaň má dve nosné témy, ktoré hovoria o pravidelnej kontrole krvného tlaku a spolupráci medzi lekármi a pacientmi.

Po tretíkrát sa do tejto akcie zapojili OZ Únia pre zdravšie srdce, Slovenská hypertenziologická spoločnosť a Slovenská kardiologická spoločnosť. Na globálnej úrovni je odborným garantom Medzinárodná spoločnosť pre hypertenziu.

Tohtoročný projekt #pretozetitohovorim, #becauseIsayso, #uzisvojliek zastrešujú na Slovensku tieto aktivity:

  • naživo vysielaná online poradňa s MUDr. Janou Bendovou, PhD.
  • telefonická infolinka pre všetkých pacientov s ochorením srdca a ciev
  • meranie krvného tlaku vo vybraných lekárňach v SR
  • online prednášky špičkových kardiológov na nekomerčnej stránke www.presrdce.eu

V rámci preventívnych meraní pre širokú verejnosť sa aj tento rok do projektu MOST zapojila sieť lekární BENU. Ide o pokračovanie úspešnej preventívnej činnosti a komunikácie o kardiovaskulárnych ochoreniach. Všetci tí, ktorí v týždni od 28. septembra do 11. októbra 2020 navštívia niektorú z lekární tejto siete na Slovensku, si budú môcť dať zadarmo skontrolovať svoj krvný tlak či hladinu cukru v krvi.

PRServis

93706 tlacova konferencia prevencia zacina od srdca 1 676x447

Tlačová konferencia o kampani MOST