(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-31358206-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');
Vytlačiť túto stránku

Na Slovensku vznikne Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Autor Halyna Hyryavets september 2020 -
Superpočítač Apollo Hawk v partnerskom HLRS v Štutgarte Superpočítač Apollo Hawk v partnerskom HLRS v Štutgarte Ben Derzian

V rámci projektov EuroCC a Castiel bude vytvorená európska sieť 33 národných kompetenčných centier.

Národné kompetenčné centra budú súčasťou siete EuroCC a budú pôsobiť na lokálnej úrovni s cieľom preskúmať dostupné kompetencie v oblasti HPC (high-performance computing) a identifikovať vedomostné medzery. Projekty majú odstrániť nedostatky v zručnostiach v oblasti HPC a sú financované z EuroHPC JU.

Význam centier

Kompetenčné centrá budú koordinovať odborné znalosti v oblasti HPC na vnútroštátnej úrovni s cieľom uľahčiť prístup k európskym príležitostiam v HPC pre vedeckých a výskumných používateľov, verejný sektor a priemysel. Taktiež budú poskytovať riešenia šité na mieru širokej škále používateľov.

Cieľom tohto projektu je poskytovať výpočtovú kapacitu akademickým pracoviskám, organizáciám verejnej správy, ale aj malým a stredným podnikom, a tiež vytvorenie tímu expertov, vzdelávacieho a informačného programu, ako aj platformy na využívanie HPC pre slovenský verejný sektor. Centrum tiež umožní budovať ďalšie partnerstvá v európskom HPC ekosystéme.

Priebeh spolupráce

Na vytvorení kompetenčného centra pracuje Centrum spoločných činností SAVVýpočtové stredisko v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Spoločný projekt európskych akademických pracovísk Castiel bude podporovať spoluprácu a výmenu odborných znalostí v celej sieti EuroCC. V rámci projektu bude vytvorená celoeurópska mapa kompetencií, ktorá bude obsahovať informácie o dostupných prostriedkoch, ale aj vedomostných medzerách všetkých kompetenčných centier.

Projekt podporí potenciálnu spoluprácu, výmenu najlepších postupov, zdieľanie vedomostí a odborných znalostí na medzinárodnej úrovni s cieľom odstrániť vedomostné medzery.

Aktivity a ciele

Castiel bude koordinovať aktivity ako workshopy, „twiningové“ partnerstvá a pracovné skupiny zamerané na riešenie spoločných otázok.

Hlavným cieľom projektov je zabezpečiť koordinovanú a celkovú vysokú úroveň odborných znalostí v Európe a to nielen v oblasti HPC, ale aj v príbuzných odboroch, ako je napríklad vysokovýkonná dátová analytika či umelá inteligencia. Takéto európske znalosti a odborné vedomosti sú kľúčové pre posilnenie technologickej nezávislosti a konkurencieschopnosti Európy.

Zriadenie EuroHPC

EuroHPC JU bolo zriadené Nariadením Rady Európskej únie 2018/1488 z 28. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku.

Na iniciatíve sa v súčasnosti podieľa 32 európskych krajín, ktoré združujú svoje prostriedky s EÚ a so súkromnými partnermi, aby sa EÚ mohla stať svetovým lídrom v oblasti superpočítačov.

Poslanie, ciele a vývoj EuroHPC

Poslaním spoločného podniku EuroHPC je vývoj, rozširovanie a údržba integrovanej superpočítačovej a dátovej infraštruktúry na svetovej úrovni v EÚ, ako aj vývoj a podpora vysoko konkurenčného a inovatívneho ekosystému HPC.

Cieľom spoločného podniku EuroHPC je vybaviť EÚ v roku 2021 infraštruktúrou na úrovni petascale schopnou realizovať najmenej 1 015 výpočtov za sekundu. Tá bude prípravou na exascale superpočítače schopné realizovať minimálne 1018 výpočtov za sekundu. Zároveň vyvinie potrebné technológie a aplikácie na dosiahnutie plného rozsahu možností exascale okolo rokov 2022 – 2023.

O projekte Castiel

Dva projekty boli vybrané v rámci výzvy EuroHPC-04-2019 a bude ich koordinovať vysokovýkonné výpočtové centrum (Höchstleistungsrechenzentrum) HLRS v Štutgarte.

Trvanie projektu, t. j. koordinácia a podpora národných kompetenčných centier na európskej úrovni, je tiež stanovené od 1. septembra 2020 na dvojročné obdobie. Celkový rozpočet je 57 miliónov eur. Polovica finančných prostriedkov je z rámcového programu EÚ Horizont 2020 a druhá polovica bude zo zdrojov zúčastnených krajín.

Halyna Hyryavets, SAV