SK Digital spochybňuje IT projekty, za ktoré Saková a Raši vytiahnu z eurofondov 100 miliónov

Autor SD júl 2018 -

Iniciatíva kritizuje vysoké náklady, utajené analýzy, pochybné zdôvodnenia a výpočty návratnosti.

Štúdie na štyri nové IT projekty z eurofondov, ktoré predložilo Ministerstvo vnútra SR a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, sa majú schvaľovať 26. júla. V rámci nich sa má napríklad vybudovať jednotný systém pre správne konanie alebo zvýšiť kybernetická bezpečnosť štátu. Zverejnené štúdie k projektom sa rozhodli hodnoť aj IT odborníci z organizácie Slovensko.Digital a výsledok? Upozorňujú na vysoké náklady, chýbajúce podklady a kalkulácie, ktoré im nedávajú zmysel.

Workdesk stojaci „na vode“

Ministerstvo vnútra SR predložilo na schvaľovanie 3 vzájomne previazané projekty. Prvým je tzv. „Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“. Má vytvoriť jednotný informačný systém pre zamestnancov, s ktorým budú pracovať na svojich počítačoch – tzv. workdesk.

„Zjednodušene sa to dá predstaviť ako pracovná plocha pre úradníkov, pomocou ktorej sa budú jednoduchšie prihlasovať do svojich interných systémov a pracovať v nich. Prínosy sú však relatívne malé a myšlienka je veľmi závislá na iných projektoch, ktoré ešte ani neboli schválené. To je obrovské riziko. Navyše, na viacerých miestach v kalkulácii efektívnosti sa odvoláva tzv. expertné odhady bez akéhokoľvek vysvetlenia. Takto nastavený projekt odporúčame prepracovať,“ povedal Ján Suchal zo Slovensko.Digital.

Rezortný projekt s nadrezortnou maskou

Druhý projekt ministerstva vnútra s názvom “Centrálne komponenty konania vo verejnej správe” má zaviesť centrálne systémy pre opakujúce sa procesy (napr. v správnom konaní), ktoré by mali využívať aj iné úrady mimo rezortu vnútra. Odborníci však upozorňujú, že štúdia neodpovedá na to, ako sa systém reálne dostane do praxe.

„Ministerstvo si ide vybudovať svoj piesoček, ale nikde nepopísalo, ako ho plánuje zaviesť do praxe aj pre zvyšok úradov tak, aby sa to oplatilo. Projekt v takejto podobe neodporúčame realizovať. Je to exemplárny príklad toho, ako sa robili nekvalitné projekty v minulosti,” uviedol Suchal.

Jedenkrát a dosť – zatiaľ bez presvedčivej koncepcie

Tretí projekt Ministerstva vnútra má názov „Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ“. Mal by vytvoriť „integračnú úroveň”, čiže uľahčiť prepojenie údajov a informačných systémov pre úradníkov aj elektronických služieb pre občanov a taktiež zaviesť meranie efektívnosti procesov vo verejnej správe.

„Plnohodnotné zapojenie MV SR do programu zdieľania údajov, z ktorého je zatiaľ najviac viditeľný princíp jedenkrát a dosť, je veľmi potrebné a je to priorita informatizácie. Túto časť projektu podporujeme. Avšak pre ostatné časti projektu chýba systematický plán, ako budú navrhované riešenia zavedené do celej verejnej správy, čo treba pre schválením takej zásadnej investície akú tento projekt predstavuje, dopracovať,“ uviedol Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Bulharské konštanty do stomiliónových kalkulácií

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predkladá na schválenie projekt „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“. Majú sa vďaka nemu vybaviť hardvérom a softvérom jednotky na predchádzanie a riešenie bezpečnostných incidentov na štyroch úradoch za viac ako 50 miliónov EUR.

Čo konkrétne sa plánuje nakúpiť, je utajené, problém projektu zástupcovia združenia vidia inde. V projekte podľa nich nie je analyzované, aké vlastne služby v tejto oblasti budú poskytované, ani potrebný rozsah týchto služieb. Vo viacerých prípadoch budované “pracoviská” vyzerajú ako duplicitné. Štúdia tvrdí, že je potrebné vybaviť všetky pracoviská na špičkovej úrovni, vzhľadom na vysoké náklady však mali byť posúdené aj nižšie stupne vyspelosti. Neobvykle vysoké náklady sú odôvodnené viac ako 400 miliónmi Eur „zabránených škôd“, čo odborníci považujú za nereálne.

„Kalkulácia prínosov projektu je založená na ¸expertných odhadoch´. Keď sme však použili presnejšie vstupy, celý projekt vychádza ako stratový. Tu sa ukazuje, že projekty sa schvaľujú na základe náhodných odhadov,” uviedol Illek. Projektu tiež odborníci vyčítajú strohé odôvodnenie. „Ak to porovnám s nedávnym nákupom lietadiel, je to ako keby nebol uvedený typ lietadla ani koľko kusov chceme kúpiť. Takéto projekty by sa nemali schvaľovať a nedostatok detailov sa nedá odôvodniť ani potrebou bezpečnosti,” doplnil Illek.

Opakovanie starých chýb

Odborníci upozorňujú, že aj keď sa informatizácia ako celok pohla dopredu, viaceré projekty stále kopírujú chyby z minulosti. „Vyzerá to tak, že stále žijeme v ére megalomanských plánov a rozpočtov s chabými argumentami. Náklady na štátne projekty sú na úrovni, o akej IT oddelenia v bankách alebo komerčných firmách ani nechyrujú. Napriek tomu úradníkom často stačí zdôvodnenie, že náklady boli vypočítané ako ¸expertné odhady´ – to považujeme za nesprávne,” uzavrel Ján Hargaš, výkonný riaditeľ Slovensko.Digital.

Odborníci zo Slovensko.Digital projekty hodnotili pomocou metodiky Red Flags. Tá sa zameriava na vyhodnotenie najviac rizikových oblastí IT projektov v jednotlivých fázach ich životného cyklu. Hodnotenia sú zverejnené na stránke redflags.slovensko.digital.

SD

 

Pozn. Projekt Red Flags vznikol s podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a s podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku.


Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1