(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-31358206-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');
Vytlačiť túto stránku

Finančné poradenstvo a vzorec úspechu

Autor február 2016 -

Ak si postavíme otázku, aká firma prosperuje bez ohľadu na recesiu, odpoveď je jednoduchá. Je to firma, ktorá má zmysel a poslanie; firma, ktorá prináša určitú pridanú hodnotu.

Ak má firma dlhodobo prosperovať, musí vedieť a chcieť niečím prispieť tomuto svetu. Pokiaľ je jej poslaním iba dosahovať zisk, nie je to dlhodobé a stabilné riešenie, ktoré bude fungovať aj v čase krízy alebo keď sa zmenia podmienky v danom odvetví. Inak to nie je ani pri firmách, ktoré pôsobia v oblasti finančného poradenstva. Podľa nás prežijú len také z nich, ktorých cieľom je svojich klientov komplexne zastrešiť v oblasti životného poistenia, investovania, poistenia priemyselných rizík, majetkového poistenia občanov a v oblasti sprostredkovania úverov, lízingov a podobne.Stabilné základy takýmto spoločnostiam dávajú jasne stanovené ciele a hodnoty.

Komplexnosť služieb a nezávislosť

Na prvom mieste vždy musí byť spokojnosť a dôvera klientov. Firmy, ktoré sprostredkovávajú finančné služby, si musia udržiavať nezávislosť a profesionalitu najmä tým, že rozvíjajú spoluprácu s čo najväčším počtom bánk, poisťovní a lízingových spoločností, ktoré sú na trhu. Iba tak môžu vždy klientovi ponúknuť to najlepšie, čo zodpovedá jeho individuálnym potrebám.Ich služby by sa nemali končiť len pri uzatváraní poistných a úverových zmlúv, ale klientom by mali prinášať aj kompletnú starostlivosť. Človek zistí, či má dobrého sprostredkovateľa až vtedy, keď sa niečo stane. V prípade, že vznikne škodová udalosť, spoločnosť, ktorá mu poistku sprostredkovala, by sa mala postarať o to, aby všetko prebehlo čo najhladšie, aby klient dostal to, na čo má nárok.

Spokojný klient je dobrý klient, ktorý so svojím finančným poradcom udržuje dlhodobé vzťahy a aj sám sa naňho obráti, keď potrebuje riešiť niečo v oblasti financií. Silnou stránkou takejto spoločnosti je, ak dokáže zabezpečiť komplexnosť svojich služieb. Vtedy klient nepotrebuje desiatich sprostredkovateľov, ale má iba jedno telefónne číslo, cez ktoré kontaktuje svojho poradcu. Je výhodou, ak sa poradca v prípade potreby dokáže obrátiť na firemného odborného garanta pre danú oblasť – či už ide o životné alebo neživotné poistenie, úvery alebo likvidáciu škôd.

Dlhodobá spolupráca

Keď sú spokojní klienti, sú spokojní aj sprostredkovatelia. Často sa hovorí, že poisťovníctvo a finančné poradenstvo je práca na 2 – 3 roky – a potom tí ľudia vyhoria. V skutočnosti to tak nemusí byť. Táto práca sa dá robiť až do dôchodkového veku, pretože pokiaľ sa sprostredkovateľ, resp. finančný poradca dokáže postarať o klientov, tí od neho neodchádzajú. Takto si postupne vytvára niečo ako svoju vlastnú „firmu vo firme“ so stabilnou klientelou. Takýto biznis sa dá posunúť z generácie na generáciu a v praxi existujú príklady, keď maklérska spoločnosť tento dlhodobý prístup nielen umožňuje, ale aj aktívne podporuje. Je to práca, ktorá ponúka široké možnosti uplatnenia a sebarealizácie. Dôležité je, aby na seba bol človek náročný. Dosiahnutý osobnostný rast a profesionalita sú preňho potom základom sebavedomia a hrdosti. Samozrejme, dôležité je aj to, aby firma, pre ktorú pracujú, poradcom poskytovala motivačné odmeňovanie na všetkých úrovniach. Rovnako, ako v každej inej pracovnej oblasti, aj tu je dôležité, aby sprostredkovateľa jeho práca bavila – prinášala mu uspokojenie a stala sa jeho koníčkom.

Profesionálnosť a priateľskosť

Aby spoločnosť mohla prosperovať z poskytovania nezávislého finančného poradenstva, musí byť pre banky a poisťovne silným, dôveryhodným a uznávaným partnerom. K príjemnej pracovnej atmosfére a udržiavaniu dlhodobých korektných vzťahov výrazne prispieva, ak pracovníci okrem vysoko profesionálnych vzťahov udržiavajú medzi sebou vzťahy aj na priateľskej úrovni. To sa týka rovnako aj vzťahu spoločnosti k jej sprostredkovateľom.Jednoducho, ak firma funguje na partnerských vzťahoch, nikto neťahá za kratší koniec. Spoločne sa podieľajú na úspechu toho druhého, vďaka čomu je v rámci tejto spolupráce každý víťazom. Spokojní sú klienti, sprostredkovatelia aj poisťovne a banky, ktorým firma prináša biznis.

Firma úspešných a pre úspešných

Každá firma musí vyznávať nejaké hodnoty. Nemôžu to byť iba slová, ale musí to sršať z každého kroku, ktorý urobia jej reprezentanti. Každý človek, ktorý vo firme pracuje, by sa s týmito hodnotami mal stotožniť, ak v nej chce prosperovať a cítiť sa dobre. Cieľom je, aby všetci ľudia, ktorí prídu do styku s firmou, boli úspešní: sprostredkovatelia, ktorí robia v teréne, partnerské spoločnosti, klienti a, samozrejme, aj akcionári.

Marcel Zeleňák, člen predstavenstva spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom

Finančný poradca klientom poskytuje:

  • úsporu času a peňazí,
  • zvýšenie príjmu,
  • objektívne informácie.

Hodnoty spoločnosti:

  • dôveryhodnosť,
  • nezávislosť,
  • chuť posúvať sa ďalej,
  • priateľskosť,
  • profesionalita.