Európsky parlament sa vyslovil za rozsiahlejšie využívanie konope a marihuany v zdravotníctve

Autor Baptiste Chatain, Ján Jakubov február 2019 -

Na zasadaní v Štrasburgu vyzval europarlament členské štáty, aby naplno využívali potenciál liekov na báze konope a odstránili prekážky, ktoré bránia výskumu v tejto oblasti.

Poslanci prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia požiadali Európsku komisiu a vnútroštátne orgány v členských štátoch, aby spoločne vymedzili jasnú hranicu medzi využívaním konope na lekárske a iné účely. Vyzvali ich, aby podporovali výskum a inovácie týkajúce sa projektov spojených s použitím tejto rastliny na liečebné účely.

Schválený text vyzýva EÚ a členské štáty na vyriešenie problémov súvisiacich s regulačnými, finančnými a kultúrnymi prekážkami, ktoré bránia vedeckému výskumu. Uznesenie tiež požaduje riadne financovanie výskumných činností a podporu rozširovania poznatkov o liečebnom využití konope medzi zdravotníckymi pracovníkmi.

Predpisovanie liekov na báze konope

Europarlament žiada členské štáty, aby umožnili lekárom riadiť sa pri predpisovaní regulačne schválených liekov vyrábaných z konope vlastným odborným úsudkom. Na tieto lieky, pokiaľ sú účinné a schválené, by sa podľa poslancov mal vzťahovať systém verejného zdravotného poistenia rovnako ako na iné lieky.

Poslanci zdôrazňujú, že regulácia liekov na báze konope by viedla k ich kvalitnejšiemu a presnejšiemu označovaniu a premietla by sa tiež do ďalších zdrojov verejných príjmov. Zároveň by sa podľa nich obmedzil čierny trh, ako aj prístup maloletých k tejto látke.

Čo liečia konope a marihuana

Konope a jeho účinné látky, kanabinoidy, môžu pomáhať napríklad pri zmierňovaní symptómov mentálnych porúch, ako je psychóza či Tourettov syndróm, pri zmierňovaní príznakov epilepsie, ako aj Alzheimerovej choroby, artritídy, astmy, rakoviny, Crohnovej choroby a glaukómu, tiež  pri potláčaní nechutenstva a znižovaní úbytku hmotnosti spojených s HIV/AIDS. Prispievajú tiež k zníženiu rizika obezity a cukrovky a zmierneniu menštruačných bolestí. Všetky tieto účinky vymenúva uznesenie Európskeho parlamentu.

Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne odporučila, aby sa kanabidiol (CBD), ktorý je zložkou konopy, neuvádzal v zozname medzinárodne kontrolovaných látok. Legislatívna úprava týkajúca sa liečebného využívania konope je však v jednotlivých členských štátoch odlišná.

Branislav Škripek nabáda k opatrnosti

Jediný slovenský europoslanec, ktorého stanovisko mali médiá po schválení dokumentu k dispozícii, Branislav Škripek z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), vyzýva v tejto veci k opatrnosti. „Marihuanu v medicínskom použití si viac žiadajú tí, ktorí s ňou mali skúsenosti pri jej rekreačnom použití. Pri otázke legalizácie medicinálnej marihuany musíme byť veľmi opatrní, lebo krívajú dôkazy o jej využití v liečbe bolesti alebo v liečbe závislosti od opioidov,“ uviedol v stanovisku. „Preto je ďalší výskum o benefite kanabinoidov nevyhnutný,‟ konštatoval.

Baptiste Chatain, Ján Jakubov, Európsky parlament


Partneri