Životné prostredie

Prešovské nákupné centrum získalo ako jedno zo šiestich na svete certifikát BREEAM Excellent v aktuálnej schéme.

Chemický koncern získal certifikáciu v systéme nulovej produkcie  vypúšťania nebezpečných chemikálií.

Spoločnosť predstavila ambiciózne nové záväzky na podporu cirkulárnej a nízkouhlíkovej ekonomiky.

Prejav predsedu českej vlády na Európskej rade k znižovaniu emisií CO2.

Tradičný festival filmov o životnom prostredí predstavil počas piatich dní v Bratislave a Banskej Bystrici 66 dokumentov z celého sveta. V programe boli aj prednášky a diskusie.

Spolková vláda a 30 organizácií z odpadového hospodárstva, priemyslu, výskumu a ochrany prostredia chcú transferovať „best practices“ do krajín tretieho sveta. Cieľom je znížiť znečistenie prírody a morí.

CCE vo vybraných regiónoch plnohodnotne nahradia skládkovanie odpadu a na spracovanie vrátia približne polovicu z doteraz skládkovaného odpadu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na aktuálne platnú výzvu je 50 miliónov eur. Zároveň sú k dispozícii peniaze z nevyčerpanej staršej výzvy.

Európsky projekt so slovenskou účasťou PlasticFreeDanube je zameraný na tzv. makroplastový odpad na úseku Viedeň – Bratislava – Gabčíkovo. Jeho súčasťou je aj čistenie brehov s pomocou dobrovoľníkov.

Vysádzanie nových stromov a zelene na rôznych miestach Slovenska podporila nadácia Ekopolis grantom 60 000 eur.

Strana 1 z 6

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1