Životné prostredie

Čoraz viac firiem dbá o to, aký vplyv na spoločnosť a životné prostredie má ich podnikanie. Spolu s tým rastie záujem investorov, u ktorých nie je podstatný len výnos.

Prvých tisíc pohárov chcú požičiavať pre potreby festivalov a firemných podujatí. Sú vyrobené z biologicky odbúrateľného materiálu nonoilen, ktorý vyvinuli na Slovensku.

Otvoril ju pri R1 blízko Nitry; moderná prevádzka akcentuje šetrný prístup k životnému prostrediu.

Verejná aplikácia by zvýšila verejnú kontrolu prevozu dreva a znížila nelegálnu ťažbu.

Miesto oddychu pri lagúne blízko baziliky sv. Marka znovu získalo pôvodnú krásu a botanickú pestrosť, akú malo od čias Napoleona začiatkom 19. storočia.

Medzi spoluzakladateľmi iniciatívy sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovak Business Agency a holandské inštitúcie pôsobiace na Slovensku.

Pre svetového výrobcu lietadiel tým zabezpečí prechod k čistejšiemu, ekologickejšiemu dodávateľskému reťazcu.

Spoločnosti Cargill, Maersk Tankers a Mitsui & Co. spolupracujú na nákladovo efektívnom globálnom znižovaní skleníkových plynov v námornej preprave.

Vyššia efektivita využitia zdrojov, digitálna podpora výroby, certifikácia stability pre kontakt s potravinami, pitnou vodou, kozmetikou a chemikáliami, ako aj pre vysoké prevádzkové teploty – to sú niektoré úlohy pre výrobcov.

Pôvodne plynárenská spoločnosť má ambíciu stať sa multikomoditnou a byť významným hráčom v oblasti obnoviteľných zdrojov. Buduje aj LNG / CNG sieť.

Strana 1 z 8

Partneri