Priemysel

Chemický koncern chce do roku 2040 dosiahnuť vlastnú klimatickú neutralitu a byť v oblasti udržateľnosti čo najviac transparentný.

Cieľom ÚPV SR je skrátiť dobu udelenia patentu zo súčasných štyroch až piatich rokov na dva roky.

Spoločnosť sa zaoberá vývojom technologických a procesných inovácií pre logistické a výrobné systémy.

Americká dcéra IPM Chirana sídli v Research Triangle Park v Severnej Karolíne, ventilátory Aura V sa vyrábajú v závode SMTC v Bostone.

Dopyt po industriálnych priestoroch na Slovensku v 3. štvrťroku medziročne poklesol, odborníci však očakávajú, že posledný kvartál roka bude silný.

Nemecký nadnárodný chemický koncern postupne prestane používať na výrobu energie uhlie. Túto konverziu začne vo svojich závodoch v Indii.

Prieskum medzi zahraničnými  investormi na Slovensku: Riziká v oblasti dopytu a cestovné obmedzenia zostávajú záťažou, v biznise prevláda vyčkávanie.

Strojársky priemysel je jedným z pilierov našej ekonomiky. Na trhu sú spoločnosti, ktoré napĺňajú ciele smart ekonomiky a Priemyslu 4.0.

Podľa nariadenia EÚ ide o investície z tretích krajín smerujúce do kritickej infraštruktúry, technológií s možným vojenským využitím a s možným vplyvom na dodávky energií či médiá.

V spolupráci s WWF chce výrobca okien znížiť svoje emisie uhlíka a vysádzaním lesov odstrániť uhlíkovú stopu v celkovom objeme 5,6 milióna ton CO2.

Strana 1 z 14

Partneri