Portál, ktorý prináša informácie zo sveta hospodárstva a biznisu. Všíma si aj presah aktivít z tejto oblasti do života spoločnosti – politiky, kultúry, neziskovej mimovládnej sféry vrátane podpory vzdelávacích, výskumných a charitatívnych projektov.

Registruje úspešné firmy a manažérov, ktorých profesionálne príbehy majú čo povedať čitateľskému publiku. Ich príklady ilustrujú, ako dosiahnuť nielen dobré hospodárske čísla, ale aj kvalitný firemný či osobný goodwill.

Tematické okruhy

Ekonomika, podnikanie: Hospodársky rozvoj je rozhodujúcim celospoločenským faktorom, strategickou podmienkou je kooperácia podnikateľských a politických štruktúr. Ako je to na Slovensku, v EÚ a v globálnom pohľade?

Financie: Aj keď kríza priniesla isté zmeny v prístupe k finančným službám a produktom, niet sporu, že ich kvalita a dynamika sú neodmysliteľnou súčasťou pozitívneho vývoja.

Informačné a komunikačné technológie: Pokrok v oblasti ICT prináša prevratné zmeny nielen v ekonomike a spoločenských procesoch, ale aj v každodennom živote.

Energetika: Vývoj dramaticky potvrdzuje, že moderné technológie neodstránili dilemu závislosti na prírodných zdrojoch. Pred každou krajinou i celým ľudstvom stojí naliehavá otázka hľadania účinných riešení.

Doprava a logistika: Manažment dodávateľského reťazca, efektívne zvládnutie vzdialenosti a času, komplexný prístup k problematike stojí dnes na začiatku i konci každej podnikateľskej aktivity.

Stavebníctvo: Priemyslové objekty, dopravné stavby, logistické a obchodné centrá, bývanie, rozvoj infraštruktúry – developerský prístup prináša do stavebného priemyslu nové pohľady a prístupy.

Obchod, služby, cestovný ruch: Predstavy a nároky spotrebiteľov sa menia a rastú – ako je na tom Slovensko v medzinárodnom kontexte?

Priemysel: Výrobné odvetvia ako strojárstvo, automobilový priemysel, chémia, elektrotechnika a elektronika zostávajú aj v modernom svete chrbticou hospodárstva. Dokumentuje to pohľad na Slovensko i ďalšie krajiny.

Spoločenská zodpovednosť firiem: Podnikateľská sféra rozvíja množstvo neziskových aktivít. Čoraz významnejšia sa stáva podpora humanitárnych, enviromentálnych, vzdelávacích, kultúrnych a ďalších projektov. Firemná kultúra sa prezentuje vo vzťahu k partnerom, klientom, vlastným pracovníkom i k celej spoločnosti.

Zdravie, životný štýl, voľný čas: Z pohľadu jednotlivca i spoločnosti rastie dôraz na zdravý a aktívny životný štýl, mnohoraké využívanie voľného času. Tento trend má výrazné ekonomické súvislosti. Problematika zdravotníctva zároveň patrí k najväčším výzvam modernej doby.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo