Vzdelávanie

Rozširujú sa aj akademické programy pripravujúce vývojárov pre túto oblasť, ktorá má využitie v odvetviach rôznych druhov.

Nový študijný program „profesijný bakalár“, ako aj skúsenosti zo zahraničia naznačujú východiská, ako viac priblížiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám pracovného trhu.

Poznámky napísané pomocou klávesnice počítača sa zdajú byť prehľadnejšie a praktickejšie. Ako je to však naozaj?

V univerzitnom inkubátore pre mladých adeptov podnikania sa to rojí nápadmi. Funguje s podporou štátnej agentúry SBA.

Zákon o zabezpečovaní kvality vysokých škôl a novela vysokoškolského zákona s prílepkom o SAV podľa neho v danej forme kvalitu neprinesú.

Úroveň vzdelania je výrazným činiteľom, ktorý má vplyv na plat a platový progres zamestnancov počas celého života.

Tak sa volá výsledok najnovšieho školského projektu podnikového učilišťa značky Škoda.

UK je na 673. priečke. Prvé miesta si aj tento rok udržali v nezmenenom poradí Harvard, Stanford, MIT, Cambridge a Oxford.

Hoci len nedávno vykročili do praxe, ich objavy a nové metódy majú potenciál pomôcť ľudstvu. Začínajúci vedci ich v režime bleskových prezentácií predstavili v Bratislave.

Na celom svete má obrovský ekonomický potenciál; ťažiť z nej budú firmy a zákazníci, ale priložiť ruku k dielu musí aj vláda.

Strana 1 z 3

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1