Energetika

Dlhopisy sú investičnou príležitosťou, ktorá má zmysel najmä v čase poklesu úrokových sadzieb, upozorňuje skupina.

Slovenské elektrárne počítajú s výstavbou nových jadrových reaktorov po roku 2035. Uvažujú aj o ich umiestnení v odstavených elektrárňach Vojany a Nováky.

V známej administratívnej budove v Bratislave použili inovatívne riešenie od startupu Fuergy, ktoré prináša ročnú úsporu niekoľko tisíc eur.

Lepšiemu pochopeniu podpovrchových subštruktúr pomôže systém AI od spoločnosti SparkCognition.

Globálna satelitná služba bude integrovaná s geograficky široko distribuovanými aplikáciami, ako je infraštruktúra obnoviteľných zdrojov energie a monitorovanie životného prostredia.

Najrušnejší rok vo svojej histórii prežil vlani najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov ThermoSolar Žiar, s. r. o.

Vysoké ceny energií ako kľúčový rizikový faktor pre podnikanie neboli už dávno spomínané tak často ako v uplynulom roku. Prejavilo sa to aj v nedávnom prieskume.

Snahou je zrýchliť prechod na obnoviteľné zdroje energie a energetickú transformáciu.

O používateľský komfort a bezpečnosť budov sa postarajú technológie Siemensu.

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) predstavila Štúdiu rozvoja veternej energetiky na Slovensku.

Strana 1 z 8

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo