Ukrajina je pre Slovensko teritóriom obchodných príležitostí

Autor Jurij Muška február 2019 -

Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Jurij Muška upozorňuje na ekonomický pokrok jeho krajiny v uplynulých piatich rokoch. Črtajú sa veľké možnosti ekonomickej spolupráce najmä so susedmi.

Slovensko je jednou z najrýchlejšie rastúcich európskych ekonomík, predáva autá a mnoho ďalších priemyselných výrobkov najmä do západnej Európy. Nemecko, Francúzsko a Taliansko patrili k najväčším obchodným partnerom aj v ďalšom skvelom exportnom roku pre Slovensko. Ale najväčšia príležitosť pre ďalší rast jeho ekonomiky v blízkej budúcnosti môže ležať za východnou hranicou Slovenska.

Ukrajina sa obrátila na západ

Odkedy začali na začiatku 90. rokov existovať v súčasnom usporiadaní, majú Ukrajina a Slovensko takmer sto kilometrov dlhú spoločnú hranicu. Intenzita obchodu cez túto hranicu sa však výrazne zvýšila najmä v ostatných rokoch. Mnohí ekonomickí odborníci sú presvedčení, že je to len začiatok.

Je to preto, lebo Ukrajina sa transformovala. Pred piatimi rokmi sme sa obrátili chrbtom k nášmu tradičnému obchodnému partnerovi, Rusku, a podpísali asociačnú dohodu s Európskou úniou, ktorý otvoril obchod medzi Kyjevom a 28 členskými štátmi EÚ. V tom čase to predstavovalo značné riziko a ukrajinskú ekonomiku vrátilo dozadu. Agresia z Ruska na Kryme vytvorila ďalšiu neistotu a zlom. Znamenala tiež začiatok ťažkého procesu reformy harmonizujúcej ukrajinské normy a postupy, aby krajina mohla konkurovať na európskych trhoch.

Obchodná dohoda s EÚ výborne funguje

Toto rozhodnutie sa ukázalo ako správne, pretože európski spotrebitelia kupujú stále viac a viac ukrajinských produktov. Obchodná dohoda liberalizovala pohyb kapitálu a obchodu s tovarom a službami medzi Ukrajinou a EÚ. Dnes ekonomika krajiny opäť stojí pevne na nohách, poháňaná vývozmi na nové trhy v celej Európe, ktoré sú teraz pre ne otvorené.

Tento úspech je odmenou za statočnosť ukrajinského ľudu, ktorý sa postavil proti skorumpovanému establišmentu ovládajúcemu krajinu. Euromajdanské povstania, ktoré viedli k posunu Ukrajiny smerom k Európe, boli kľúčovým momentom v histórii krajiny.

Silný potenciál a veľké možnosti

Ako Ukrajinec reprezentujúci našu krajinu v zahraničí, tu na Slovensku, som hrdý na to, že môžem rozprávať náš príbeh reformy a zmeny. Tým, že sme sa dostali na európske štandardy, urobili sme z Ukrajiny krajinu s reputáciou inovatívnosti a výkonnosti.

Potenciál ukrajinského poľnohospodárstva je dobre známy; máme približne tretinu svetovej rozlohy vysoko úrodnej čiernej zeme. Tí umožnila vytvorenie rastúceho obchodu s obilninami a olejninami.

Ale to, že sa Ukrajina presadila svojou kompetentnosťou v oblasti technológií a IT, mnohých prekvapilo. Pomohlo nám to zvýšiť náš vývoz do Európy i ďalej a prekonať negatívny pohľad, ktorý mali mnohí na našu postsovietsku ekonomiku.

Teraz sme pevne zakotvení v rodine demokratických európskych národov zúčastňujúcich sa na medzinárodných obchodných vzťahoch a sme tiež strategickým partnerom EÚ v oblasti bezpečnosti. Ale obchod je obojsmerná záležitosť – a nie každý ešte rozpoznal príležitosť, ktorú Ukrajina predstavuje.

Táto príležitosť, to je prístup k 44 miliónom ľudí, ktorí tvoria vysoko rozvinutý spotrebiteľský trh, šesť miliónových miest a vysoko vzdelanú pracovnú silu strategicky umiestnenú medzi Áziou na východe a Európou na západe. A čo je dôležité; je to krajina s rastúcim dopytom po európskych tovaroch. Kúpna sila Ukrajincov a ich apetít kupovať tovar vyrobený inde na kontinente naďalej rastú. Napriek nárastu vývozu Ukrajiny do Európy v posledných rokoch však má stále s EÚ obchodný schodok viac ako tri miliardy eur, čo znamená, že kupuje oveľa viac ako predáva.

So silnou ekonomikou podloženou stabilným rastom otvárajú Ukrajinci svoje trhy a budujú obchodné vzťahy po celej Európe. A kto by mal využiť túto príležitosť lepšie ako ukrajinský blízky sused Slovensko?

Ukrajina a Slovensko: Obchodné vzťahy a možnosti

Ročný objem obchodu medzi Ukrajinou a Slovenskom už presiahol miliardu eur a minulý rok vzrástol o 26 percent. Dopyt po ukrajinských tovaroch v minulom roku zvýšil vývoz na Slovensko o 28 percent. Slovensko vyviezlo na Ukrajinu služby za 75 miliónov eur, čo je takmer trojnásobok služieb, ktoré išli v opačnom smere*. Dokazuje to, že obchodná dohoda medzi Ukrajinou a Európskou úniou je pre obe strany výhrou. V každej oblasti a v oboch smeroch rastie obchod rýchlym tempom. Obchodná dohoda zabezpečuje, že tento vzťah je podporený spoľahlivosťou, transparentnosťou a zdieľanými normami.

Napriek tomu sme ešte len začali využívať príležitosti na obchod a podnikanie medzi týmito dvoma susedmi; oblasťami, ktoré sú zrelé pre rozšírenie spolupráce, sú energetika, doprava a poľnohospodárstvo. S takou veľkou populáciou a smädom po importovanom tovare predstavuje Ukrajina ekonomickú príležitosť pre Slovensko a musíme si byť istí, že robíme pre jej využitie maximum.

Ako zástupca Ukrajiny v Bratislave pracujem s ukrajinskými firmami, ktoré tu chcú obchodovať. Ale súčasťou mojej práce je aj prezentovať moju krajinu ako miesto, kde môžu Slováci robiť biznis. A slovenské spoločnosti čoraz viac vidia Ukrajinu ako miesto, kde môžu predávať tovar, investovať a byť partnermi. Pripomeniem, že naša krajina v indexe Svetovej banky „Doing Business“ akcelerovala zo 137. miesta v roku 2013 na 71.v tomto roku.

Využiť potenciál zmien i tradície partnerstva

Cesta, po ktorej Ukrajina prešla v uplynulých rokoch, bola ťažká. Bola na nej bezprecedentná agresia Ruskej federácie, ktorá viedla k strate územia a zvýšeniu ekonomickej nestability. Proces harmonizácie našich štandardov a zosúladenia legislatívy v takom krátkom čase bol výzvou. Dnes však rozhodnutie o reforme a prijatí európskej cesty prináša Ukrajine ovocie. V týchto dňoch ukrajinský národ oslavuje piate výročie Revolúcie dôstojnosti, ktorá priniesla túto dramatickú zmenu.

Táto zmena je vítaná po celej Európe. V dôsledku Euromajdanu sa spoločenstvo otvorených, vzájomne obchodujúcich krajín v Európe, spojené spoločnými zásadami a pravidlami rozšírilo o Ukrajinu. Každý členský štát môže akceptovať Ukrajinu ako partnera v oblasti obchodu a bezpečnosti.

Slovensko a Ukrajina sú prepojené geograficky, prostredníctvom spoločnej hranice dlhej takmer 100 kilometrov. Zdieľame však aj snahu zvyšovať náš obchod a otvorenosť ako dva moderné európske národy. Rastúce obchodné vzťahy medzi našimi krajinami prehlbujú doterajšie väzby. Ukrajinsko-slovenská spolupráca má veľkú budúcnosť. Z úspechu toho druhého môže každý z nás iba profitovať.

Jurij Muška, veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku

(Perex a medzititulky pridala redakcia.)

*Údaje sú za tri štvrťroky roku 2018

 

ukraine 678150 1280Námestie nezávislosti v Kyjeve, dejisko Majdanu v rokoch 2013 - 2014

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1