Tržby slovenského chemického priemyslu narástli o 5 %, ale produktivita práce klesla

Autor Paper Life marec 2019 -
Tržby slovenského chemického priemyslu narástli o 5 %, ale produktivita práce klesla Pixabay

Pridaná hodnota sa vlani medziročne znížila o 5,5 % a produktivita práce skoro o 30 % – podľa zamestnávateľov pre privysokú minimálnu mzdu, príplatky za prácu v noci a tiež rast zamestnanosti.

Chemický a farmaceutický priemysel v SR zaznamenal za rok 2018 nárast tržieb o 5 % v porovnaní s rokom 2017, keď celkové tržby odvetvia dosiahli 10,347 miliardy eur – oproti 9,809 mld. € za 2017. Nepriaznivo sa však vyvíjala pridaná hodnota, ktorá sa vlani medziročne znížila o 5,5 % a ročná produktivita práce z tržieb zo stálych cien medziročne klesla dokonca o takmer 30 %. Je to v dôsledku neprimeraného rastu minimálnej mzdy, enormného zvýšenia príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky a rastu počtu zamestnancov v posledných troch rokoch. Informoval o tom prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Roman Karlubík.

Tržby doháňajú úrovne z minulosti

„Rast tržieb v odvetví o 5 % by bol inak potešiteľný, keby neprichádzal po niekoľkoročnej stagnácii a poklesoch v predchádzajúcich rokoch. Ide teda o návrat k rastovému trendu tržieb, ktorý je však sprevádzaný negatívnym vývojom v oblasti poklesu pridanej hodnoty a produktivity práce, zvyšovania počtu pracovníkov a rastu mzdových nákladov,“ vysvetlil R. Karlubík. Uviedol, že pridaná hodnota v chemickom priemysle od roku 2015 (2,024 mld. €) kontinuálne narastala až do roku 2017 (2,148 mld. €), pričom v roku 2018 (2,013 mld. €) zaznamenala prudký prepad až pod hodnotu dosiahnutú v roku 2015. „Čo je alarmujúce, ročná produktivita práce z tržieb zo stálych cien medziročne klesla o takmer 30 % – z 533 723 eur v roku 2017 na 380 281 eur v roku 2018, čo jednoznačne súvisí s neprimeraným narastaním minimálnej mzdy a enormným zvýšením príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky,“ vyhlásil šéf ZCHFP SR.

Ďalej poukázal aj nato, že celková zamestnanosť v sektore pravidelne každý rok narastá. Za tri roky sa tak zvýšil počet zamestnancov v chémii a farmácii o takmer 5 000: zo 40 679 v roku 2015 na 45 595 zamestnancov v roku 2018.

Sektor je diferencovaný

„Nerovnomerný je aj vývoj vo vnútri sektora. Kým rafinérske odvetvie rástlo dvojciferným tempom, odvetvie výroby chemikálií a chemických látok zaznamenalo drobný pokles,“ pokračoval R. Karlubík. „Na celkový rast odvetvia mali vplyv hlavne celosvetový ekonomický rast a rast cien ropy. Najvyšší rast za rok 2018 dosiahlo odvetvie rafinovaných ropných produktov, kde sme zaznamenali medziročné zvýšenie tržieb až o 12 %. Výrobky z gumy a plastov vzrástli o 3 %, farmaceutické výrobky a prípravky narástli o 2 % a chemikálie a chemické výrobky klesli o 1 %,“ informoval. Najvýraznejšie poklesli tržby v pododvetví výroby umelých vlákien – medziročne až o 11 %.

Štatistický úrad SR evidoval v poslednom štvrťroku roku 2018 v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 307 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. Bolo to o 11 viac ako v predchádzajúcom roku. Najviac nových podnikov, a to 16, vzniklo v porovnaní s rokom 2017 v odvetví výroby produktov z gumy a plastov. Znamená to, že v iných segmentoch sa počet takýchto podnikov mierne znížilR. Karlubík dodal, že v chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje v súčasnosti 45 595 osôb, čo je takmer 11 % všetkých zamestnancov v priemysle. Priemerná mzda sa síce medziročne zvýšila o 10 %, ale čo je znepokojujúce, sprevádzal ju pokles pridanej hodnoty medziročne až o takmer 6 % v porovnaní s rokom 2017.

Krehký rast s rizikami: Môžu prísť kríza a kolaps?

„Návrat k rastu tržieb je veľmi krehký a ohrozovaný externými faktormi – od extrémne volatilných cien ropy až po politické rozhodnutia o clách a embargách, nadsadených cenách akcií a očakávanom konci hospodárskeho rastu v globálnom meradle,“ zhodnotil riziká v odvetví predstaviteľ zväzu. „Okrem externých faktorov je tu aj riziko nepriaznivého vývoja domácej ekonomiky. Varovný je neudržateľný a produktivitou práce nepodložený dvojciferný rast mzdových nákladov,“ dodal.

Na mimoriadne zhoršovanie podnikateľského prostredia, dramatický rast cien energií, enormný nárast minimálnej mzdy, ďalších mzdových príplatkov a nárokov, ktoré v konečnom dôsledku vedú k znižovaniu konkurencieschopnosti slovenských výrobcov, upozornilo v novembri 2018 aj Prezídium ZCHFP SR. Ak sa tento trend nezmení, môže podľa priemyselníkov v prípade ekonomickej krízy dôjsť až ku kolapsu hospodárstva.

Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov – od organických a anorganických chemikálií cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Toto odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

Paper Life

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1