Dynamika brandže núti IT firmy stále hľadať nové prístupy

Autor Ivana Dorozlo apríl 2019 -
Dynamika brandže núti IT firmy stále hľadať nové prístupy Pixabay

Roky úspechov nezaručujú, že budú pokračovať; o tom vie svoje aj Dušan Gavura, ktorý 18 rokov vedie divíziu financií v spoločnosti Datalan. Rozhovor predstavuje jeho skúsenosti, ale aj pohľad na výzvy IT biznisu u nás a tipy, ako „refreshovať“ firmu.

Čo je potrebné, aby firma aj po 28 rokoch rástla a zlepšovala sa?

Okrem vízií, odvahy a odhodlania nesmie ľuďom v tíme chýbať ani pokora a schopnosť vážiť si každú novú príležitosť. Poskytnúť riešenia, ktoré skutočne prinášajú efekt zákazníkom – v súlade so situáciou na trhu, od legislatívnych požiadaviek až po požiadavky modernej generácie zákazníkov. A tiež si jednoducho nesmie pripúšťať vek a nepozerať sa na to, čo má za sebou, ale pred sebou.

Rast, zisk, podiel na trhu, expanzia na nové trhy – to sú najpopulárnejšie ciele firiem- Čo je cieľ Datalanu z dlhodobého hľadiska?

My to máme zadefinované ako – spokojný zákazník. Potvrdzovať si to priebežne vieme napríklad na našich odborných podujatiach, kde sa so zákazníkmi delíme o know–how a zároveň získavame spätnú väzbu face2face.

gavura 1 removebg

Z dlhodobého hľadiska je cieľom byť lídrom – čo znamená, že zákazníci sa na nás budú automaticky obracať s akoukoľvek IT požiadavkou, budú nás mať v hlave ako „top of mind“, keď budú potrebovať riešiť potrebu, problém, či už v oblasti integrácie, vývoja alebo security – prosto by im mal ako prvý napadnúť Datalan.

A bude to najmä preto, lebo už s naším riešením majú pozitívnu skúsenosť alebo sa k nim dostane pozitívna referencia. Čo však musím pridať – nielen ako finančný riaditeľ, ale aj ako človek majúci na zreteli aj ocenenie zásluh ľudí – okrem dobrého renomé sú ekonomické ukazovatele v prípade cieľov firmy takisto podstatné.

A ako je na tom Datalan dnes z hľadiska portfólia? Začínal ako dodávateľ hardvéru a cez integrátora sa posunul k firme, ktorá sa čoraz viac sústreďuje na softvérový vývoj. Platí to?

Keď sa pozerám reálne na projekty firmy, tak naozaj poskytovanie služieb je našou dominantnou oblasťou. Je to prirodzený vývoj, ale aj niečo, v čom chceme pokračovať – byť technologickým partnerom, ktorý dokáže ponúkať zaujímavé služby aj kvalitné produkty, a zároveň pokryť požiadavku zákazníka unikátnym, na jeho mieru šitým riešením. Pribúdajú nám referencie ako internet vecí v priemysle, open data vo verejnej správe, smart city v samospráve, elektronizácia v zdravotníctve, digitalizácia v školstve. V bankingu je to sémantika a umelá inteligencia a z tých praktických vecí je to aj nové call centrum, schopné poskytnúť support nielen v oblasti infraštruktúry, ale aj softvéru.

Pred siedmimi rokmi ste sa vyjadrili, že ak chce byť Datalan úspešný, musí najskôr robiť úspešnými svojich zákazníkov. Ako to po tomto období hodnotíte?

Stále platí, že firma je úspešná vtedy, keď má úspešných zákazníkov, a u nás v tíme na tom stále pracujeme. Aj aktuálne participujeme na mnohých dobrých projektoch, ktoré zákazníkom výrazne zefektívňujú prácu, zlepšujú biznis, starajú sa o ich bezpečnosť alebo im zlepšujú pozíciu na trhu.

To, či sú naše riešenia reálnym prínosom, si vyhodnocujeme prostredníctvom spätnej väzby našich zákazníkov. Nechceme robiť projekt pre projekt. V IT sektore nie je vždy všetko ideálne, ale zodpovedne môžem povedať, že nemáme vedomosť, že by sme realizovali niečo, za čo by sme sa aj dnes nemohli u zákazníka postaviť. Naopak, som presvedčený, že pre našich zákazníkov sme spoľahlivým partnerom – Datalan projekty nielen vždy dotiahne do konca, ale vo výsledku nakoniec aj naplnia očakávania. A často ešte prinesú niečo navyše.

Konkrétne?

Vyvinuli sme unikátny produkt eGOV Connector, máme nové riešenie – chatbota, ktoré vieme customizovať presne na potreby toho-ktorého zákazníka, vypustili sme appku eSanitka, máme za sebou úspešnú akvizíciu časti spoločnosti CompuGroup Medical, čo nám prinieslo viac než 30 zákazníkov z oblasti zdravotníctva.

Do portfólia sme pridali európskymi zákazníkmi preverený produkt NIS, ktorý teraz upgradujeme a ako Ordinis v 4.0 sme ho launčovali pred vyše stovkou zákazníkov na odbornej konferencii. Posilnili sme o novú kompetenciu — oblasť Digital Security a za pozornosť stojí, že v rámci témy GDPR patríme medzi jednu z mála firiem na Slovensku, ktoré vedia svojich zákazníkov analyzovať a dať do súladu teoreticky aj prakticky.

Členom predstavenstva Datalanu ste od roku 2002; ako na tejto pozícii vnímate obdobie pred desiatimi rokmi a dnes?

Vnímam významné napredovanie IT sektora. Dnes sú tu riešenia a možnosti, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Dokonca ich sami vyhľadávame a prinášame do praxe. Od hardvéru sme sa posunuli k softvéru, dnes sme doma v cloude, objavujeme IoT, budúcnosť vidíme v umelej inteligencii. Mení sa všetko. Aj my. Zažili sme rôzne veci, kritické projekty, zlúčenia a akvizície, spin off, otvorili sme organizačnú zložku – odštepný závod v Prahe.

Firemný život prinesie vždy niečo nové, čo treba riešiť, občas treba nájsť úplne novú cestu, rozhodnúť sa v čase s dostupnými znalosťami, k tomu legislatíva, ktorá nevytvára priestor pre administratívne zjednodušenie, skôr naopak – nároky sa zvyšujú aj v tomto smere. Je to dynamickejšie, akčnejšie, a aj preto nás to stále baví.

Vaše kompetencie v Datalane sa neohraničujú „len“ číslami – pod palcom máte aj najnovšiu aktivitu – datalanský akčný plán D#28, ktorého cieľom je po 28 rokoch uviesť do praxe 28 konkrétnych opatrení, ktoré firmu a ľudí reštartujú. Darí sa?

Myslím, že áno, z väčšej časti (úsmev). Venujeme sa rôznym oblastiam; ide o aktivity od našej vlastnej wiki platformy cez nové call centrum, akvizíciu nových produktov, jasnú stratégiu v oblasti investícií do inovácií našich produktov, až po posilnenie HR. Všetky nápady a „zlepšováky“ majú človeka, ktorý je zodpovedný za ich uvedenie do praxe. Priebežne si to vyhodnocujeme a stav transparentne zdieľame.

V IT sektore je nevyhnutnosťou neustále sledovať nové trendy a možnosti, ktoré prichádzajú zo sveta. Má aj čisto slovenská firma ako je Datalan možnosť konkurovať v prinášaní nových služieb a inovácií do praxe zákazníkov?

Okrem novej energie, ktorú pridávame do rozbehnutých projektov a posilňovania kompetencií v oblastiach, kde patríme k lídrom, sme v posledných rokoch intenzívne rozprúdili práve hľadanie a prinášanie nových možností a služieb. Intenzívne otvárame nové témy a testujeme globálne trendy. Vyčlenili sme na to kapacity, prijali nových šikovných ľudí a v rámci stratégie je toto jedna z priorít, v ktorej nerobíme kompromisy. No hoci sa radi inšpirujeme novými trendami, považujeme za nutné preklopiť ich a prispôsobovať potrebám nášho trhu a reálnemu životu našich zákazníkov. Znalosť trendov a inovácie musia byť vždy skĺbené so znalosťou prostredia – a práve toto naši zákazníci na nás oceňujú.

Nejde len o to, inovovať, ale robiť to zmysluplne. Aj keď, samozrejme, snom každej technologickej firmy je riešenie, ktoré by bolo svetovo použiteľné. A my tiež radi snívame (úsmev).

A čo globálne ambície?

Odhliadnuc od našej dcérskej spoločnosti DQI, ktorá je prioritne zameraná na svetové trhy, sa Datalan orientuje primárne na slovenský a aj český trh – napríklad v oblasti zdravotníctva už posilňujeme vďaka aktuálnej akvizícii a založeniu organizačnej zložky, ktorou sme schopní pokryť desiatky českých zákazníkov.

Veľkou témou dneška sú ľudia – ich kvalifikovanosť, meniace sa potreby a najmä nedostatok. Týka sa to aj IT sektora. Vo vašej kompetencii je aj personálna agenda; ako sa teda pasujete s touto výzvou?

Považujem to za kľúčovú oblasť. Je to naozaj náročné. Kvalifikovaných ľudí je nedostatok a zároveň ich očakávania a požiadavky v rámci zamestnania sa výrazne menia. Zdolanie výziev IT pracovného trhu vidím ako podmienku ďalšieho napredovania. Podstatná musí byť motivácia – ľudí by malo pritiahnuť meno firmy, a presvedčiť atmosféra, kultúra, kolegovia a najmä zaujímavé projekty, na ktorých môže spolupracovať.

Ivana Dorozlo, Datalan

(Prevzaté z D-News, magazínu spoločnosti Datalan, č. 1/2019; krátené)

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1