Firmy z českého obranného priemyslu chcú viac dodávať na Slovensko

Autor Jaroslav Remeš apríl 2019 -
Firmy z českého obranného priemyslu chcú viac dodávať na Slovensko CSG / Aero

V Bratislave sa nedávno uskutočnila prezentácia českých firiem pôsobiacich v obrannom a bezpečnostnom priemysle. Záštitu nad akciou mali veľvyslanec ČR Tomáš Tuhý a minister obrany SR Peter Gajdoš.

Prezentáciu usporiadalo Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom obrany ČR, Asociáciou obranného a bezpečnostného priemyslu ČR (AOBP) a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu SR (ZBOP) ako súčasť projektu na podporu ekonomickej diplomacie PROPED.

Hlavným cieľom bolo informovať a predstaviť vrcholným zástupcom slovenských ozbrojených síl nové produkty českého obranného a bezpečnostného priemyslu a zároveň podporiť firemnú spoluprácu v obrannom sektore. Aktuálne a budúce príležitosti pre firemnú spoluprácu ponúka Európsky obranný fond a dlhodobý plán rozvoja obrany Slovenskej republiky do roku 2030, dokedy sa má investovať približne 9 miliárd eur do modernizácie slovenských ozbrojených síl.

Na prezentácii, ktorá sa uskutočnila v 2. ročníku, bolo prítomných o štvrtinu viac účastníkov ako v roku 2018 – dovedna asi 80 zástupcov slovenských a českých rezortov a priemyselných podnikov. Prezentovalo sa viac českých firiem ako v minulom roku a o bilaterálne rokovania požiadalo aj viac slovenských firiem. České firmy predstavili svoje produkty najmä formou powerpointových prezentácií a videí.

Česko a Slovensko: Vzájomná spolupráca pri exporte

Česká republika vníma Slovenskú republiku ako kľúčového partnera pre spoluprácu v obrannom a bezpečnostnom sektore a má záujem naďalej rozvíjať spoluprácu na bilaterálnych projektoch a na projektoch v rámci NATO, EÚ a V4.

Spolupráca medzi českým a slovenským obranným priemyslom prebieha nepretržite, a to aj v rámci odborových asociácií. V roku 2018 mali AOBP a ZBOP spoločný česko-slovenský stánok na medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB v Bratislave a v tomto roku to bude takisto aj na medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET v Brne. V rámci tohtoročného veľtrhu IDET bude dlhodobá spolupráca medzi AOBP a ZBOP posunutá na vyššiu úroveň vďaka podpisu Zmluvy o vzájomnej spolupráci, ktorá bude zahŕňať aj spoluprácu pri podpore exportu. Český a slovenský obranný priemysel je podľa odborových asociácií pripravený pomáhať budovať bezpečnejší svet.

Perspektívne oblasti spolupráce

Perspektívna spolupráca českých a slovenských firiem sa ponúka na spoločných projektoch v rámci Európskeho obranného fondu, v oblasti kybernetickej bezpečnosti alebo v rámci ochrany proti dronom.

Slovenské ozbrojené sily podľa vyjadrenia vrcholných predstaviteľov oceňujú vysokú technologickú úroveň českých produktov. Zároveň by mali byť produkty a služby finančne dosiahnuteľné. Významná je tiež prebiehajúca diskusia štátnych zložiek so zástupcami priemyslu o nových technológiách kvôli špecifikácii požiadaviek na nové produkty a služby v obrannom priemysle, ktoré pomôžu zabezpečiť zvýšenie úrovne obrany. Proces prezbrojovania ozbrojených zložiek priebežne prebieha v ČR aj na Slovensku a sú na to vyčlenené finančné zdroje. Dôležitá je tiež pravidelná výmena skúseností medzi ozbrojenými zložkami obidvoch štátov.

Jaroslav Remeš, ekonomický diplomat, Veľvyslanectvo ČR v Bratislave

 

Prezentácie a vystúpenia v Bratislave 3. apríla 2019

Predstavitelia inštitúcií

Tomáš Tuhý – veľvyslanec ČR vo Slovenskej republike
Tomáš Kopečný – riaditeľ odboru priemyselnej spolupráce, sekcie obrannej politiky a stratégie, Ministerstvo obrany ČR
Ľubomír Mrváň – národný riaditeľ pre výskum a technológie, Ministerstvo obrany SR
Róbert Bozalka – viceprezident Prezídia Policajného zboru SR
Jiří Hynek – prezident Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu ČR

Firmy a priemyselné skupiny

Agados s. r. o., Velké Meziříčí

Argun s. r. o., Hradec Králové

Delinfo, s. r. o., Brno

EGO Zlín, s. r. o.

EVPÚ Defence a. s., Uherské Hradiště

Glomex MS, s. r. o., Praha

SVOS s. r. o., Přelouč

VOP CZ, s. p. Šenov u Nového Jičína

Aero Vodochody Aerospace a. s., Odolena Voda

Slovak Training Academy, s. r. o. (súčasť CSG)

Letecké přístroje Praha, s. r. o.

Czechoslovak Group, a. s., Praha

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1