Slovensko bude bohatšie o 23 nových zelených oáz

Autor Milan Hronec apríl 2019 -
Slovensko bude bohatšie o 23 nových zelených oáz Pixabay

Vysádzanie nových stromov a zelene na rôznych miestach Slovenska podporila nadácia Ekopolis grantom 60 000 eur.

Príspevok si rozdelia aktívni ľudia z 23 lokálnych komunít, ktorí do 13. ročníka grantového programu Zelené oázy poslali najlepšie nápady na rozzelenanie miest, kde žijú. Výsadbu a úpravu nových „zelených oáz“ ukončia do septembra.

Financie podporovateľov a práca dobrovoľníkov

Nový život vdýchnu zanedbaným miestam nielen financie z grantu, ale predovšetkým dobrovoľníci z miestnych komunít. Už trinásť rokov ich v tom nepretržite spoločne podporujú Nadácia Ekopolis a spoločnosť Slovnaft cez grantový program Zelené oázy. Program je otvorený pre neziskové organizácie, miestne samosprávy, školské zariadenia a centrá voľného času a podporuje ich pri vytváraní nových zelených oáz alebo revitalizácii miest s ekologickou hodnotou. Podporené lokality majú slúžiť širokej verejnosti; ich udržiavanie prispieva k ochrane prírody.

Skrášľovanie obcí stromami

Celkový počet prijatých žiadostí v tomto ročníku bol 123. Z nich v dvoch kolách napokon vybrala 23 finalistov. Medzi najzaujímavejšie podporené projekty patrí iniciatíva občianskeho združenia Tatry z Liptovského Mikuláša, ktoré sa dlhodobo a systematicky venuje výsadbe a starostlivosti o dreviny na sídlisku Podbreziny. Dobrovoľníci – obyvatelia priľahlých blokov – plánujú vysadiť viac ako 90 javorov a borovíc.

V obci Hlboké v senickom okrese zas miestni dobrovoľníci a členovia občianskeho združenia Prakoreň vysadia viac ako 200 prevažne ovocných stromov popri ceste medzi obcou a osadou Zaháj, v okolí vodnej nádrže vysadia aj stromy zlepšujúce hniezdne a potravné podmienky pre vtáctvo.

Na opačnej strane Slovenska, v obci Ulič v okrese Snina, v spolupráci obce a dobrovoľníkov vysadia obecný ovocný sad v blízkosti komunitného centra a tradičné ovocné stromoradie pozdĺž turistickej trasy, spolu viac ako 120 ovocných drevín.

Milan Hronec, Nadácia Ekopolis

Zelené oázy 2019 – podporené projekty

Názov projektu – (žiadateľ) – suma

 • Návrat stromov do krajiny (Obec Hlboké v spolupráci s OZ Prakoreň) – 4 000 €
 • Záhrada, ktorá učí a spája (OZ Malachovská škola) – 2 500 €
 • RómaStrom (STRUK – Spoločnosť pre trvalo udržateľnú kultúru) – 3 000 €
 • Oskorušky budú zberať až naše vnúčence (Ďarmoty – Občianske združenie) – 3 000 €
 • Včelársky miniskanzen – náučno-oddychová zóna (ZŠ s materskou školou Krajné) – 2 500 €
 • Včely v Mravenisku (Otvorená škôlka Banská Bystrica) – 1 600 €
 • Event garden (Aktívny PARK Rajec) – 3 000 €
 • Zelené átriUM (CoWorking Banská Bystrica) – 2 500 €
 • Skrášlenie okolia Starej Jedálne (Stará Jedáleň) – 3 000 €
 • Komunitný park – poďme spoločne vytvoriť krajšiu budúcnosť (OZ Naturalista) – 2 200 €
 • Zungov – vráťme život k Žitave (Obec Slepčany) – 2 700 €
 • Výsadba zelene, ovocných kríkov a stromov pri jazere (Obec Veľké Dvorníky) – 2 600 €
 • Mestská džungľa na zjedenie (OZ Bakomi) – 2 900 €
 • Revitalizácia historických hrádzi na potoku Majzlanka (Ing. Veronika Zeiselová) – 3 500 €
 • Ovocný sad (Obec Ulič) – 2 500 €
 • Vinosadská rodová alej (Dlhovekosť) – 3 000 €
 • Zelená oáza radosti (Obchodná akadémia Veľký Meder) – 2 500 €
 • Oddychová zóna pri Skalickom potoku (Mesto Skalica) – 1 600 €
 • Zelený Mikuláš (OZ Tatry) – 3 000 €
 • Záhrada, ktorá učí (OZ Nádasd, Trstená na Ostrove) – 1 000 €
 • Výsadba zelene v obci (Obec Svodín) – 2 000 €
 • Poď s nami sadiť stromy (Obec Sap) – 2 700 €
 • Zdravá, zelená a aktívna škola (Základná škola Jánosa Aranya s VJM) – 1 700 €

Partneri