Právnická firma roka: Advokátske kancelárie, ktoré sú v kurze

Autor JF apríl 2019 -
Alexander Kadela, managing partner víťaznej domácej firmy Relevans Alexander Kadela, managing partner víťaznej domácej firmy Relevans

Hodnotenie Právnická firma roka 2019, ktorého výsledky vyhlásili v apríli, pokrýva 13 kľúčových odborov práva. Celkovými víťazmi sú Relevans, Allen & Overy a Krivak & Co.

Ceny každoročne udeľované advokátskym kanceláriám portálom ePravo.sk možno považovať za najprestížnejšie a najrelevantnejšie hodnotenie tohto druhu na Slovensku. Aj v tomto roku sa doň zapojila väčšina advokátskych kancelárií aktívne pôsobiacich na slovenskom trhu právnych služieb.

Spomedzi 64 kancelárií, ktoré poskytli svoje dáta potrebné na vyhodnotenie, boli určení víťazi 13 odborných kategórií a dvoch hlavných cien, t. j. “ Domáca advokátska kancelária“ a „Medzinárodná advokátska kancelária“.

Cieľom súťaže je poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Právnickou firmou roka v každej kategórii sa stala „veľmi odporúčaná kancelária“, ktorej sa v hodnotenom roku (2018) podarila kľúčová alebo výnimočná transakcia. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 16. apríla 2019 v Bratislave. Spoluorganizátorom súťaže je týždenník Trend. V ďalšej časti uvádzame kompletné výsledky.

Hlavní víťazi hodnotenia

Právnická firma roka - Domáca advokátska kancelária
Víťaz: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Právnická firma roka - Medzinárodná advokátska kancelária
Víťaz: Allen & Overy Bratislava, s. r. o.

Pro Bono & CSR
Víťaz kategórie: Krivak & Co, s. r. o. 

Právo obchodných spoločností

Víťaz kategórie: Paul Q

Veľmi odporúčaná kancelária:

 • Allen & Overy Bratislava, s. r. o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Hamala Kluch Víglaský s. r. o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s. r. o.
 • PRK Partners s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčaná kancelária:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s. r. o.
 • Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • Škubla & Partneri s. r. o.
 • V4 Legal, s. r. o.

Hospodárska súťaž 

Víťaz kategórie: ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.

Veľmi odporúčaná kancelária:

 • Allen & Overy Bratislava, s. r. o.
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
 • Kinstellar, s. r. o.
 • Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s. r. o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčaná kancelária:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • MAPLE & FISH s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • Squire Patton Boggs s. r. o.
 • URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária

Reštrukturalizácia a insolvencia 

Víťaz kategórie: IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o. 

Veľmi odporúčaná kancelária:

 • Allen & Overy Bratislava, s. r. o.
 • BOĽOŠ & PARTNERS s. r. o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Kinstellar, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčaná kancelária:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • G. Lehnert, k.s.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • HMG LEGAL, s. r. o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • Nosko & Partners s. r. o.
 • VIVID LEGAL, s. r. o.

Developerské projekty a nehnuteľnosti 

Víťaz kategórie: SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. 

Veľmi odporúčaná kancelária:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • Allen & Overy Bratislava, s. r. o.
 • Hamala Kluch Víglaský s. r. o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčaná kancelária:

 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
 • Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • PRK Partners s. r. o.
 • Squire Patton Boggs s. r. o.
 • Škubla & Partneri s. r. o.

Fúzie a akvizície

Víťaz kategórie: Hamala Kluch Víglaský s. r. o. 

Veľmi odporúčaná kancelária:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • Allen & Overy Bratislava, s. r. o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s. r. o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčaná kancelária:

 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
 • LEGATE, s. r. o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • Škubla & Partneri s. r. o.

Bankovníctvo a financie

Víťaz kategórie: Allen & Overy Bratislava, s. r. o.

Veľmi odporúčaná kancelária:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Hamala Kluch Víglaský s. r. o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s. r. o.
 • PRK Partners s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčaná kancelária:

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
 • Bartošík Šváby s. r. o.
 • Böhm & Partners
 • HMG LEGAL, s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • Squire Patton Boggs s. r. o.
 • VIVID LEGAL, s. r. o.

Duševné vlastníctvo

Víťaz kategórie: BRICHTA & PARTNERS

Veľmi odporúčaná kancelária:

 • Allen & Overy Bratislava, s. r. o.
 • G. Lehnert, k.s.
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
 • HMG LEGAL, s. r. o.
 • MENKE LEGAL s. r. o.
 • Paul Q
 • Vojčík & Partners, s. r. o.

Odporúčaná kancelária:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • Bukovinský & Chlipala, s. r. o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.

Telekomunikácie, právo informačných technológií

Víťaz kategórie: STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s. r. o.

Veľmi odporúčaná kancelária:

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
 • Böhm & Partners
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • MENKE LEGAL s. r. o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • Paul Q

Odporúčaná kancelária:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • BRICHTA & PARTNERS
 • Bukovinský & Chlipala, s. r. o.
 • Dagital Legal, s. r. o.
 • HMG LEGAL, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SCHIN & MAJDÚCH legal s. r. o.

Pracovné právo

Víťaz kategórie: KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s. r. o.

Veľmi odporúčaná kancelária:

 • Allen & Overy Bratislava, s. r. o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s. r. o.
 • Kinstellar, s. r. o.
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s. r. o.

Odporúčaná kancelária:

 • Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s. r. o.
 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s. r. o. organizačná zložka
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Verejné obstarávanie

Víťaz kategórie: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Veľmi odporúčaná kancelária:

 • Böhm & Partners
 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • MAPLE & FISH s. r. o.
 • Mičinský & Partners s. r. o.
 • PRK Partners s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčaná kancelária:

 • HMG LEGAL, s. r. o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • MENKE LEGAL s. r. o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • Nosko & Partners s. r. o.
 • Paul Q
 • VIVID LEGAL, s. r. o.

Sporová agenda

Víťaz kategórie: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Veľmi odporúčaná kancelária:

 • Allen & Overy Bratislava, s. r. o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • Škubla & Partneri s. r. o.

Odporúčaná kancelária:

 • HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • Valko Marián & partners, s. r. o.

Daňové právo

Víťaz kategórie: PRK Partners s. r. o.

Veľmi odporúčaná kancelária:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s. r. o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • PricewaterhouseCoopers Legal, s. r. o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Odporúčaná kancelária:

 • Advokátska kancelária MCL s. r. o.
 • Böhm & Partners
 • IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • VIVID LEGAL, s. r. o.

Energetika a energetické projekty

Víťaz kategórie: Kinstellar, s. r. o.

Veľmi odporúčaná kancelária:

 • Allen & Overy Bratislava, s. r. o.
 • Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s. r. o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • LEGATE, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčaná kancelária:

 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s. r. o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • Paul Q
 • URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s. r. o., advokátska kancelária
 • VIVID LEGAL, s. r. o. 

O metodike hodnotenia

Organizátor prieskumu, ePravo.sk/ePravo.cz, zhromažďuje informácie prostredníctvom e-mailových dotazníkov pre právnické firmy a hodnotiteľov, ako aj prostredníctvom telefonických a e-mailových rozhovorov s jednotlivými kanceláriami a ich referenčnými kontaktmi. Analytici pracujú podľa vlastných metodologických postupov, majú dôkladné znalosti trhu a dlhoročné skúsenosti s výskumom. Hodnotiace kritériá vychádzajú zo slovenských (a českých) reálií. Do výskumu sa jeho organizátori snažia zapájať čo najväčší počet právnických firiem a kancelárií.

Právnici a právnické firmy sa hodnotia na základe viacerých faktorov a kritérií, ktoré analytici podrobne skúmajú. Okrem iného sa zameriavajú na odborné schopnosti, znalosti a skúsenosti, relevantné pre danú špecializáciu a jurisdikciu, porozumenie potrebám klienta a problematiky oblasti jeho podnikania, ďalej rýchlosť a ústretovosť, procesné štandardy , personálne kapacity, podporu, význam transakcií a pod.

Hodnotenie právnickej firmy v odborných kategóriách sa týka jednotlivých oddelení firmy, nie firmy ako celku. Ak má firma viacero oddelení, ktoré sa špecializujú na rôzne právne oblasti, je možné hodnotiť len niektoré oddelenia. Hodnotenie firmy ako celku je možné výhradne v súhrnných kategóriách.

Okrem kategórií uvedených vo výsledkovom zozname bola pôvodne ohlásená aj kategória Trestné právo, hodnotenie v tejto kategórii však nezverejnili.

JF

Zdroj: epravo.sk, pravnickafirmaroka.sk

cropped PFR SK 2018

 

Partneri