Slovenskí chemickí výrobcovia presúvajú viac produktov z kamiónov na železnice

Autor Paper Life máj 2019 -
Slovenskí chemickí výrobcovia presúvajú viac produktov z kamiónov na železnice Wikimedia

Projekt ChemMultimodal – Podpora multimodálnej dopravy v chemickej logistike – sa po troch rokoch práce blíži do finále.

Hlavným cieľom projektu je presun dopravy výrobkov a surovín v chemickom priemysle z ciest na železnice, s očakávaním pozitívnych environmentálnych a bezpečnostných dopadov. Realizuje sa za finančné prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Central Europe a je do neho zapojených 7 regiónov a 14 partnerov z rôznych krajín Strednej Európy. Slovensko zastupuje Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR. Informovala o tom generálna sekretárka ZCHFP SR Silvia Surová.

Multimodálne už na šiestich trasách

Jaroslav Čermák, koordinátor projektu za ZCHFP SR, k tomu povedal: ,,Projekt trval 36 mesiacov a za ten čas sa nám podarilo spraviť veľa pozitívneho. Za najväčší úspech považujeme presun prepráv chemických látok a výrobkov z ciest na multimodálnu prepravu na šiestich trasách do Británie, Španielska, Portugalska a Beneluxu, na ktorých sa ročne ušetrí 6 864 ton emisií CO2.“ Jedným z cieľov projektu je podľa J. Čermáka aj vytvorenie spoločnej nadnárodnej stratégie podpory multimodálnej prepravy. „V projekte je spolu 14 partnerov zo 7 krajín Európy, čo v závere znamená jednu spoločnú stratégiu a 7 akčných plánov pre každú krajinu,“ vysvetlil.

Významnú časť podpory multimodality v rámci Európy tvoria aj nástroje tzv. Tool-boxu, ktoré spoločne vytvorili projektoví partneri a prostredníctvom nich motivujú jednotlivé spoločnosti z chemického sektora na presun prepráv z ciest na iné typy dopravy. Patria k nim konzultačné služby, ktoré v SR poskytuje práve ZCHFP SR, plánovanie trás, virtuálna platforma intermodálnych tratí a CO2 kalkulačka.

Českí a slovenskí partneri spoločne vytvorili aj brožúru multimodálnej prepravy pre širokú odbornú verejnosť. Jej cieľom je spopularizovať multimodálnu prepravu medzi výrobnými spoločnosťami a zároveň poskytuje užitočné informácie pre pokročilých logistov a dopravcov.

Podpora rezortu pre prevádzku a infraštruktúru

Prezident ZCHFP SR Roman Karlubík k budúcnosti multimodality na Slovensku uviedol: ,,Na základe našej iniciatívy sa vo februári a marci tohto roka konali dve návštevy zástupcov ZCHFP SR na Ministerstve dopravy a výstavby SR, ktorých predmetom boli diskusie o podpore a rozvoji kombinovanej a multimodálnej dopravy v Slovenskej republike. Výsledkom rokovaní bolo rozbehnutie aktivít zo strany ministerstva, ktoré na druhom stretnutí predložilo Schému štátnej pomoci na podporu rozvoja kombinovanej dopravy v SR.“

Na základe uvedenej schémy plánuje rezort vyčleniť finančné prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu na projekty zamerané jednak na prevádzkovanie liniek a prepráv v systéme kombinovanej dopravy a na úpravy, jednak na dobudovanie prvkov infraštruktúry. Ide o doplnky koľajísk a pozemných komunikácií, prístavných hrán v termináli intermodálnej prepravy ako aj zariadení potrebných na ich riadenie. To podľa R. Karlubíka zástupcovia chemických a logistických podnikov veľmi oceňujú.

Multimodalita bude nevyhnutná; získané skúsenosti sú cenné

,,Keďže celoeurópsky vývoj v cestnej doprave je nepriaznivý – pre nedostatok vodičov, vysokú hustotu premávky aj protekcionistické opatrenia v západnej Európe, ako je minimálna mzda či zákazy víkendového odpočinku v kabínach – stanú sa nové riešenia dopravy nevyhnutnosťou,“ zdôraznil šéf Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR.

„Na Slovensku budeme rozvíjať myšlienku terminálov vo veľkých podnikoch ako riešenie problémov vyplývajúcich z nedobudovanej diaľničnej siete či nedostatočnej kapacity cestnej dopravy. Pokračujeme v spracovaní stratégie riešenia podnikových terminálov s využitím skúseností zo štartu prekládok v spoločnosti Duslo, a. s., až po organizáciu ucelených vlakov. Veľmi dobrú spoluprácu máme so Zväzom chemického priemyslu ČR aj s predstaviteľmi českej logistiky. Spoločne hľadáme efektívne riešenia našich spoločných problémov a využívame ich skúsenosti,“ popísal R. Karlubík.

Projekt ChemMultimodal umožnil slovenským podnikom nadviazať kontakty so špičkami európskej logistiky a tvorcami európskej aj národných dopravných politík. Pomôže im to skvalitniť strategické vízie v tejto oblasti vrátane smerovania k zelenej logistike.

Paper Life

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1