Kybernetická bezpečnosť v digitálnej spoločnosti: Posilňovať obranu voči hrozbám je úlohou manažérov, vývojárov aj politikov

Autor JF máj 2019 -
Z rokovania Techsummitu 2018 Z rokovania Techsummitu 2018

Na konferencii Techsummit 2019 v Bratislave sa už čoskoro zídu medzinárodní experti, inovátori a lídri biznisu.

Prvý deň konferencie bude nabitý diskusiami na tému vývojových scenárov vo svete technológií a v spoločnosti so zohľadnením rastúcej úlohy kybernetickej bezpečnosti a ochrany kyberpriestoru. Debata seniorných expertov (high-level panel) a štyri tematické okrúhle stoly sa budú z tohto pohľadu venovať problematike Smart Cities, Priemyslu 4.0, umelej inteligencie a roly startupov.

Online bezpečnosť je globálnym ekonomickým a obranným záujmom

Ťažiskový uhol pohľadu prvej časti dvojdňovej konferencie vyjadruje jej podtitul: Kybernetická bezpečnosť, biznis a spolupráca. Aktuálny ročník reflektuje aj predsedníctvo Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Zdôrazní skutočnosť, že v súčasnom digitalizovanom svete sa čoraz viac prepájajú otázky medzinárodnej bezpečnosti a bezpečnosti v kyberpriestore.

„Digitálna ekonomika sa v súčasnosti odhaduje na takmer tri bilióny dolárov, čo je impozantný výsledok – na porovnanie, veľkosť najväčšieho sektora, poľnohospodárstva, odhaduje Svetová banka na 3,2 bilióna dolárov. Digitálne technológie si našli svoje miesto takmer v každom segmente ekonomiky; vytvárajú príležitosti a benefity vrátane nových pracovných miest,“ konštatovala Rasa Ostrauskaite, koordinátorka OBSE pre nadnárodné hrozby.

Nové útočné vektory a prostriedky narušenia v kybernetickom priestore podľa nej môžu ohroziť celé odvetvia a vážne ovplyvniť národnú aj medzinárodnú bezpečnosť. „Riešenie príslušných bezpečnostných obáv by sa nemalo považovať za záťaž, ale za investíciu, ktorá umožňuje ďalej profitovať z nových spôsobov podnikania,“ povedala expertka, ktorá na Techsummite vystúpi v rámci spomínanej high-level debaty o kybernetickej bezpečnosti, biznise a kooperácii.

Spíkrami v tejto časti programu budú aj Refaat Chaabouni, expert na technologický rozvoj a bývalý tuniský minister pre školstvo a výskum, a Pavol Adamec, výkonný riaditeľ pre Risk Consulting v spoločnosti KPMG.

Spôsobilosti pre kybernetickú bezpečnosť majú podporovať aj štáty

Medzinárodnými aspektmi kybernetickej bezpečnosti sa v rámci svojich kompetencií zaoberá štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Lukáš Parízek, ktorý bude rovnako jedným z rečníkov v úvodnej časti Techsummitu.

Na nedávnom stretnutí členských krajín NATO zdôrazňoval zodpovednosť jednotlivých štátov za budovanie vlastnej kybernetickej obrany. „Primárnou úlohou každej krajiny je budovať a posilňovať národné kybernetické spôsobilosti v plnom spektre a následne ich môžeme využiť pre potreby kolektívnej obrany,“ povedal na zasadaní vo Varšave.

Vývoj na mape kybernetických hrozieb v uplynulých mesiacoch a rokoch pritom predstavuje pre tých, čo sa s nimi potýkajú, čoraz väčšiu výzvu. Aktéri, vnášajúci ohrozenie do kyberpriestoru, stále zdokonaľujú svoje zbrane, zavádzajú nové metódy a prispôsobujú útoky novo nastupujúcim technológiám. Uvádza to vo svojej Správe o bezpečnosti (Security Report) izraelská firma Check Point, jeden zo svetových lídrov v tejto brandži. Jej zástupca Andrej Aleksiev povie účastníkom konferencie o tejto téme viac.

Odvaha inovovať: Start-upy a malé firmy pre kybernetickú bezpečnosť

Malé špecializované firmy a inovátori s produktívnymi nápadmi hrajú dnes významnú úlohu v ekosystéme vývoja ochrany digitálneho priestoru pre organizácie. Ich dôležitosť zvýraznil aj nástup Priemyslu 4.0, internetu vecí a zariadení pre „smart city“ s ich novou komplexnosťou a stupňom zosieťovania. Zaujímavými hráčmi na scéne sú etickí či „sociálni“ hackeri, identifikujúci bezpečnostné medzery v neustále sa vyvíjajúcich a meniacich kybernetických systémoch. Jeden z najznámejších slovenských etických hackerov, Tomáš Zaťko zo spoločnosti Citadelo, sa podelí o svoje skúsenosti a názory s účastníkmi Techsummitu pri okrúhlom stole. Jeho spoludiskutérmi budú Harmik Azarian, vývojár a manažér programátorského centra pre mládež v Jerevane, a Yane Frenski, technologický guru a konzultant OSN z Bulharska.

„Hackerstvo je ľuďom ešte stále veľmi vzdialené a hypotetické. Problémom je, že firmy si reálnu hrozbu neuvedomujú. V skutočnosti je len veľmi malé percento hackerských útokov medializovaných, o väčšine z nich sa verejne nehovorí. Firmy totiž nechcú priznať, že sa stali obeťou hackerov, pretože tým by mohli stratiť dobré meno na trhu,“ povedal T. Zaťko v nedávnom rozhovore pre stránku podnikajte.sk. Zlepšenie povedomia o probléme môžu podľa neho priniesť bezpečnostné školenia.

Kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia a trh práce

Nové služby a digitálne riešenia majú firmám a organizáciám pomáhať zlepšovať výsledky, bežným občanom uľahčovať každodenný život, odbúravať administratívnu byrokraciu a celkovo zlepšovať komunikáciu v spoločnosti. V týchto procesoch dnes hrá veľkú úlohu umelá inteligencia, avšak technologická náročnosť a komplexnosť v profesionálnej rovine nesie vysokú potrebu nových zručností a vedomostí a tých, ktorí nimi disponujú. Otázkou je, ako to bude dlhodobo ovplyvňovať trh práce, prípadne aké ďalšie nové profesie budú pre budúcnosť na trhu potrebné. Stane sa takáto ich potreba kritickým faktorom pre moderné spoločnosti?

Inovatívne firmy pociťujú tento problém už v súčasnosti. Sme pár mesiacov po otvorení našej slovenskej pobočky a nábor ľudí ide o niečo ťažšie ako v USA. Ak som tam potreboval dvadsať kvalitných ľudí, zavolal som rekrutérom a o dva týždne som mal na stole 50 relevantných životopisov. Tu si musíme dať väčšiu námahu, a preto chodíme aj priamo na univerzity. Časť odborníkov zároveň privezieme z iných štátov,“ uviedol v rozhovore pre Pravdu Radoslav Danilák, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. Aj tento dnes veľmi známy konštruktér novej generácie čipov pre UI bude o svojich poznatkoch rozprávať na konferencii Techsummit. Prípadovú štúdiu o niektorých výsledkoch vývoja firmy potom prednesie aj jeho kolega Peter Dovhun.

Aké zraniteľné sú smart cities a dáta?

Otvárajú digitálne vymoženosti smart cities brány novým trójskym koňom? Do akej miery sú v tomto koncepte ohrozené infraštrukúra, logistika, verejná doprava, rozvody energií, dodávky vody či zdravotnícke dáta? Aké riešenia a znalosti sú potom nevyhynuté z hľadiska úradníkov, biznisu a komunít? A aký by mal byť ich kooperačný model? To sú niektoré otázky, ktoré sa vynárajú v súvislosti s digitalizáciou a online prepájaním celých nových tried zariadení slúžiacich verejnosti.

Z hľadiska svojho pôsobenia ako topmanažéra v zdravotníckom systéme bude tieto témy komentovať Tadeusz Jędrzejczyk, bývalý šéf poľského Národného fondu zdravia, dnes zástupca riaditeľa Univerzitného klinického centra v Gdansku. Iný pohľad na bezpečnosť a ochranu dát ponúkne Bendik Bryde z nórskej firmy Piql. Jeho špecializáciou je najmä uchovávanie dát a ochrana ich nosičov pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by ich mohli poškodiť – čo môže byť rovnako výsledok úmyselného útoku, resp. sabotáže. Firma vyvinula systém fyzickej ochrany dát na nosičoch, ktorý odoláva celému radu vplyvov a zároveň zabezpečuje neporušené uchovanie týchto dát na veľmi dlhú dobu v ráde stoviek rokov.

Podstatou Techsummitu je inovačný drajv

Šírkou a rozsahom, v akých si Techsummit 2019 všíma inovatívne momenty pre kybernetickú bezpečnosť a s ňou prepojené oblasti, z neho robí jedinečné podujatie nielen na Slovensku, ale tiež v rámci Európy.

„Inovácia predstavuje motor zmien, príležitosť, je nástrojom slobody. Ak Slovensko využije svoj inovačný potenciál, získa konkurenčnú výhodu. V skutočnosti sme odkázaní na inovácie,“ konštatoval Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá konferenciu organizuje. „Inovácia by nás mala spájať; pre každého, kto to cíti rovnako ako my, je Techsummit platforma a jedinečná príležitosť, aby pokročil na ceste k novým inovačným partnerstvám,“ zdôraznil.

D. Čajko považuje konferenciu s jej sprievodnými podujatiami aj za „B2B trhovisko“, svojho druhu najväčšie v Strednej Európe, na ktorom si účastníci dokážu nájsť partnerov pre svoj biznis, prezentovať inovatívne nápady a prípadne ich otestovať voči odbornej komunite. Súčasťou programu bude napríklad aj prezentácia hackerských aktivít v priamom prenose v reálnom čase.

V rámci vzdelávacieho segmentu sa môžu účastníci konferencie oboznámiť s prácou strategicky zameranej medzinárodnej Tech Academy so sídlom v Bratislave. Dodávatelia a vývojári technológií pre smart cities zasa môžu vyhľadať potenciálnych partnerov medzi primátormi a ďalšími zástupcami komunálnej sféry, ktorí na Techsummite tiež nebudú chýbať.

JF

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1