Aj vy máte vysoký krvný tlak?

Autor IV máj 2019 -
Aj vy máte vysoký krvný tlak? Pixabay / Gerald Oswald

Hypertenzia je v súčasnej dobe celosvetovým problémom, často sa o nej hovorí aj ako o „tichom zabijakovi“.

Choroba vysokého krvného tlaku (hypertenzia) postihuje 40 až 50 % dospelých osôb vo veku nad 18 rokov, celkovo 2 až 3 z piatich mužov (častejšie) alebo žien. Napriek tomu približne polovica ľudí s vysokým krvným tlakom nepociťuje žiadne príznaky ani ťažkosti. Jediný spôsob, ako sa dozvedieť, či touto chorobou trpíte alebo nie, je dať si správne odmerať a diagnostikovať svoj krvný tlak.

Základom vzniku hypertenzie sú porucha centrálneho regulovania krvného tlaku a starnutie cievnej steny, vrodená predispozícia, ale aj nesprávny životný štýl.

Hypertenzia sa môže týkať aj mladších ľudí. Tí si bežne svoj krvný tlak nemerajú a jeho prípadné zvýšené hodnoty považujú za náhodu, reakciu na záťaž, stres alebo iné problémy. Príznaky hypertenzie nepoznajú, ani neuvažujú o tom, že ide o ochorenie, ktoré sa vyskytuje dokonca aj u dospievajúcej mládeže.

Rizikové faktory pre vznik hypertenzie:

– vek (muži - viac i ženy),

– nedostatok fyzickej aktivity,

– nadváha až obezita,

– negatívne vnímaný stres (dystres),

– nadmerný príjem soli v strave,

– nadmerné pitie alkoholu,

– fajčenie.

Aký máte tlak?

Výsledkom merania krvného tlaku (podrobnosti pod článkom) sú dve čísla :

1. systolický (horný) tlak – je výsledkom sily pumpovacej aktivity ľavej srdcovej komory, keď sa krv z nej dostáva tepnami do tela;

2. diastolický (dolný) tlak – je kompletným výsledkom odporu a tepnovej aktivity v jednotlivých tkanivách celého tela.

Hypertenzia sa definuje podľa aktuálnych odporúčaní odborníkov ako systolický alebo diastolický krvný tlak, ktorý sa rovná alebo prevyšuje hodnotu 140/90 mmHg. Cieľové hodnoty pre úspešnú liečbu závisia tiež od veku pacienta: u mladších ako 65 rokov je to menej ako 130 /80 mmHg a pacientov nad 65 rokov menej ako 140/80 mmHg.

Skríning artériovej hypertenzie

V rámci projektu „Pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou na Slovensku“ prebieha v ambulanciách desiatok všeobecných lekárov meranie tlaku podľa odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a Európskej hypertenziologickej spoločnosti (ESH).

„Pacient nemusí mať spočiatku žiadne príznaky, ktoré by upozornili na to, že niečo nie je v poriadku. Dokonca aj človek s vyššími hodnotami krvného tlaku sa môže cítiť dobre, pretože pokiaľ sú ešte cievy pružné, komplikácie sa neobjavia. Preto je dôležité, aby ľudia vedeli, že hypertenzia tu je, je reálna a je veľmi častá. Každý dospelý človel by mal poznať svoje hodnoty krvného tlaku“, upozorňuje hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo, MUDr. Jana Bendová, PhD.

Predchádzajte komplikáciám

Ak trpíte vysokým tlakom, mali by ste sa so svojou chorobou „spriateliť“ ako so životným faktom, začať s liečbou a pokračovať v nej bez prerušenia tak, aby ste dosiahli cieľové hodnoty podľa vášho veku. Viac ako 75 % pacientov potrebuje kombinovanú liečbu, teda viac ako jeden liek.

Pacienti často liečbu presne nedodržiavajú, upravujú si dávkovanie, zabúdajú alebo úplne prestanú brať niektorý z liekov. „Prerušenie liečby pri hypertenzii je nebezpečné a v niektorých prípadoch môže ohroziť život náhlym vzostupom krvného tlaku už pri vynechaní jednej dávky. Riešením môžu byť tzv. pevné (fixné) kombinácie, teda spojenie dvoch až troch liečiv v jednej tablete“, vysvetľuje prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.

Odporúčania pre zníženie hypertenzie:

– zmeňte svoj životný štýl – schudnite,

– pravidelne cvičte (aerobic 30 min./3-krát týždenne),

– uprednostňujte mediteránnu stravu, menej soľte,

– znížte príjem alkoholu a nefajčite,

– aktívne oddychujte – pravidelne relaxujte,

– nepracujte v noci – dostatočne spite.

Pretože ti to hovorím

Celosvetová kampaň vyzýva ľudí, aby si v máji, ktorý je tiež mesiacom povedomia o hypertenzii, dali skontrolovať svoj krvný tlak a predišli tak obávaným komplikáciám. Hovorte aj Vy so svojimi rodičmi, starými rodičmi a blízkymi, hľadajte informácie o hypertenzii. Podporuje to aj iniciatíva s názvom „Pretože ti to hovorím“, ktorá podporuje aj šírenie tejto zdravotníckej témy na sociálnych sieťach.

IV

 

Správne meranie krvného tlaku

Kontrola krvného tlaku je jednoduchá, rýchla a bezbolestná, môže sa merať v domácom prostredí, v ambulancii lekára, alebo pomocou 24-hodinového monitorovania. Dôležité je správne meranie napríklad elektronickým automatickým tlakomerom, ktorého manžeta na ramene je napojená na samotný merač. Nafúknutá manžeta stlačí ramennú tepnu, postupne uvoľňuje tlak, pričom meria krvný tlak v tepne.

Pravidlá správneho merania:

– 5 minút pred meraním nekomunikovať,

– pohodlne sedieť na stoličke s nohami na zemi,

– hodinu pred meraním nepiť kávu, alkohol, nefajčiť,

– urobiť 2 až 3 merania v odstupe 1 – 2 minúty,

– zaznamenať najnižšiu nameranú hodnotu.

Každý dospelý človek by mal poznať hodnoty svojho krvného tlaku!

Partneri