Nemecko založilo alianciu pre odpady; chce pomáhať rozvojovým krajinám s ich zvládnutím

Autor BMZ / MD máj 2019 -
Nemecko založilo alianciu pre odpady; chce pomáhať rozvojovým krajinám s ich zvládnutím Pixabay / 3D Animation Production Co.

Spolková vláda a 30 organizácií z odpadového hospodárstva, priemyslu, výskumu a ochrany prostredia chcú transferovať „best practices“ do krajín tretieho sveta. Cieľom je znížiť znečistenie prírody a morí.

Celý zámer s globálnym dosahom zastrešilo Spolkové ministerstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (BMZ). V aliancii pre odpady s názvom PREVENT sú aj ministerstvo životného prostredia, Spolkové združenie pre odpadové, vodné a surovinové hospodárstvo (BDE), nemecký WWF (Svetový fond na ochranu prírody), Wuppertalský inštitút pre klímu, životné prostredie a energetiku či Fraunhoferov inštitút pre procesné inžinierstvo a obaly (IVV).

Zahraniční partneri zapojení v aliancii reprezentujú Ghanu a Indonéziu; v týchto krajinách sa už realizujú environmentálne projekty s nemeckou účasťou.

Minister Müller: Zvládnutie odpadov je otázka prežitia

„Odpad sa čoraz viac stáva globálnym problémom prežitia, podobne ako klimatická zmena. Odhaduje sa, že do roku 2050 sa objem odpadu celosvetovo zvýši o 70 percent na 3,4 miliardy ton,“ upozornil Gerd Müller, minister pre rozvoj (CSU).

„Plastový odpad v moriach sa zvýši desaťnásobne. Najväčšie skládky na svete sú dnes v oceánoch. Najväčšia z týchto víriviek odpadkov má štvornásobok rozlohy Nemecka. To sú Jóbove zvesti. Do roku 2050 môže v oceánoch plávať viac plastov ako rýb, ak proti tomu konečne niečo neurobíme,“ povedal nemecký minister pri oznámení založenia protiodpadovej aliancie.

Zapájajú sa aj nemecký priemysel a univerzity

Priemyselných výrobcov v aliancii zatiaľ reprezentujú napríklad Nestlé, Werner & Mertz a ALPLA a sociálne podniky ako Grameen Creative Lab a Plastic Bank. Z odvetvia odpadového hospodárstva a recyklácie sa zapojili Der Grüne Punkt, Umicore, Remondis, Wastecon a Blackforest Solutions. Ďalšími členmi sú German RETech Partnership, Združenie priemyslu spracovateľov plastov (GKV) a pracoviská univerzít v Drážďanoch, Kasseli a Rostocku, ako aj United Nations University a Inštitút pre sociálno-ekologický výskum (ISOE).

„Náš priemysel berie veľmi vážne súčasnú debatu o probléme plastového odpadu a prechode na koncept obehovej ekonomiky,“ povedal na nedávnom stretnutí s novinármi v Prahe konateľ GKV Oliver Möllenstädt. „Podporujeme cieľ celosvetovo znížiť množstvo plastového odpadu a veríme, že Európa v tom môže ísť príkladom,“ dodal.

Ako pomôcť tretiemu svetu s odpadom

Nemecké ministerstvo pre rozvoj podporuje likvidáciu odpadu, recykláciu a vytvorenie obehového hospodárstva na celom svete. „Potrebujeme udržateľné riešenia na predchádzanie vzniku odpadu, správnu likvidáciu a recyklovanie v celosvetovom meradle. Nemecko je v tom medzinárodným priekopníkom. Spolu s alianciou pre odpady chceme tieto znalosti a technológie preniesť do rozvíjajúcich sa a rozvojových krajín, kde sa doposiaľ recyklujú len štyri percentá odpadu,“ vyhlásil minister Gerd Müller. „Preto ma teší, že aliancia vytvára konkrétne projekty v Indonézii a Ghane. Pretože odpad nie sú smeti, ale cenná surovina.“

V Ghane buduje BMZ na najväčšej africkej skládke elektronického odpadu recyklačný systém, ktorý zamestná a vyškolí až 10 000 ľudí v oblasti recyklácie. Doteraz boli ľudia pri demontáži starých elektrických spotrebičov (obvykle so spaľovaním plastových častí v snahe získať kovy) bez ochrany vystavení toxickým výparom a do pôdy a vodných tokov sa dostávali kyseliny. V Indonézii zasa BMZ investuje do výstavby moderných skládok a triediacich zariadení.

1280px Agbogbloshie GhanaSpaľovaním izolácie z použitých káblov pod holým nebom získavajú v Ghane meď na ďalšie spracovanie. Podobne nakladajú aj s iným elektronickým odpadom. (Foto: Wikipedia / Muntaka Chasant)

Výskumy ukazujú, že viac ako polovica všetkých plastových odpadov na svete pochádza iba z piatich krajín: Číny, Indonézie, Filipín, Vietnamu a Thajska. Mnohé z týchto odpadov sa dostávajú cez rieky do oceánov.

Na veľtrhu plastov aj o ich recyklovaní

Nemecko je veľmocou v oblasti vývoja a produkcie plastov a práve tam sa tradične koná aj najväčší medzinárodný veľtrh plastov a kaučuku K Düsseldorf. V ročníku 2019, ktorý sa uskutoční v októbri, budú klásť organizátori mimoriadny dôraz na témy spojené s obehovou ekonomikou a riešením odpadov.

„Odvetvie si je vedomé diskusií, ktoré sa vedú, a má záujem, aby sa viedli vecne. Predpokladáme, že práve na veľtrhu budú predvedené nejaké prvé riešenia,“ konštatoval Thomas Franken, zástupca riaditeľa pre portfólio veľtrhov plastov a kaučuku spoločnosti Messe Düsseldorf GmbH.

Jednou z platforiem pre „riešenia budúcnosti“ v oblasti plastov počas výstavy K 2019 bude špecializovaná expozícia s mottom „Plastics Shape the Future“, ktorá bude počas siedmich dní hostiť diskusie a ďalšie formáty informačnej výmeny. V nich chce v rovnakej miere tematizovať ekonomické i ekologické aspekty, pričom zámerom je do riešení čo najintenzívnejšie zapojiť sféru politiky a spoločensky relevantných skupín. Ďalšou súčasťou veľtrhu zameranou na budúcnosť vrátane ekologických otázok bude expozícia „Science Campus“ kladúca ťažisko na dialóg medzi výskumom, vysokými školami a biznisom.

BMZ / MD

 

Pôvodná tlačová správa: http://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/2019/mai/190509_pm_024_Minister-Mueller-startet-internationale-Abfall-Allianz-Abfall-ist-Rohstoff-und-kein-Muell/index.html

dr gerd mueller portrait grossGerd Müller, spolkový minister pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (Foto: BMZ/ Photothek)

 

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1