Priemysel 4.0 a továreň budúcnosti: Pár postrehov z Techsummitu

Autor JF jún 2019 -
Priemysel 4.0 a továreň budúcnosti: Pár postrehov z Techsummitu AMP

Jedným z digitálnych konceptov, ktorých kontúry sa tvoria v týchto rokoch 21. storočia, je Priemysel 4.0.

Nové produkčné mechanizmy, zapojenie pokročilých technológií a rozvoj robotiky prinášajú prelomové príležitosti pre mnohé odvetvia. Diskutovalo sa o nich na štvrtom ročníku konferencie o inováciách v technológiách Techsummit 2019, ktorá sa uskutočnila v Bratislave.

Na samotný pojem Priemysel 4.0 (Industry 4.0) pritom možno nazerať z rôznych aspektov. „Industry 4.0 je postavené na tom, že je potrebné zachytiť čo najviac udalostí z firmy a vedieť ich previesť do lepšieho riadenia, lepšieho fungovania firmy,“ nazdáva sa Martin Morháč zo spoločnosti Sova Digital.

„Často sa spája s pojmom interoperabilita. To znamená všetko so všetkým previazať, o všetkých procesoch vo firme mať informácie a na základe tých informácií dokázať lepšie firmu riadiť,“ povedal počas diskusie na tému „továreň budúcnosti“.

Prepojený ekosystém pre kustomizáciu výroby

Podľa Martina Hummela zo Soitronu je hlavným účelom Priemyslu 4.0 splnenie kustomizovaných požiadaviek zákazníka. Tomu má potom slúžiť celé prepojené výrobné prostredie v rámci Priemyslu 4.0.

Túto myšlienku podporil – aj v súvislosti s internetom vecí – Ivo Kovačič zo spoločnosti Atos. „Aby ste mohli urobiť individuálne zariadenie, veľmi často potrebujete mať priamy prístup a interaktívny prístup v reťazci subdodávateľov a konštruktérov – a na konci mať dáta ktoré sú kompatibilné s robotom alebo s linkou alebo s výrobným zariadením,“ vysvetlil.

Ako rozoznať skutočný I-4.0

Projektový manažér PSA Group pre priemyselné inovácie Michal Gigač varoval pred samoúčelným presadzovaním procesných inovácií, ktoré sa nemusia osvedčiť. Upozornil, že aj z pojmu Priemysel 4.0 sa stalo zaklínadlo (buzzword), ktoré vedie niektorých dodávateľov k honbe za referenciou, ktorá by mala tento prívlastok. Toho by si mali byť výrobcovia vedomí a vychádzať z komplexného pohľadu zameraného na cieľ.

„Tá daná firma musí mať nejakú ideu globálneho riešenia – chcem mať takúto fabriku. A už potom keď mám takúto ideu, tak viem pomaličky krok za krokom robiť tie inovatívne riešenia tak, aby to celé dávalo zmysel,“ povedal Michal Gigač v diskusii na osobitnom paneli o automobilovom priemysle.

JF

6 diskusia techDiskusia o továrni budúcnosti – zľava Martin Hummel, Ivo Kovačič, Martin Morháč a moderátor Martin Reguli (snímka z videa organizátorov).

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1