Asociácia ITAS ponúka vízie eGovernmentu a digitálneho hubu, podporuje transparentnosť

Autor TS jún 2019 -
Asociácia ITAS ponúka vízie eGovernmentu a digitálneho hubu, podporuje transparentnosť Pixabay

Zástupcovia IT odvetvia chcú odstraňovať bariéry rozvoja inovatívnych firiem, startupov a fintech spoločností. ITAS sa bude angažovať v školstve a legislatíve.

Na nedávnom valnom zhromaždení IT asociácia Slovenska (ITAS) svojim členom predstavila vlastnú Víziu eGovernmentu, ktorú chce ponúknuť vládnym predstaviteľom ako ideový rámec pre stratégiu informatizácie Slovenska na najbližších 10 rokov.

Asociácia aktívne podporila snahy o akceptovanie zdieľanej ekonomiky zo strany štátu a keďže pracovný trh v slovenskom IT odvetví dlhodobo rieši nedostatok IT profesionálov, angažovala sa aj v téme zjednodušenia zamestnávania IKT expertov z tretích krajín.

Na základe podnetov ITAS sa pripravuje koncepcia Digitálneho inovačného hubu pre Slovensko, strategickým cieľom asociácie je vytvoriť z Digitálneho inovačného hubu užitočnú platformu pre financovanie inovácií a hospodárskeho rozvoja na Slovensku.

Za transparentné IT obstarávania

Delegáti valného zhromaždenia takmer jednomyseľne prijali spoločnú iniciatívu pracovnej skupiny Governance & Delivery zriadenej na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pod názvom Etické, transparentné a zodpovedné IT.

Uvedená iniciatíva navrhuje praktické opatrenia, ktorých naplnenie prinesie výrazné obmedzenie možností pre neetické chovanie a netransparentnosť pri verejných IT súťažiach vo verejnej správe. Má to zároveň eliminovať javy, ktoré negatívne ovplyvňujú dôveru verejnosti voči podnikaniu v IKT.

Experti ITAS odviedli v uplynulom období množstvo práce na príprave a pripomienkovaní dokumentu Koncepcia nákupu IT: asociácii sa podarilo v koncepcii presadiť riešenia v oblasti vendor lock-in, inštitút súťaže návrhov a odborne správny prístup k  deleniu IT zákaziek. Asociácia chce aj ďalej aktívne participovať na metodike súťaže návrhov, príprave centrálnych obstarávaní či praktickom uplatňovaní ustanovení o vendor lock-in.

Dovedna sa ITAS zapojila do pripomienkovania 11 dôležitých legislatívnych noriem či strategických vládnych dokumentov.

Priority v školstve

V uplynulom roku sa ITAS podarilo iniciovať vznik troch nových stredoškolských študijných odborov v skupine informačných a komunikačných technológií.

Asociácia bola jedným z prvých subjektov, ktorý komunikačne oživil a tému znovuzavedenia povinnej maturity z matematiky a otvoril diskusiu na túto tému s kľúčovými stakeholdermi a verejnosťou.

Spoločne s Fakultou informatiky a informačných technológií STU, Technickou univerzitou Košiciach a Americkou obchodnou komorou stála ITAS aj pri zrode Slovak AI centra.

Asociácia chce pokračovať aj v posilňovaní aktivít zameraných na rozvoj digitálnych zručností populácie a zmierňovanie negatívnych dopadov digitálnej transformácie a automatizácie priemyslu na zamestnanosť.

Digitálnejšie Slovensko

ITAS deklarovala, že bude bojovať za odstránenie legislatívnych a administratívnych bariér pre vznik fintechových spoločností a nových, moderných a netradičných typov firiem, či iných typov startupov. Chce tiež presadzovať skvalitnenie a rozšírenie výuky STEM predmetov (veda, technika, elektronika, matematika) a angličtiny na školách všetkých stupňov.

ITAS chce tiež podporovať pokrývanie Slovenska vysokorýchlostným internetom a racionálneho nasadzovania 5G sietí.

Prostredníctvom silného zastúpenia ITAS v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) bude asociácia presadzovať záujmy IKT sektora aj v zlepšovaní podnikateľského prostredia a legislatívy.

Prezidentom ITAS zostáva Fitoš

Na valnom zhromaždení ITAS v Bratislave do funkcie jej prezidenta na dvojročné obdobie opätovne zvolili Emila Fitoša.

Post prvého viceprezidenta obhájil Mario Lelovský a novým viceprezidentom asociácie sa stal Pavol Frič zo spoločnosti Ditec. Prítomní členovia zároveň zvolili nové deväťčlenné prezídium a sedemčlennú správnu radu asociácie.

TS/JF

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1