V Košiciach vzniká UX komunita

Autor TS júl 2019 -
Košice Košice Pixabay

Používateľský zážitok by mal byť súčasťou tvorby digitálnych produktov. Vývojári na východe sa rozhodli podporovať vzdelávanie v tejto oblasti.

IT sektor patrí na východe Slovenska medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvia. Nové technológie prechádzajú do sféry každodenného života a už teraz sú neoddeliteľnou súčasťou aj výtvarného umenia.

Pri tvorbe digitálnych produktov už nestačí mať len pekné obrázky, dôraz sa musí klásť na používateľa. A práve na to slúži odbor UX (User Experience) dizajn – používateľský zážitok.

Vyhnúť sa komplikáciám a zbytočným nákladom

Ako tvrdí UX dizajnér Peter Leško (UX Košice/GlobalLogic), pre úspešnosť každého produktu je dôležité zistiť potreby a očakávania koncových používateľov a zakomponovať ich do procesu vývoja.

„Vynechaním UX vzniká veľké riziko zbytočných nákladov na tvorbu produktu bez zistenia, čo vlastne koncový používateľ potrebuje a s čím má problémy. Práca UX dizajnéra má zlepšiť použiteľnosť a teda aj väčší zisk pre firmy a zabezpečiť taký zážitok, ktorý naplní očakávania cieľov pre úspešný produkt,“ vysvetľuje.

Iniciatíva na podporu vzdelávania o UX

Vývojári v Košiciach sa rozhodli podporovať vzdelávanie v tejto oblasti a vytvorili iniciatívu UX Košice.

Podľa UX dizajnéra Maroša Zeleňáka (UX Košice/Vacuumlabs), jedným z hlavných dôvodov je spájanie ľudí, ktorí sa téme User Experience venujú, ale tiež ich prepojiť s ľuďmi, ktorí sú v téme nováčikovia a chceli by sa o nej dozvedieť viac.

„Často sa stretávame s otázkou: Kde sa viem naučiť niečo o UX? Ľudia v našom okolí sa o túto problematiku zaujímajú, no nevedia, kde hľadať informácie. Očakávame, že väčšou popularizáciou témy User Experience a vhodným vzdelávaním sa nám podarí zvýšiť počet dizajnérov v regióne a tiež presadiť princípy UX do firiem,“ hovorí.

Kurzy pre profesionálov aj príprava na školách

UX Košice chce pomáhať UX profesionálom v ich odbornom raste, no UX zručnosti chce priniesť aj do štátneho vzdelávacieho procesu. Týka sa to základných, stredných a vysokých škôl. Už teraz majú niektorí študenti možnosť naberať vedomosti v rámci užívateľských skúseností.

„Na košickej strednej škole sme založili jedinečný študijný odbor dizajn digitálnych aplikácii, ktorý prepája výtvarné umenie s princípmi UX dizajnu. Je dôležité, aby školy začali prispôsobovať učebné osnovy aktuálnym potrebám trhu a prepájať štúdium s praxou,“ dopĺňa spoluautorka odboru dizajn digitálnych aplikácií na ŠÚV Košice Ľubica Reváková.

Spolupráca medzi školami a tiež so zamestnávateľmi by podľa nej mala byť neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. V tom chce byť UX Košice nápomocná.

TS

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1