HP bude vo výrobkoch recyklovať viac plastov

Autor TS júl 2019 -

Spoločnosť predstavila ambiciózne nové záväzky na podporu cirkulárnej a nízkouhlíkovej ekonomiky.

V správe 2018 Sustainable Impact Report spoločnosť HP Inc. okrem iného predstavila záväzok do roku 2025 zvýšiť obsah recyklovaných plastov v produktoch svojho portfólia tlačiarní a osobných počítačov na 30 %.

Je to najambicióznejší záväzok tohto druhu v rámci odvetvia. Správa informuje o postupe a krokoch HP v oblasti trvalej udržateľnosti a vyzdvihuje prínosy korporátnych investícií do planéty, ľudí a komunít.

Programy Sustainable Impact v roku 2018 priniesli spoločnosti HP 972 mil. USD nových výnosov, čo predstavuje medziročný nárast o 35 %.

„Spoločnosti hrajú pri riešení spoločenských problémov zásadne dôležitú úlohu a my sa v HP neustále vyvíjame a prispôsobujeme tak, aby sme mohli vychádzať v ústrety potrebám meniaceho sa sveta," uviedol Dion Weisler, prezident HP Inc.

„To nie je nejaká dobročinná nadstavba – to je obchodný imperatív. Značky, ktoré sa snažia robiť viac ako iba predávať svoje produkty, majú pre zákazníkov, akcionárov a spoločnosť ako celok najväčšiu hodnotu. Spoločne s našimi partnermi budeme stavať na našom pokroku a hľadať nové inovatívne spôsoby, ako premeniť výzvy dneška na príležitosti zajtrajška."

Globálne riešenie plastového odpadu

Nový cieľ HP v oblasti obsahu plastového recyklátu stavia na dlhodobých aktivitách spoločnosti. V roku 2018 použila vo svojich výrobkoch 21 250 ton recyklovaného plastu vrátane

- viac ako 8 000 ton v osobných počítačoch (nárast o 3,5 % oproti roku 2017),

- viac ako 4 700 ton v tlačiarňach (nárast o 280 % oproti roku 2017),

- viac ako 8 000 ton v originálnych atramentových a tonerových kazetách HP.

„Pokrok a naša spoločenská zodpovednosť si žiada, aby sme zmenili každý aspekt nášho podnikania, aby sme našli nové spôsoby, ako zlepšiť život pre každého a všade," povedala Erika Lindauerová, generálna riaditeľka HP pre Slovensko a Česko.

„Z recyklovaného plastu vyrábame prémiové produkty s dlhou životnosťou a transformujeme našu činnosť s cieľom podporiť efektívnejšie, cirkulárne a nízkouhlíkové hospodárstvo. Aj malá zmena, keď sa urobí v globálnom meradle, môže mať obrovský vplyv," dodala.

Vykupovanie odpadu

V rámci svojich záväzkov spoločnosť HP pokračuje v investíciách a iniciatívach globálneho nákupu s cieľom zabrániť tomu, aby plastový odpad končil v riekach a moriach.

Spoločnosť HP už zakúpila približne 350 ton libier plastového odpadu, ktorý by inak skončil v oceáne (ocean-bound). Tento odpad, ktorý je ekvivalentom viac ako 25 miliónov PET fliaš, HP spracováva do svojich tlačových kaziet a hardvérových produktov.

Tento rok spoločnosť uviedla na trh EliteDisplay E273d – prvý monitor na svete vyrobený s podielom „oceánskeho“ plastu. Spoločne s partnermi, napríklad firmou Nextwave Plastics, sa HP snaží rozšíriť spracovanie plastov, ktoré by inak skončili v oceáne, a tak stavia aj svoj globálny dodávateľský reťazec.

TS

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1