Ako často používame emodži?

Autor TS júl 2019 -

Traja z piatich Slovákov ich používajú, z nich tretina si komunikáciu bez nich už nevie predstaviť. Mohli by pomôcť aj pri kódovacej bezpečnosti.

Sú obľúbené, vtipné a v písanom texte lepšie vyjadrujú naše aktuálne pocity a emócie. Používame ich najmä pri bežnej online komunikácii s priateľmi a na sociálnych sieťach.

Reč je o emodži, ktoré majú v júli svoj medzinárodný deň. Pozreli sme sa na to, do akej miery a prečo ich využívajú Slováci.

Aký je vzťah Slovákov k emodži? Až 80 % z tých, čo sa s nimi stretli, ich používa v písomnej komunikácii. Najčastejšie pri písaní nepracovných e-mailov, správ, pri chatovaní (56 %) a na sociálnych sieťach (38 %).

V pracovnej komunikácii majú emodži iba minimálne zastúpenie (2 %). Okrem písomnej komunikácie sa Slováci, ktorí využívajú emodži, stretávajú s týmito symbolmi aj v článkoch, prípadne blogoch (62 %), pri zadávaní spätnej väzby (40 %) a štvrtina aj v prípade rôznych inštitúcií ako sú banky či mobilní operátori.

PIN kód zložený z emodži?

Okrem využitia v komunikácii týchto spoločností môžu mať u nich emodži uplatnenie aj v ďalších oblastiach.

„Tak ako sú doplnkom k písanému textu, možno ich v bankovníctve využívať ako alternatívu k číslam. V tomto prípade nemusí zohrávať primárnu úlohu ich vizuálna stránka, ale bezpečnostná,“ približuje netradičné využitie emodži Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

„Číselný PIN kód do mobilného bankovníctva možno nahradiť napríklad kombináciou štyroch z celkovo 34 emodži obrázkov. Tým nám vznikne heslo, ktoré je bezpečnejšie ako štvor- alebo šesťmiestny číselný PIN“, vysvetľuje.

Najobľúbenejšie sú smajlíky

Citovaný prieskum tiež ukázal, že bežnú písomnú komunikáciu by si bez emodži nevedela predstaviť tretina zo Slovákov, ktorí ich bežne využívajú. Dôvodom, prečo ich ľudia používajú, je fakt, že lepšie vyjadrujú ich aktuálne pocity (77 %), vnášajú emóciu do textu (64 %), sú vtipné (61 %) a pomáhajú im vyjadriť myšlienku výstižnejšie ako písaný text (42 %).

Najobľúbenejšie sú pritom smajlíky. Z ľudí, ktorí emodži používajú, ich využíva až 92 %. Nasledujú obrázky vyjadrujúce gestá (77 %), postavy (42 %) či zvieratá (37 %). Naopak, menšie využitie majú symboly vlajok (15 %) a miest (13 %).

Uvedený prieskum realizovala agentúra 2muse na vzorke 607 respondentov a prebiehal v júli 2019. Svetový deň emodži sa od roku 2014 pripomína vždy 17. júla.

TS

Obrázok: Pixabay

Partneri