Lanxess obmedzuje používanie nebezpečných látok pri spracovaní kože

Autor PRservis júl 2019 -
Lanxess obmedzuje používanie nebezpečných látok pri spracovaní kože Pixabay

Chemický koncern získal certifikáciu v systéme nulovej produkcie  vypúšťania nebezpečných chemikálií.

Spoločnosť Lanxess vyrábajúca špeciálne chemikálie získala certifikáciu pre všetky organické chemikálie na úpravu kože, zverejnené v zozname pre 3. stupeň certifikácie ZDHC Gateway.

Stalo sa tak po roku pôsobenia ako „pridružený partner hodnotového reťazca“ programu nulového vypúšťania nebezpečných chemikálií – ZDHC.

ZDHC Gateway je najväčší online katalóg udržateľných chemických látok, používaných v textilnom a odevnom priemysle. Lanxess v rámci neho spĺňa podmienky 3. stupňa pre zoznam látok, ktorých použitie pri výrobe podlieha obmedzeniu (Manufacturing Restricted Substances List – MRSL), pre portfólio takmer 500 produktov. Tie sú určené pre všetky fázy výroby koží.

Dlhodobo udržateľné spracovanie textilu a koží

ZDHC Foundation, založená v roku 2011, si za cieľ stanovila zlepšenie dlhodobej udržateľnosti a nakladania s chemickými látkami.

Jej „Plán realizácie nulového programu“ vychádza z holistického prístupu k obmedzovaniu používania nebezpečných látok vo svetovom textilnom, kožiarskom a obuvníckom hodnotovom reťazci. Plán zahŕňa elimináciu použitia nebezpečných chemických látok v oblastiach:

- kvalita odpadových vôd,

- protokol auditu,

- výskum,

- informácie a ich sprístupnenie,

- školenia,

- látky, ktorých použitie pri výrobe podlieha obmedzeniam (MRSL).

Vzhľadom na to, že tieto ciele sú plne v súlade so zásadami spoločnosti Lanxess, podieľala sa jej kožiarska divízia od samotného začiatku na vývoji zoznamu ZDHC MRSL. Na začiatku sa spoločnosť zapojila prostredníctvom odvetvovej asociácie TEGEWA a od apríla 2018 pôsobí ako pridružený partner hodnotového reťazca.

Certifikácia Chem-MAP

Program hodnotového reťazca Chem-MAP navrhlo britské centrum pre kožiarske technológie British Leather Center (BLC) v reakcii na potrebu overovania chemických vstupov. Jeho súčasťou sú projekty zamerané na tri hlavné zainteresované skupiny v hodnotovom reťazci pre výrobu spotrebného tovaru:

- výrobcov chemických látok,

- výrobcov materiálov,

- značkových výrobcov resp. maloobchodných predajcov.

Cieľom programu je zabezpečiť, aby sa chemické produkty predávali v súlade so špecifikáciami MRSL a aby ich výrobcovia podliehali zodpovedajúcemu dozoru z hľadiska riadenia vrátane systémov kontroly.

Tým sa zabezpečí výroba chemických látok zodpovedným spôsobom a v súlade s uznávanými štandardmi. Súčasťou tohto procesu je spoľahlivé hodnotenie spoločnosti Lanxess v podobe auditov výrobných zariadení a dohľadu nad dodávanými chemickými produktmi.

Výrobky spoločnosti Lanxess po dokončení posledného kroku certifikácie možno považovať za celosvetový benchmark pre výrobu udržateľných chemických látok.

O spoločnosti Lanxess

Táto nadnárodná spoločnosť so sídlom v Kolíne nad Rýnom (pôvodne divízia Bayer AG) je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy eur a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách.

Má 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti Lanxess je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov.

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1