Poľovníctvo v Európe má podporu desiatok europoslancov

Autor PR / KM september 2019 -
Poľovníctvo v Európe má podporu desiatok europoslancov Pixabay / Mohamed Hassan

Prejavili ju záujmom o pokračovanie činnosti tzv. medziskupiny „Biodiverzita, lov, vidiek“, ktorá sa v novom zložení opäť stretla v septembri 2019.

Podporu obnoveniu medziskupiny* (Intergroup) v novom volebnom období vyjadrilo 50 poslancov EP zo siedmich politických skupín účasťou na podujatí „Dialóg o budúcnosti európskeho vidieka“ v Bruseli.

Asociácia FACE – Zväz združení pre poľovníctvo a ochranu divo žijúcej zveri EÚ – zabezpečovala sekretariát pre uvedenú medziskupinu od jej založenia v roku 1985. V roku 2004 sa k nej pripojila Európska organizácia vlastníkov pôdy (ELO) a založila pomocný sekretariát.

Významná lobistická platforma

Už od začiatku predstavuje táto medziodvetvová skupina dôležitú platformu pre zainteresované osoby z Európskeho parlamentu. Dáva priestor otvoreným politickým diskusiám medzi subjektmi s rozhodovacou právomocou, občianskou spoločnosťou a odborníkmi.

Počas volebného obdobia 2014 – 2019 bol predsedom medziskupiny poslanec EP Karl-Heinz Florenz. Získal aktívnu podporu od viac ako 100 europoslancov zo všetkých častí politického spektra. Jeho vedenie podnietilo dialóg o otázkach poľovníctva a ochrany prírody nielen v Európe, ale aj na širšej medzinárodnej úrovni.

Budúcnosť európskeho vidieka a lovu

Počas „Dialóg o budúcnosti európskeho vidieka“, ktorý organizovali FACE a ELO, sa potvrdila základná úloha vidieckych aktérov a sociálno-ekonomický význam vidieckych aktivít. Karl-Heinz Florenz otvoril podujatie a privítal poslancov EP, zástupcov všetkých významných európskych poľovníckych združení a organizácií vlastníkov pôdy. Zdôraznil význam pokračovania medziskupiny, ktorá značne prispievala k politickej agende počas predchádzajúcich volebných období.

Predseda FACE Torbjörn Larsson, vyhlásil: „Európa čelí mnohým výzvam v otázkach biodiverzity, trvalo udržateľného využívania pôdy a manažmentu voľne žijúcej zveri, ako aj klimatických zmien. Poľovníci a vidiecki aktéri sú kľúčovými aktérmi pri úspešnom vykonávaní environmentálnej politiky. Potrebujeme platformu, kde prerokujeme cielené opatrenia na ochranu biodiverzity a zabezpečenie živej vidieckej krajiny.“

Osobitný poradca ELO Alain Scriber, uviedol: „Musíme pomôcť vytvoriť a udržať ambiciózny program pre biodiverzitu a rozvoj vidieka. Preto medziskupina Biodiverzita, lov, vidiek umožní plodný dialóg medzi všetkými zodpovednými partnermi. Preukázala sa ako neoceniteľná platforma, ktorá je na úrovni EÚ jedinečná. Očakáva naliehavé viacfaktorové otázky a odpovede týkajúce sa biodiverzity, poľnohospodárstva, životného prostredia, riadenia prírodných zdrojov a klimatických zmien z holistického a konkrétneho pohľadu.“

Ďalšie aktivity v skupine

Okrem iného, medziskupina poskytla platformu na prerokovanie revízie smernice EÚ o strelných zbraniach z marca 2016. Boli v nej zdôraznené obavy z návrhu Komisie, týkajúceho sa legálnych vlastníkov strelných zbraní v EÚ, ako sú športoví strelci, poľovníci, zberatelia a múzeá.

Medziskupina taktiež organizovala niekoľko konferencií, na ktorých sa diskutovalo o jednej z najväčších výziev ochrany prírody v Európe – návrate vlka. Napríklad konferencia „Koexistencia s veľkými mäsožravcami: Výzvy a riešenia“ z októbra 2017 požadovala účinnejšie opatrenia na zmiernenie narastajúcich konfliktov medzi ľuďmi a veľkými mäsožravcami v Európe.

 FACE / AG

* Pre túto medziskupinu sa používa aj titul Biodiverzita, vidiek, poľovníctvo a rekreačné rybárstvo.

ep intergroup

 

Partneri