Nezabúdajte na starostlivosť o mentálne zdravie

Autor OTS september 2019 -
Nezabúdajte na starostlivosť o mentálne zdravie Pixabay

Mentálne a fyzické zdravie spolu úzko súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Nestačí byť zdravý len fyzicky, rovnako dôležité je aj mentálne zdravie.

Naša psychika vo veľa prípadoch závisí od toho, ako sa cítime fyzicky. A platí to aj naopak. Ak sa cítime psychicky zle, odzrkadlí sa to na našom fyzickom zdraví. Môžeme teda povedať, že mentálne zdravie je rovnako dôležité a v žiadnom prípade ho nemôžeme podceňovať. Práve naopak, treba sa oň veľmi dobre starať.

Alzheimerova choroba

Zvykli sme si na fakt, že nám naša pamäť funguje a berieme to ako samozrejmosť. Znepokojenie začneme väčšinou cítiť až keď sú prípady zabúdania častejšie. Medzi choroby, ktoré ničia pamäť, patrí najmä Alzheimerova choroba.

Ide o degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje poruchou kognitívnych funkcií s postupným úpadkom pamäti, myslenia, reči, schopnosti učiť sa, formovať úsudok a prispôsobovať sa podmienkam prostredia.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie postihuje demencia Alzheimerovho typu v poslednom období čoraz viac ľudí a to nielen po 65 roku života, ale aj mladšie vekové kategórie. Na Slovensku touto chorobou trpí približne 50 000 pacientov. Presné číslo nie je známe, keďže zatiaľ nebola uskutočnená adekvátna epidemiologická štúdia.

Predpokladá sa ale, že v roku 2040 toto číslo stúpne až na 180 000. Stúpajúce číslo je jedným z dôvodov, prečo vyspelé štáty považujú toto ochorenie za mimoriadne vážny problém a zdôrazňujú dôležitosť prevencie.

Na čo si dávať pozor pri Alzheimerovej chorobe

Pozornosť by sme mali venovať napríklad neschopnosti zapamätať si nové informácie. Napríklad keď si človek nepamätá svoje osobné údaje, nevie riešiť jednoduché situácie, nepochopí zložitejšie inštrukcie, má problémy s rečou, zabúda slová, či stratí záujem o svoje koníčky a podobne. Zaujímať by sme sa nemali iba o seba a svoje zdravie, ale hlavne o našich rodičov, teda seniorov.

Test mentálneho zdravia

„Union zdravotná poisťovňa preto pre svojich poistencov starších ako 50 rokov ako jediná poisťovňa umožňuje bezplatne absolvovať test mentálneho zdravia u svojho všeobecného lekára. Ide o rýchly orientačný test, vďaka ktorému je možné odhaliť prípadné riziko začínajúcich kognitívnych porúch. Týmto testom zároveň opätovne rozširujeme kompetencie všeobecných lekárov,“ uviedla Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

Testy boli vypracované v spolupráci s odborníkmi a distribuované do ambulancií všeobecných lekárov. Práve všeobecní lekári sú často prvými zdravotníckymi profesionálmi, na ktorých sa pacienti a ich rodiny v prípade spozorovania zmien a ťažkostí s demenciou môžu obrátiť.

Rozpoznať v praxi demenciu včas je veľmi ťažké a vyžaduje to správne odlíšenie príznakov demencie od prirodzeného starnutia. Práve test mentálneho zdravia pomôže vo včasnom štádiu odhaliť začínajúce problémy. Lekár po krátkom rozhovore, ktorý slúži na nadviazanie spolupráce s pacientom, dá pacientovi niekoľko otázok, na ktoré sa má pokúsiť stručne a jasne odpovedať. Tieto otázky tak pomôžu lekárovi ľahko odhaliť problém.

OTS

Partneri