5G siete dajú silný impulz biznisu a investíciám, tvrdí Huawei

Autor PR/ZK september 2019 -
5G siete dajú silný impulz biznisu a investíciám, tvrdí Huawei Pixabay / Gerd Altmann

Táto technológia už teraz prináša výrazné zvýšenie priepustnosti mobilných sietí, vďaka čomu sa rozvíjajú napríklad inteligentné spôsoby prepravy, dochádza k zmenám v priemyselnej výrobe, ale aj v oblasti zábavy na internete.

Z aktuálneho dokumentu „5G Applications Position Paper“, ktorý prezentoval počas nedávnej konferencie ITU Telecom World 2019 v Budapešti prezident 5G divízie spoločnosti Huawei Yang Chaobin vyplýva, že služby súvisiace s technológiou 5G poskytuje už 35 operátorov v 20 krajinách. Okrem toho ďalších 33 krajín pripravuje na jej zavedenie frekvenčné pásma.

Výnosy presiahnu 12 biliónov

Spoločnosť predpokladá, že 5G v budúcnosti vytvorí nespočetné množstvo nových obchodných a investičných príležitostí. Podľa odhadu Huawei by mali v roku 2035 výnosy z využívania týchto sietí dosiahnuť hodnotu až 12,3 bilióna dolárov.

Predstavený dokument analyzuje štyri základné aspekty 5G technológie:

  • inovatívne využitie,
  • štandardy a regulácie,
  • rozhranie,
  • priemyselný ekosystém.

Na uplatnenie 5G treba zdravé obchodné prostredie

Zavedenie jednotného spektra na globálnej úrovni by umožnilo znížiť náklady pri zavádzaní 5G sietí pre dodávateľov, prepravcov, priemyselných partnerov a aj koncových používateľov. Dnes táto kompetencia zostáva v rukách štátnych regulátorov. Napriek tomu by jednotlivé inštitúcie mali zvážiť unifikáciu rozhraní. V preklade to znamená zvýšiť efektivitu využitia jednotlivých rozhraní a znížiť mieru rušenia signálu.

Spoločnosť Huawei adresovala svetovým priemyselným organizáciám a regulátorom výzvu, aby zabezpečili správne využitie zdrojov a vytvorenie zdravého obchodného prostredia, v ktorom technológia 5G a jej aplikácie nájdu ďalšie uplatnenie. Sprístupnenie vlnového spektra je jedným z najdôležitejších aspektov práce regulačných inštitúcií.

Spoločnosť začala výskum v oblasti 5G už v roku 2009. Do výskumu a vývoja v tejto oblasti v roku 2017 investovala viac ako 600 mil. USD a vlani objem investícií presiahol 700 mil. USD.

PR/ZK

Partneri