Erste Group, matka Slovenskej sporiteľne, oslavuje 200 rokov

Autor PRservis október 2019 -
Bývalé sídlo Erste Bank vo Viedni Bývalé sídlo Erste Bank vo Viedni Erste Bank / Helmut Lackner

„Erste Oesterreichische Spar-Casse“ založili 4. októbra 1819 vo Viedni; prvá sporiteľňa na Slovensku vznikla v roku 1827 v Levoči.

Výhody sporenia by mali byť dostupné pre všetkých bez ohľadu na vek, pohlavie, sociálne postavenie či národnosť,“ píše sa v zakladacej listine prvej sporiteľne v strednej a východnej Európe.

Erste Group, ktorá bola na týchto princípoch založená presne pred 200 rokmi, sa ich aj ďalej snaží uplatňovať, a to v rámci celého regiónu strednej a východnej Európy. Je tu trhovým lídrom, k čomu významne prispieva aj jej dcérska Slovenská sporiteľňa.

Na Slovensku bola prvá sporiteľňa pre obyvateľov založená v Levoči v roku 1827. Dnes Slovenská sporiteľňa poskytuje služby viac ako dvom miliónom klientov.

„Ľuďom pomáhame a budeme pomáhať žiť lepší život, podnikateľom a firmám rozvíjať ich biznis a mestám a obciam budovať lepšie prostredie pre nás všetkých,“ povedal generálny riaditeľ SLSP Peter Krutil.

Erste 200 godina TheFutureIsYours

Andreas Treichl, generálny riaditeľ Erste Group Bank AG, k výročiu uviedol: „Sme hrdí na naše dedičstvo a na zásady, ktoré sú aktuálne a relevantné aj dnes. Tieto princípy a pokrokové zmýšľanie sformovali Erste Group na modernú retailovú a komerčnú banka so silným zameraním na strednú a východnú Európu. Myšlienok, na ktorých sme boli založení, sa budeme držať aj v budúcnosti.“

PRservis

campus 2 2016 02 11 Hlavné sídlo Erste Group vo Viedni

Partneri