Na Spišskom hrade hrozí zrútenie múrov, vláda dá 4,8 milióna na jeho záchranu

Autor TS október 2019 -
Na Spišskom hrade hrozí zrútenie múrov, vláda dá 4,8 milióna na jeho záchranu Pixabay / walkers.sk

Pamiatka UNESCO Spišský hrad je jedinečným príkladom vývoja hradnej architektúry v celosvetovom kontexte. Nedostatočné financovanie opráv však vyústilo do havarijného stavu viacerých jeho objektov.

Najväčší hradný komplex strednej Európy sa dočká obnovy. Z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej vláda SR v októbri schválila Návrh na finančné zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu – románsky palác a západné paláce.

Stavebné práce za 4 820 000 eur budú ukončené v roku 2022.

Ohrozená pamiatka si vyžaduje účinný zásah

Prijatie urýchlených a účinných opatrení na záchranu si vyžadujú v súčasnosti najmä spomínaný románsky palác a západné paláce. Podľa rezortu kultúry hrozí zrútenie múrov, klenieb a dočasných zaisťovacích konštrukcií.

Návrh ohľadom sanácie Spišského hradu odsúhlasila vláda na výjazdovom rokovaní v Kežmarku 23. októbra 2019.

„Zdôraznila som, že je potrebné neodkladne začať s prácami na hradnom brale, Románskom paláci a západných palácoch, pretože ich skutočná deštrukcia sa stáva takmer nezvratnou. Iba urýchlené začatie sanačných prác môže zabrániť ich nenávratnému poškodeniu,“ uviedla ministerka Laššáková.

Požiadavku na financovanie projektu Sanácia havarijného stavu Spišského hradu predložilo MK SR v Návrhu rozpočtu do roku 2022 v rámci návrhu prioritných výdavkových titulov. Prostriedky budú na základe schváleného materiálu pridelené realizátorovi projektu v závislosti od možností rozpočtu kapitoly ministerstva kultúry.

Zaradenie a súvislosti

Spišský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Od roku 1993 je vedený aj v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť zápisu Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.

Lokalita je tiež súčasťou územia európskeho významu Travertíny pri Spišskom Podhradí v systéme Natura 2000.

Ministerstvo kultúry SR okrem sanácie Spišského hradu zabezpečuje v súčasnosti viaceré investične náročné projekty, napríklad komplexnú revitalizáciu hradu Krásna Hôrka, rekonštrukciu a dostavbu Slovenskej národnej galérie a rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici.

JF / TS

Partneri