Leonardo da Vinci a výstava v Louvri: Pohľad zblízka na dielo a svet umelca

Autor ML /TS október 2019 -
Výstava využíva moderné vizuálne prostriedky. Výstava využíva moderné vizuálne prostriedky. Musée du Louvre

Pri príležitosti päťstého výročia úmrtia veľkého renesančného majstra sa v parížskom Louvri koná retrospektívna výstava venovaná jeho životnej ceste.

Výstava potrvá od októbra 2019 do februára 2020. Jej cieľom je poukázať na veľkú váhu, ktorú Leonardo da Vinci (1452 – 1519) prikladal maliarstvu, a na to, ako svojím skúmaním sveta vdychoval maľbám život.

Spoločne s piatimi da Vinciho maľbami a 22 kresbami, ktoré sa v Louvri nachádzajú trvalo, je v múzeu vystavených ďalších takmer 120 diel – maľby, kresby, rukopisy, sochy, umelecké predmety.

Najznámejší umelcov obraz – Mona Lisa – je však z kapacitných dôvodov ďalej inštalovaná na svojom stálom mieste v Louvri. Súčasťou výstavy k výročiu sú takisto aj diela da Vinciho učiteľov a žiakov.

Vystavované diela pochádzajú z najprestížnejších európskych a amerických múzeí, galérií a zbierok, medzi ktorými sú napr. britská Kráľovská zbierka, Britské múzeum, Národná galéria v Londýne, Vatikánske múzeá, Metropolitné múzeum umenia v New Yorku alebo Francúzsky inštitút.

Výstava je vyvrcholením viac ako desaťročnej práce, v ktorej išlo hlavne o vedecký pohľad na maľby v Louvri a snahu o zachovanie troch z nich – obrazov Svätá Anna, La Belle Ferronière (Portrét dámy z milánskeho dvora) a Svätý Ján Krstiteľ. Umožňuje lepšie pochopiť da Vinciho umelecké metódy a maliarske techniky.

Kurátormi výstavy sú Vincent Delieuvin a Louis Frank z Musée du Louvre.

Členenie výstavy

Výstava je rozdelená do štyroch častí. V prvej sa nachádzajú kresby z čias, kedy bol florentský umelec učňom u sochára Andrea del Verrocchia. Tu sa naučil zvládať prácu so svetlom, tieňmi a reliéfmi.

Druhá časť ukazuje, ako sa Leonardo vymanil z posadnutosti dokonalou formou, ktorá mu bránila zobraziť pohyby vierohodne, a ilustruje pôvod jeho techník.

Tretia časť je venovaná vedeckému bádaniu. Sú tu vystavené bohato ilustrované rukopisy o matematike, astronómii či anatómii. Vedeckú expozíciu uzatvára malá, ale pravdepodobne najslávnejšia da Vinciho kresba, tzv. Vitruviánsky muž – postava muža s rozpaženými rukami umiestnená v kružnici a štvorci.

Na záver výstavy sa môžu návštevníci vďaka virtuálnej realite dostať k Mone Lise bližšie, ako kedykoľvek predtým.

Leonardovo francúzske finále

Po násilnej smrti da Vinciho florentského podporovateľa, Giuliana de‘ Medici (1453 – 1478) žil Leonardo najmä v Miláne (kde vytvoril o. i. fresku Posledná večera) a pôsobil aj v Ríme a ďalších mestách v Taliansku.

V roku 1516 sa na pozvanie francúzskeho kráľa Františka I presťahoval do Francúzska, kde žil až do smrti na zámočku Château du Clos Lucé v meste Amboise. František I vymenoval Leonarda za hlavného kráľovského maliara, inžiniera a architekta.

leonardo da vinci 153911 1280

Da Vinci strávil posledné tri roky svojho života zostavovaním poznámok k rôznym vedeckým a umeleckým predmetom. Pracoval tiež na maľbách, ktoré si so sebou priniesol, ako napr. Svätá Anna, Mona Lisa a Svätý Ján Krstiteľ.

Niektoré pozoruhodné kresby z tohto obdobia dokumentujú jeho prácu na hydraulických projektoch, slávnostiach pre kráľa či monumentálnej soche jazdca.

Veľký taliansky renesančný umelec zomrel 2. mája 1519 v Château du Clos Lucé. Preto je v Louvri uložená takmer tretina jeho malieb.

Diela, ktoré si Leonardo priniesol so sebou do Francúzska, František I kúpil a uložil do kráľovskej zbierky. V nej sa pravdepodobne už skôr nachádzali obrazy La Belle Ferronnière a Madona v skalách, získané kráľom Ľudovítom XII.

Tento mimoriadny súbor obrazov, ktorý tvoril začiatky zbierok v Louvri, doplnilo 22 pozoruhodných umelcových kresieb.

Pre výstavu k päťstému výročiu úmrtia talianskeho majstra je Louvre výborným miestom. K piatim veľkým obrazom u jeho zbierok sa pridali ďalšie z iných múzeí a krajín, ktoré odborníci pripisujú da Vincimu.

ML /TS

leonardo da vinci 1125056 1280

 

Partneri