Rast stavebníctva sa spomaľuje, ale nie dramaticky

Autor Jiří Vacek, Veronika Blížkovská november 2019 -
Rast stavebníctva sa spomaľuje, ale nie dramaticky Pixabay

Slovenské stavebníctvo sa stále môže tešiť z rastu, aj keď sa tento rast postupne spomaľuje a dostáva až do miernej stagnácie. Vyplýva to z prieskumu medzi riaditeľmi domácich stavebných firiem.

Podľa riaditeľov stavebných firiem zaznamená trh tento rok v tomto odvetví ešte rast vo výške 2,4 %. Pre budúci rok 2020 však už nie sú vyhliadky také optimistické a riaditelia očakávajú rast iba 0,4 %.

Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2019 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research.

Riaditeľ pre slovenský trh spoločnosti CEEC Research Michal Vacek k situácii na trhu uviedol: „Vyjadrenia riaditeľov stavebných spoločností sú menej optimistickejšie, než to bolo v minulých rokoch, keď stavebníctvo zaznamenávalo, podľa ich slov, významnejší rast – ako sa ukázalo aj v praxi.“

Vyhliadky do budúcnosti sú podľa M. Vacka skôr zdržanlivejšie, keďže po rokoch rastu riaditelia stavebných spoločností očakávajú pokles stavebnej produkcie.

„O niečo optimistickejší sú zástupcovia inžinierskych spoločností, kde sa očakáva rast nielen v tomto roku, ale aj v budúcom. V prípade pozemného staviteľstva je potom situácia úplne odlišná,“ upozornil ďalej riaditeľ CEEC Research pre Slovensko.

Odlišné očakávania segmentov

Trend v sentimente udávajú predovšetkým veľké stavebné spoločnosti, ktoré v tomto roku počítali s rastom trhu o 0,6 % a pre rok 2020 očakávajú pokles celého odvetvia o 1,2 %.

Malé stavebné spoločnosti majú pre rok 2020 porovnateľné očakávania, a to rast o 0,9 %, pre tento rok však počítali s rastom až 2,9 %. Optimistickejšie sú inžinierske spoločnosti, ktoré v roku 2019 zaznamenali rast o 3,1 % a pre budúci rok počítajú s rastom až 1,8 %.

Naopak, pesimistickejšie očakávania pre rok 2020 sú v oblasti pozemného staviteľstva, kde riaditelia očakávajú pokles o 0,2 %, pričom v tomto roku očakávali rast o 2,1 %.

graf stavebníctvo 2019 3

Rast tržieb vidia vyššie

Ohľadom svojich tržieb však majú stavebné firmy pre rok 2020 lepšie očakávania a počítajú s ich rastom vo výške 2 %; s rovnakým rastom počítali aj pre tento rok.

Veľké stavebné firmy pritom počítajú pre rok 2020 s rastom svojich tržieb iba o 0,6 %, v tomto roku to bolo 1,7 %. Malé spoločnosti pre rok 2019 očakávali zvýšenie svojich tržieb o 2,1 % a pre rok 2020 počítajú s 2,4 %.

Menší rast tržby očakávajú inžinierske spoločnosti – v tomto roku 1 % a v budúcom 1,5 %. V prípade pozemného staviteľstva je to 2,4 % resp. 2,3 %.

Kapacity sú vyťažené na plus-mínus 90 percent

Stavebné spoločnosti majú takmer naplno vyťažené kapacity. Ich riaditelia mali v treťom kvartáli 2019 kapacitu vyťaženú na 91 %; v štvrtom kvartáli očakávajú v priemere 87 %.

Pre veľké spoločnosti je vyťaženie kapacít podobné, a to 88 % pre tretí kvartál a 89 % pre štvrtý kvartál 2019. Viac-menej podobné percentá medzi 86 % a 92 % pre obidva štvrťroky hlásia aj malé stavebné spoločnosti, inžinierske firmy a pozemní stavitelia.

Zákaziek je stále dosť na mesiace dopredu

Stavebným firmám sa darí dobre v otázke aktuálne zazmluvnených zákaziek. V súčasnosti majú podpísané zákazky v priemere na 11 mesiacov dopredu.

Pre viac ako polovicu (53 %) firiem sa táto situácia v porovnaní s minulým rokom nezmenila, iba štvrtina má zazmluvnených menej zákaziek v tomto období než v rovnakom období minulého roka (27 %). Pätina má zákaziek dokonca viac ako v rovnakom období minulého roka (20 %).

O CEEC Research

Zameriava sa na vývoj vybraných sektorov ekonomiky. Štúdie tejto analytickej a výskumnej spoločnosti využíva viac ako 17 000 subjektov v krajinách strednej a východnej Európy.

Od vzniku v roku 2005 sa CEEC Research špecializovala na analýzy stavebného sektora, následne sa jej zameranie rozšírilo aj na ďalšie vybrané sektory, najmä strojárstvo.

Spoločnosť organizuje aj odborné konferencie s účasťou zástupcov významných spoločností, asociácií a vlády. Citovaný prieskum vznikol s podporou Považskej cementárne ako generálneho partnera.

Jiří Vacek, riaditeľ spoločnosti CEEC Research; Veronika Blížkovská, business development manager

 

Partneri