Najslabším článkom IT bezpečnosti je človek, odznelo na Itape

Autor TS november 2019 -
Najslabším článkom IT bezpečnosti je človek, odznelo na Itape Pixabay / Gerd Altmann

V rámci panelov jesenného vydania konferencie ITAPA, ktoré sa venovali kyberbezpečnosti, sa predstavilo viacero expertov zo Slovenska aj zahraničia.

V oblasti kybernetickej bezpečnosti máme podľa expertov pripravenú jedine legislatívu; chýbajú ľudské zdroje, skúsenosti a efektívna spolupráca medzi súkromným a verejným sektorom.

Pre Romana Čupku zo spoločnosti Flowmon Networks vôbec nie je problémom technológia. „Človek je najslabším článkom IT bezpečnosti,“ konštatoval.

Yosi Aviram z Národného kybernetického úradu v Izraeli upriamil pozornosť na finančné dopady kybernetického zločinu. Priemerné náklady na nápravu dôsledkov jedného kybernetického útoku sú dnes podľa neho na úrovni 13 miliónov dolárov.

Na zložitosť odhaľovania úniku dát poukázal Sergei Butenko zo správnej rady estónskeho vládneho cloudu: „V priemere trvá 197 dní, kým sa tento únik odhalí,“ konštatoval.

Väčšina spíkrov a diskutujúcich sa zhodla, že dôležitosť kybernetickej bezpečnosti zásadne narástla.„Celosvetovo sú kybernetické útoky považované za štvrtú najväčšiu globálnu hrozbu, avšak z pohľadu hrozieb, ktoré sú spôsobené priamo človekom, je to hrozba číslo jeden,“ upozornil Andrej Aleksiev zo spoločnosti Check Point.

„Jedinou istotou pre nás v tejto oblasti je to, že kybernetické riziká sa týkajú každého a ich dynamika sa mení obrovskou rýchlosťou. Je potrebné bezpodmienečne zvýšiť všeobecné povedomie ľudí o tom, čo majú a nemajú robiť v kybernetickom priestore,“ vyzval A. Aleksiev.

Podľa expertov je osobitne potrebné zamerať sa na všetky stupne vzdelávania, počnúc základnou školou, keďže deti sú najzraniteľnejšia skupina, a končiac terciárnym vzdelávaním. Cieľom je zabezpečiť dostatočné množstvo kvalifikovaných špecialistov pre túto oblasť.

TS

 

Partneri