Slovak Food Export – opatrenie na podporu slovenských potravinárov

Autor JF november 2019 -
Slovak Food Export – opatrenie na podporu slovenských potravinárov MPRV SR

Cesta, ako znižovať negatívne obchodné saldo Slovenska v potravinách, vedie aj cez podporu exportných aktivít potravinárov a účasť na výstavách.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spustilo opatrenie, ktoré vďaka využitiu služieb ekonomickej diplomacie pomôže slovenským výrobcom nadväzovať obchodné kontakty v zahraničí.

Ide o elektronickú databázu slovenských potravín a ich producentov „Slovak Food Export“, ktorá slúži na ich prezentáciu v zahraničí.

Prihlásiť sa do nej môže bezplatne každá slovenská potravinárska výrobná spoločnosť, ktorá exportuje alebo to má vo svojej dlhodobej stratégii.

Údaje pre ekonomických diplomatov

„Databáza slúži na prezentovanie slovenského potravinárstva a našich produktov pre veľvyslancov a diplomatov počas ich rokovaní a pri hľadaní nových odbytových možností pre slovenské spoločnosti,“ objasnil Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.

„Zároveň ju budeme distribuovať zahraničným veľvyslanectvám a ekonomickým diplomatom, ktorí majú v portfóliu územie Slovenska. Databáza je určená aj pre všetkých zahraničných nákupcov, distribútorov, importérov, zástupcov maloobchodných a veľkoobchodných sietí,“ dodal generálny riaditeľ.

Prezentácie a veľtrhy

Agrorezort spustil v nedávnej minulosti viacero aktivít na podporu slovenských potravinárov. Príkladom je projekt prezentačných dní na veľvyslanectvách v zahraničí, kde slovenskí výrobcovia s exportným potenciálom nadväzovali obchodné kontakty s nákupcami a reťazcami.

Po rokoch sa vrátil národný stánok Slovenska na medzinárodný veľtrh privátnych značiek PLMA v Amsterdame či na prestížnu výstavu zameranú na biopotraviny Biofach v Norimbergu.

Úspechom bolo aj oživenie účasti Slovenska na veľtrhu Grüne Woche v Berlíne so 400-tisícovou návštevnosťou, na ktorom Slovensko predtým 11 rokov chýbalo. Po prvýkrát dostalo ministerstvo slovenských výrobcov potravín na prestížny ázijský veľtrh Gulfood.

Tento rok rezort strojnásobil objem prostriedkov určených na podporu prezentácie slovenských potravinárov na prestížnych výstavách doma aj v zahraničí.

„Úlohou agrorezortu je aj podporovať exportné aktivity slovenských potravinárov. Aj toto je cesta, ako znižovať naše negatívne obchodné saldo v potravinách. Zároveň tak posilníme domácu produkciu a tým zvýšime našu potravinovú sebestačnosť i bezpečnosť,“ zdôraznila ministerka Gabriela Matečná.

JF / TS

Partneri