Väčšina používateľov považuje euro za dobrú menu pre EÚ aj svoju krajinu

Autor EK november 2019 -
Väčšina používateľov považuje euro za dobrú menu pre EÚ aj svoju krajinu Pixabay / Peter Stanic

Viac ako tri štvrtiny obyvateľov eurozóny si myslia, že euro je dobré pre Európsku úniu, čo je jeho najvyššia podpora v 17-ročnej histórii týchto prieskumov.

Uvádza sa to v najnovšom vydaní Eurobarometra, ktorý predstavuje prieskum za október 2019. Podľa neho si asi 76 % opýtaných myslí, že euro je dobrá mena pre EÚ a v priemere 65 % (na Slovensku 68 %) že je dobré pre ich krajinu.

V oboch prípadoch ide o najvyššiu podporu od zavedenia euromincí a bankoviek v roku 2002.

Najviac sú v eurozóne s eurom spokojní obyvatelia Írska (88 %), Luxemburska (81 %) a Fínska (79 %), najmenej v Litve (49 %), na Cypre a v Taliansku (po 55 %).

Na Slovensku jednotnej mene dôveruje 68 % ľudí, 17 % opýtaných sa vyjadrilo, že euro nie je dobré pre krajinu. Jedenásť percent bolo nerozhodných a 4 percentá sa k otázke nevedeli vyjadriť.

Mať euro je pre vašu krajinu dobré alebo zlé?

(%)eurozóna tabuľka 2911Zdroj: Eurobarometer č. 481. Šípky vyznačujú medziročný rast alebo pokles (október 2019 / október 2018).

Oproti minulému roku s už vtedy rekordnou podporou eura narástla táto podpora o ďalšie dva percentuálne body. Spoločnú menu podporuje väčšina občanov vo všetkých 19 členských štátoch eurozóny.

„Táto rekordne vysoká podpora nám dáva jasný mandát pokračovať v budovaní silnejšej hospodárskej a menovej únie a v posilňovaní medzinárodnej roly eura,“ vyhlásil k tomu podpredseda EK pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis.

Euro ako účtovná mena práve zavŕšilo 20 rokov svojej existencie (bankovky a mince boli zavedené neskôr). Podľa komentára k Eurobarometru Európania jasne vnímajú praktické výhody, ktoré vnieslo do ich každodenného života.

Štyri pätiny respondentov súhlasia s tvrdením, že euro uľahčilo cezhraničné podnikanie, porovnávanie cien a nakupovanie v iných krajinách vrátane nákupov online. Absolútna väčšina obyvateľov eurozóny si tiež myslí, že cestovanie je vďaka euru jednoduchšie a lacnejšie.

Podľa komentára Európskej komisie je euro viac ako len mince a bankovky vo vreckách občanov – stalo sa symbolom jednoty a globálnej sily Európy. Ako svoju menu ho používa už 340 miliónov Európanov v 19 členských štátoch.

Približne 60 krajín po celom svete na euro nejakým spôsobom naviazalo svoje národné meny.

Prieskum zistil, že 69 % Európanov je za väčšiu koordináciu ekonomickej politiky eurozóny, za menej spolupráce je len 7 % opýtaných.

Dve tretiny opýtaných (65 %) by súhlasili s úplným zrušením obehu jedno- a dvojcentových euromincí a zaokrúhľovaním konečných cien nákupov na päť centov.

Pre prieskum bolo v období od 14. do 19. októbra 2019 telefonicky oslovených 17 551 respondentov z 19 krajín eurozóny.

EK /JF

Partneri