GEFCO zavedie v logistike pre Airbus recyklovateľné prepravné obaly

Autor Petra Barineková december 2019 -
Závod Airbusu; recyklovateľné prepravky GEFCO. Závod Airbusu; recyklovateľné prepravky GEFCO. Foto Airbus – Fred Lancelot

Pre svetového výrobcu lietadiel tým zabezpečí prechod k čistejšiemu, ekologickejšiemu dodávateľskému reťazcu.

Spoločnosť GEFCO, popredný svetový poskytovateľ multimodálnych riešení dodávateľského reťazca, podpísala zmluvu s firmou Airbus, globálnym lídrom leteckého priemyslu. Postupnými krokmi nahradí jednorazové obaly špeciálnymi recyklovateľnými kontajnermi na opakované použitie.

GEFCO tým zabezpečí pre svojho klienta prechod k čistejšiemu, ekologickejšiemu dodávateľskému reťazcu. Podpisom zmluvy sa oba subjekty zaväzujú plniť najprísnejšie ekologické normy a súčasne zvýšiť efektívnosť leteckých nákladných preprav.

Recyklovateľné verzus jednorazové obaly v priemysle

Už od januára 2019 spravuje spoločnosť GEFCO pre Airbus nové recyklovateľné obaly určené na prepravu komponentov od európskych dodávateľov do 10 montážnych závodov vo Francúzsku, v Nemecku, Španielsku a vo Veľkej Británii. Ide o viac ako 30 000 položiek.

Gefco 6

Airbus plánuje postupne rozšíriť tieto udržateľné riešenia do všetkých závodov i ku všetkým svojim dodávateľom v Európe.

Použitie recyklovateľných kontajnerov umožní Airbusu výrazne obmedziť množstvo jednorazových obalov v dodávateľskom reťazci, a tým skokovo zlepšiť odpadové hospodárstvo.

Vďaka vyššej stohovateľnosti kontajnerov bude firma schopná tiež maximálne využiť nákladný priestor kamióna a znížiť ich počet pri spätnej preprave, a tým i uhlíkovú stopu.

Uvedený prístup je v súlade s aktuálnou filozofiou leteckého priemyslu, ktorý prechádza hĺbkovou transformáciou. Okrem iného vyžaduje aj od svojich dodávateľov trvalé zlepšovanie logistického výkonu pri súčasnom dodržovaní vysokých ekologických štandardov. 

Komplexné spravovanie obalov

Informácie o objednávkach, zber, nakládky a prepravu recyklovateľných obalov každodenne spracováva šesť centier spoločnosti GEFCO pre správu obalov.

Tímy expertov spoločnosti GEFCO zabezpečujú pre Airbus aj majetkový audit a školia prevádzkové tímy Airbusu v správe obalov a prácu so systémom NETBOX IT, ktorý trackuje kontajnery a zabezpečuje monitoring zákaziek v reálnom čase.

Školenie ponúka GEFCO i dodávateľom spoločnosti Airbus, ktorých prechod k udržateľnému nakladaniu s obalmi Airbus podporuje.

Partnerský prístup bez hraníc

Ľudské zdroje, technické zázemie i viac ako 70-ročné know-how spoločnosti GEFCO v oblasti služieb pre moderný dodávateľský reťazec zabezpečujú firme Airbus najvyššiu úroveň monitoringu logistických tokov. Cieľom je podporiť správu dodávateľského reťazca a súčasne prispieť k zlepšovaniu procesu naprieč celým odvetvím.

Emmanuel Arnaud, GEFCO Executive Vice President pre obchod a marketing okomentoval doterajšiu spoluprácu: „Sme veľmi hrdí na dôveru, ktorú v nás Airbus vkladá a teší nás, že sa takto ambiciózny projekt opiera práve o naše jedinečné odborné znalosti v oblasti recyklovateľných obalov. Medzinárodná prítomnosť spoločnosti GEFCO i naše prevádzkové schopnosti, predovšetkým v oblasti logistiky pre automobilový priemysel, nám umožňujú hrdo sa chopiť tejto výzvy v súlade s mottom našej značky – Partners, unlimited.“

Gefco truck1

O spoločnosti GEFCO

Francúzska nadnárodná spoločnosť GEFCO je svetovým lídrom v komplexnom riešení dodávateľských reťazcov a európskym lídrom v oblasti logistiky pre automobilový priemysel.

Vďaka svojím 13 000 zamestnancom navrhuje inovatívne a flexibilné riešenia pre moderné dodávateľské reťazce v rozličných odvetviach priemyslu. Spoločnosť pôsobí v 47 krajinách sveta a svojich zákazníkov obsluhuje z 300 pobočiek. V roku 2018 dosiahla Skupina GEFCO obrat vo výške 4,6 miliárd eur.

Petra Barineková, PBR Communication agency

A330 800 MSN1888 first flight air to air 037

Partneri