Praha je aj mesto veľtrhov a záujem Slovákov o účasť na nich rastie

Autor Jaroslav Remeš december 2019 -

V Bratislave sa uskutočnila prezentácia medzinárodných veľtrhov, ktoré budú v roku 2020 v Prahe-Letňanoch.

Veľvyslanectvo ČR v Bratislave zorganizovalo dňa 4. decembra 2019 vo svojich priestoroch prezentáciu medzinárodných veľtrhov a výstav, ktoré sa uskutočnia v roku 2020 na výstavisku v Prahe-Letňanoch. Organizuje ich spoločnosť ABF, a. s., ktorá je najväčším organizátorom veľtrhov a výstav v Prahe a druhým najväčším v Českej republike.

PVA Expo hostí 50 výstav

Spoločnosť ABF vlastní a prevádzkuje najväčší a najmodernejší multifunkčný areál PVA Expo v Prahe-Letňanoch. Zahŕňa výstavnú plochu s rozlohou 105 000 m², sedem moderných oceľových hál s celkovou plochou 35 000 m², vonkajšiu plochu 10 000 m², parkovisko pre 3 000 áut a je výborne prístupný mestskou hromadnou dopravou. V súčasnosti ABF rokuje o odkúpení pozemkov pod výstavným areálom.

ABF, a. s., ročne organizuje cca 50 špecializovaných veľtrhov a výstav z rozličných odvetví. K nim patria napríklad:

 • stavebníctvo,
 • cestovný ruch,
 • doprava,
 • automobilový priemysel,
 • bývanie,
 • gastronómia a hotelierstvo,
 • šport,
 • zdravie,
 • remeslá,
 • reklama,
 • polygrafia,
 • ekológia,
 • energetika,
 • drevospracujúci priemysel.

PVA foto

Výstavisko PVA Expo v Letňanoch má sedem hál vrátane kongresových priestorov.

K najvýznamnejším medzinárodným veľtrhom v Letňanoch patria stavebný veľtrh For Arch, veľtrh cestovného ruchu Holiday World, veľtrh autobusov a hromadnej dopravy Czechbus, veľtrh čistej mobility e-Salon alebo veľtrh For Fishing.

Najviac zahraničných vystavovateľov prichádza z Nemecka, Poľska, Slovenska a Maďarska. Ročne vystavuje v PVA Expo viac než 8 000 firiem z 35 krajín sveta a návštevnosť prevyšuje 1 milión ľudí.

Ekonomická diplomacia ČR v Bratislave

Nedávna prezentácia v Bratislave bola určená zástupcom slovenských médií, podnikateľských zväzov, odborových asociácií a verejnej správy. Jej cieľom bolo predstaviť medzinárodné veľtrhy a výstavy organizované spoločnosťou ABF, a. s., v roku 2020 na výstavisku v Letňanoch a zvýšiť tak o nich povedomie na Slovensku.

Zastupiteľský úrad Bratislava sa v rámci ekonomickej diplomacie snaží organizovaním rozličných firemných prezentácií vo svojich priestoroch uľahčiť českým firmám priamy kontakt so zástupcami slovenských podnikateľských zväzov, obchodných komȏr, odborových asociácií, štátnych inštitúcií z oblasti podpory medzinárodného obchodu a médií. Sme presvedčení, že takto sa o aktivitách českých firiem na Slovensku dozvie veľké množstvo ich potenciálnych slovenských obchodných partnerov.

Slovenskí vystavovatelia pribúdajú

V prípade spoločnosti ABF, a. s., je naším cieľom prispieť k nárastu počtu slovenských vystavovateľov a návštevníkov na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v Prahe.

Účasť slovenských novinárov na prezentácii českých firiem zabezpečuje požadovanú medializáciu aktivít ZÚ Bratislava v oblasti ekonomickej diplomacie na Slovensku a tiež medializáciu aktivít českých firiem na Slovensku.

Predchádzajúca prezentácia spoločnosti ABF, a. s., na ZÚ Bratislava v januári 2019 prispela k účasti Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja na budúcom ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Holiday World vo februári 2020.

Rovnako dostala spoločnosť prísľub oficiálneho výstavného stánku Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR na medzinárodnom stavebnom veľtrhu For Arch v septembri 2020.

Jaroslav Remeš, ekonomický diplomat

Veľvyslanectvo ČR v Bratislave

(Titulok a mezititulky pridala redakcia; fotografie: ABF)

 

Kalendár veľtrhov 2020

Výstavisko PVA Expo Praha-Letňanyrsz kalendar 20 cs en komplet po kotrekture 2 1

 

Partneri