Porsche bude na Slovensku testovať technológie výroby karosérií

Autor JF december 2019 -
Porsche bude na Slovensku testovať technológie výroby karosérií AMP / Porsche

Technologické centrum s robotizovaným pracoviskom postavia v Hornej Strede; zamestná 34 ľudí a zinkasuje štátnu podporu dva milióny eur.

Dovedna 16-miliónová investícia dcérskej firmy Porsche Werkzeugbau s. r. o., Dubnica nad Váhom, predstavuje podľa ministra hospodárstva SR Petra Žigu investíciu s pridanou hodnotou zameranú na výskum a vývoj – a také chce vláda prioritne podporovať.

Slovenská vláda preto v októbri 2019 schválila dotáciu aj napriek tomu, že nová investícia je lokalizovaná na západnom Slovensku a vytvára relatívne málo pracovných miest (avšak sú vysoko kvalifikované). V okrese Nové Mesto nad Váhom je minimálna nezamestnanosť na úrovni 2,4 % (2018).

Porsche Werkzeugbau – výrobca výrobných strojov

Investorská firma, založená v roku 2015, je 100%-ným dcérskym podnikom spoločnosti Porsche Werkzeugbau GmbH, ktorá je súčasťou skupiny Porsche Automobil Holding AG SE, nemeckého výrobcu luxusných a športových automobilov. Vlastníkom skupiny Porsche je Volkswagen.

Porsche Werkzeugbau od svojho založenia v roku 1999 patrí medzi najvýznamnejších výrobcov lisovacích nástrojov v strednej Európe. Sú určené najmä pre výrobné závody vlastnej značky a asi 10 % produkcie odoberajú iné značky skupiny VW. Lisovacie nástroje tvoria aj výrobný program závodu v Dubnici nad Váhom.

Cieľom investičného zámeru v Hornej Strede je vybudovanie nového centra automatizácie a robotizácie automobilovej výroby. Jeho účelom bude vývoj a overovanie vyrobiteľnosti dielov a ich aplikácie pri vývoji a návrhu prototypov výrobných zariadení.

tabuľka Porsche 1

Materiálový mix alebo: karosérie 21. storočia

Najnovšie trendy vo vývoji karosérií priniesli prechod na karosérie z tzv. materiálového mixu a s tým spojené výzvy v oblasti spájacích technológií. Znamená to nasadenie a spájanie rôznych druhov materiálov ako sú napr. hliníkové zliatiny, plasty, hliníkové odliatky, ocele, vysokopevnostné ocele, zliatiny horčíka atď.

V Hornej Strede sa má realizovať vývoj aj testovanie prototypov automatizovaných liniek určených na spájanie, lepenie, nitovanie a skrutkovanie podzostáv alebo celých zostáv dielov karosérií.

Súčasťou centra bude aj výskumno-vývojové robotizované pracovisko, ktoré jednak umožní podieľať sa na vývoji nových metód spájania, ale aj priamo z centra v Hornej Strede realizovať proces uvoľňovania nových technológií pre výrobu v závodoch Porsche Automobil Holding AG SE.

Garancia kvality v uzavretom reťazci

Ambíciou slovenskej dcéry Porsche Werkzeugbau je dosiahnuť tzv. uzatvorený kruh riadenia kvality karosérie – teda stav, keď jedna dcérska spoločnosť garantuje technológiu na lisovanie dielov, ako aj neskoršiu montáž častí karosérií automobilov Porsche.

Tým by vznikol synergetický efekt vo forme zrýchlenia nábehu výroby, šetrenia nákladov a rýchlejšieho dosiahnutia požadovaného stupňa kvality. Takéto centrum by bolo v rámci celej Porsche Automobil Holding AG SE jediné.

Práce na investičnom zámere sa začali na jeseň 2019 a ich ukončenie je naplánované na koniec roka 2020. Dosiahnutie plnej plánovanej kapacity sa predpokladá v decembri 2023.

JF

Zdroj: Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Porsche Werkzeugbau s. r. o., IČO: 47 258 152, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Horná Streda, okres Nové Mesto nad Váhom (materiál z rokovania vlády SR 9. 10. 2019).

Partneri