Akí zdatní exportéri sú slovenskí poľnohospodári a kam vyvážajú svoje produkty?

Autor Veronika Blížkovská december 2019 -
Akí zdatní exportéri sú slovenskí poľnohospodári a kam vyvážajú svoje produkty? MPRV SR

Takmer polovica firiem opýtaných v prieskume exportuje svoje produkty. Zaujímavé je, že najviac do tých krajín, ktoré majú samé veľmi silné poľnohospodárstvo. Ako vyzerá rebríček?

V súčasnosti je pomer firiem v poľnohospodárskom odvetví, ktoré exportujú, a tými, ktoré výrobky predávajú iba na domácom trhu, 49 : 51. Vyplýva to z analýzy spracovanej spoločnosťou CEEC Research, s. r. o., v spolupráci s Veletrhmi Brno, a. s.

Viac ako polovica firiem (54 %) pritom nedisponuje dostatočne jazykovo vybavenými pracovníkmi, ktorí sa môžu špecializovať na export produktov.

Tri štvrtiny opýtaných (76 %) sa zhodujú na tom, že by štát mal vynaložiť finančné prostriedky na komunikáciu kvality slovenských potravín v zahraničí. Necelá pätina – 17 % – je opačného názoru a 7 % nemá k tejto otázke žiadne stanovisko.

Skoro dve tretiny spoločností (63 %) sa zhodujú, že nemajú dostatok informácií o aktivitách štátu súvisiacich s podporou exportu.

Michal Vacek, riaditeľ pre slovenský trh spoločnosti CEEC Research k tomuto problému hovorí: „Je dôležité, aby vláda poskytovala poľnohospodárom dostatok informácií o svojich aktivitách v tomto ohľade. Bez týchto informácií sa poľnohospodári horšie pripravujú na budúce zmeny a nemajú dostatok podkladov, na základe ktorých môžu robiť rozhodnutia súvisiace s exportom.“

Ktoré krajiny odoberajú slovenské produkty

Najviac svojich produktov vyvážajú opýtané spoločnosti do Poľska (57 percent). Nasledujú Maďarsko (41 percent), Česká republika (39 percent), Rakúsko (37 percent) a Taliansko (27 percent).

Do iných štátov vyváža viac ako polovica (53 percent) – ide napríklad o V. Britániu, Izrael, Dánsko alebo Francúzsko. Skoro deväť z desiatich opýtaných spoločností, ktoré svoje výrobky v súčasnej chvíli neexportujú (88 percent), je presvedčených, že ich výrobky sú medzinárodne konkurencieschopné, kým 12 percent si to nemyslí.

Z pohľadu potenciálneho exportu firmy uviedli, že najviac atraktívna je pre nich Česká republika (55 percent). Nasledujú Poľsko (43 percent), Maďarsko (39 percent), Rakúsko (35 percent) a Taliansko (22 percent). Menej atraktívny je pre ne export na Ukrajinu (16 percent).

Uľahčenie od štátu a záujem o veľtrhy

Pokiaľ ide o prístup štátu, firmy by uvítali najmä zníženie byrokracie pri žiadostiach o podporu a väčšiu rýchlosť vyplácania podpory. Ďalšie preferencie sú v grafe.

agro prieskumOdpovede na otázku: Ako by mala podľa vás vyzerať efektívna podpora exportu zo strany štátu?

Pomerne veľký význam prisudzujú poľnohospodári účasti na medzinárodných veľtrhoch. Zúčastnilo sa alebo plánuje sa zúčastniť na nich 40 percent opýtaných spoločností. Najväčší záujem prejavili o veľtrhy Salima v Brne, Biofach v Norimbergu a Fruit Logistica v Berlíne.

Veronika Blížkovská, CEEC Research

Partneri