Kooperácia IT, UI a ľudí vo firmách: 5 trendov pre rok 2020

Autor JF / TS január 2020 -
Kooperácia IT, UI a ľudí vo firmách: 5 trendov pre rok 2020 Pixabay

Analytická správa DXC Technology hovorí o novom nastavení parametrov tímov a ich disponibilných technológií. Obsahuje aj odkaz pre východnú Európu.

Rok 2020 prinesie päť trendov, ktoré zmenia budúcnosť práce. Potrebné bude uplatnenie technológií ako umelá inteligencia a strojové učenie a ich podpora ekosystémami dát spolu s vzájomne prepojenými tímami s väčšími právomocami. Prinesú efektívnosť, produktivitu a rast pracovnej sily naprieč podnikmi.

Vážnosť firemných rozhodnutí o IT nástrojoch

Popredné svetové spoločnosti poskytujúce služby v oblasti IT majú jasnú predstavu o kľúčových trendoch, ktoré budú formovať podniky v roku 2020.

Pojem zrýchlená produktivita bude nútiť podniky, aby prehodnotili svoje rozhodnutia v oblasti technológií a investícií v technologickom segmente podniku,“ povedal Dan Hushon, senior viceprezident v spoločnosti DXC Technology.

„To následne prinesie výraznú zmenu vo vedení a štruktúre podniku, v tom ako bude robiť rozhodnutia a prepájať zamestnancov a zákazníkov,“  zdôraznil.

Podľa D. Hushona budú zadefinované nové interakcie medzi umelou inteligenciou a ľuďmi s cieľom vytvoriť výkonnejšie tímy. Sformulujú sa digitálne stratégie, ktoré odhalia plný potenciál podnikov.

Práve to umožní bezpečnú a efektívnu modernizáciu aplikácií, optimalizáciu dátových architektúr a presun pracovnej záťaže na cloud, čím sa dosiahnu lepšie obchodné výsledky.

Dan Hushon identifikoval nasledujúcich 5 technologických trendov, ktoré zmenia budúcnosť práce nielen v roku 2020.

1. UI nanovo definuje odborné služby

Nasadenie umelej inteligencie a strojového učenia v podnikaní znamená revolúciu pre profesie v oblastiach práva, účtovníctva, zdravotníctva či vzdelávania.

Rozširujú a personalizujú služby zákazníkom. Zamestnancom a manažérom pomáhajú pri rozhodovaní, keďže poskytujú nové zistenia, riadia informačné preťaženie a redukujú ľudské chyby.

2. IT služby pre ľudí verzus IT služby pre stroje

Myslenie, ktoré stojí za návrhom systémov, sa mení, keďže IT služby sa stále viac vytvárajú pre interakciu medzi strojmi. Aj spracovanie sa presúva tam, kde sa dáta nachádzajú.

To ďalej rozšíri svet tvorený len softvérom; „Matrix“ – všadeprítomnú inteligentnú IT štruktúru mimo cloudu, ktorá zahŕňa edge computing, platformy internetu vecí, strojovú inteligenciu či virtuálnu realitu.

Procesory sú schopné poskytnúť analýzy v nanosekundách, čo umožní podnikom robiť lepšie a rýchlejšie rozhodnutia založené na dátach, a to úspornejším spôsobom.

3. Hodnota dát v ekosystémoch sa zvyšuje

Spoločnosti vo svojich ekosystémoch zbierajú dáta, aby dosiahli výsledky, z ktorých bude mať prospech aj jednotlivec, aj podnik.

Štandardy autonómnej identity a dôvera založená na technológii blockchain pomôžu zjednodušiť zodpovedné zdieľanie dát s obchodnými partnermi a stoja zároveň za rýchlym rastom ich výmen.

Výkonní riaditelia sa, na druhej strane, budú snažiť identifikovať a presadzovať obchodné modely s centralizovaným ekosystémom. Budú uprednostňovať obchodných partnerov, ktorí využívajú dôveryhodné postupy na zdieľanie dát.

,,Najdôležitejším trendom pre východnú Európu je zvyšovanie hodnoty údajov v ekosystémoch. Organizácie chcú transformovať svoje podniky a prepojiť ich s európskym dátovým ekosystémom, aby mohli svoju prácu rozšíriť na trh Európskej únie,“ konštatoval Lukáš Hatala, CTO (Chief Technology Officer) pre východnú Európu.

„V regióne však ešte chýba technická integrácia so západoeurópskym trhom, ako aj digitálne kapacity, ktoré by napomáhali využívaniu európskych dátových ekosystémov,“ upozornil.

4. Tímy, nie jednotlivci podávajú vysoký výkon

V roku 2020 spoločnosti zistia, že na dosiahnutie svojho plného potenciálu budú potrebovať sieť vysokovýkonných a najmä – vzájomne prepojených tímov. Podniky sa budú reštrukturalizovať, aby zabezpečili takéto prehĺbenie prepojení naprieč organizáciou.

Posun od individuálnych ,,hviezd“ k vysokovýkonným tímom bude vyžadovať nové stratégie pre nábor a rozvoj talentov.

Podniky by mali klásť väčší dôraz na komunikáciu, udeľovanie právomoci pri rozhodovaní, ako aj na rozvoj nástrojov spolupráce, ktoré podporia produktivitu a vzájomné učenie.

5. Nová vlna technologicky zdatných lídrov

Posun v riadení podniku bude v roku 2020 veľmi citeľný. Technologické trhy sa totiž čoraz viac rozširujú a noví lídri presadzujú technológie, ktoré dokážu zlepšiť rýchlosť, produktivitu a inovačnú výhodu podniku.

Tí, ktorí budú formovať digitálnu stratégiu, budú na čele fúzií & akvizícii a vývoja duševného vlastníctva. Cieľom bude dosiahnutie zrýchlených transformačných postupov v podniku, lepších hodnôt a celkových výsledkov.

Agilné metódy z IT do podnikania

,,Sme súčasťou digitálnej revolúcie. Prináša so sebou aj spoločenské zmeny a spustila zmeny v myslení ľudí, v spôsobe ich vzdelávania, v nárokoch na pracovné a spoločenské uplatnenie,“ skonštatoval Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology.

„Aj preto umelá inteligencia, blockchain, neuromorfné siete a počítače, robotizácia, internet vecí či moderné agilné metódy vstupujú do sveta obchodu a IT – dvoch najdynamickejších oblastí života a spoločnosti. Aby nás posunuli vpred, zdôraznil. 

JF / TS

Partneri