Influenceri a reklama na sociálnych sieťach

Autor Martin Šenkovič január 2020 -
Influenceri a reklama na sociálnych sieťach Pixabay

Inzerent by mal byť ostražitý a dbať na to, aby značka pri využití týchto tzv. ambasádorov neutrpela v prípadných sporoch viac škody ako výhod.

Influenceri a brand ambasádori na internete taktiež podliehajú právnej regulácii.

Podnikatelia už bežne nadväzujú kontakt so spotrebiteľom cez sociálne siete, keďže influencer s vysokým počtom followerov vie danú značku efektívne predstaviť a uviesť na trh. Príspevky, v ktorých sú napríklad na fotke vložené tagy s prelinkovaním na stránky a značky výrobcov, však predstavujú obchodné konanie.

Preto musia influenceri svoje príspevky na instagrame, a v zásade aj na iných sociálnych sieťach (Tweeter, Facebook), označiť ako reklamu, ak v nich prezentujú tovar alebo služby.

Pre influencerov to platí o to viac, keďže ich obchodný model je založený na (zdanlivom) miešaní súkromných príspevkov s komerčnými. Príklady správneho označenia príspevku sú: "#ad", "Advertisement Feature" a "Paid for ad".

Uzatvorenie zmluvy s influencerom je teda nevyhnutné.

Je potrebné, aby sa zmluvne upravili najmä kontrola obsahu alebo súhlas pred zverejnením, vymedzenie využívaných sociálnych sietí, oznamovacia povinnosť o reklame (#ad), podmienky prevodu autorského práva a možnosti ukončenia spolupráce.

Netreba však zabudnúť ani na tzv. „Morality Clause“ – pre prípad, že prezentácia influencera by mala alebo mohla mať na danú značku negatívny dopad.

Mgr. Martin Šenkovič, LL.M.

Senkovic Law Office

Partneri