Svetová výroba rúr, drôtov a káblov indikuje mierne ochladenie

Autor Petra Hartmann-Bresgen, Ulrike Osahon február 2020 -
Svetová výroba rúr, drôtov a káblov indikuje mierne ochladenie Messe Düsseldorf / Constanze Tillmann

Po predchádzajúcich dvoch ekonomicky veľmi úspešných rokoch je obdobie 2019 – 2020 poznačené globálnou neistotou. Optimistické momenty súvisia najmä s energetikou.

Aj keď dosiahnutie konjunkturálnych čísel z roku 2018 sa zdá byť nereálne, zostáva dosť dôvodov, ktoré by mohli odvetviam trubiek a rúr respektíve drôtov a káblov dodať optimizmus.

Tradične ich chcú zmapovať veľtrhy wire 2020 a Tube 2020, ktoré sa na prelome marca a apríla uskutočnia v Düsseldorfe.

Šťastné roky 17 a 18

V roku 2018 mohli výrobcovia oceľových rúr ešte jasať nad novým rekordom. Nárast o 3,3 percenta na celosvetovo 172,5 miliónov ton výrobkov priniesol najvyššie čísla všetkých čias.

Výroba veľkých rúr, silno ovplyvnená kompletným zásobením trhu a politickými vplyvmi, pritom zostala tesne pod úrovňu predchádzajúceho roka, zdôrazňuje nemecké Hospodárske združenie pre oceľové rúry (WVSR; Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre e.V.), zatiaľ čo výroba všetkých ostatných druhov vzrástla.

tube 2018

Čína naďalej dominuje trhom

Čínski výrobcovia udržali svoj podiel na trhu vo výške 55 percent a zostávajú s objemom cca 95 miliónov ton s veľkým náskokom vpredu, informovalo ďalej združenie.

Podiel Európskej únie na svetovom trhu sa držal na 8 percentách – výroba oceľových trubiek stagnovala podľa informácií zväzu na minuloročnej úrovni 13,9 miliónov ton.

Všetky ostatné významné regióny výrobcov na svete však v roku 2018 hlásili objemy výroby, ktoré opäť prekročili už tak dobré minuloročné čísla.

Obzvlášť zreteľný nárast bol hlásený z USA, najmä vo výrobe bezšvíkových oceľových rúr a stredne veľkých zváraných rúr. „Celková výroba v USA vzrástla z 10,5 na 11,9 miliónov ton,“ informuje Frank Harms, konateľ WVSR.

Produkcia nemeckých výrobcov klesla predovšetkým z dôvodu slabšej výroby veľkých rúr na 3,1 miliónov ton.

Napätie kazí náladu

Situáciu na trhu s rúrami a trubkami naďalej formujú pohyby v energetickom sektore, najmä konjunktúra ropného priemyslu v USA.

„Obchodno-politické napätie medzi USA, Čínou a Európou kazia náladu na trhu,“ vysvetľuje F. Harms. Ako ďalšia záťaž pôsobia možné dopady tvrdého brexitu, vysoké ceny energií v Európe, predovšetkým Nemecku a neistý budúci vývoj v automobilovom priemysle.

Dopyt po oceľových rúrach zo strany energetického priemyslu by však podľa vyjadrenia nemeckého združenia mal byť stabilný na aktuálne dosiahnutej úrovni. „Automobilový priemysel a strojárstvo zostávajú napriek čiastočne slabšiemu dopytu taktiež dôležitými motormi dopytu, najmä pre priemysel presných rúr,“ zdôrazňuje konateľ WVSR.

Napriek oslabeniu stále ešte robustná konjunktúra by mohla dopyt po oceľových rúrkach aj v budúcnosti podržať. Oproti tomu by mohli celosvetovo narastajúce protekcionistické tendencie – ako napríklad v USA – vyvolať komplikácie na trhoch.

Investície do infraštruktúry v Číne

Argumenty pre optimizmus pre výrobcov rúr a tiež drôtov a káblov ponúka pohľad na najdôležitejšie krajiny a kontinenty. Tak napríklad Čína rozbehla realizáciu veľkých projektov, pretože znečistené rieky aj spodná voda a nedostatok vody sú pre Ríšu stredu výzvou, navyše zostrenou dramaticky silnejúcou urbanizáciou.

Podľa informácií nemeckého ministerstva hospodárstva a energetiky dnes približne 100 miliónov ľudí v Číne nemá prístup k čistej pitnej vode. Súčasne má potreba vody medzi rokmi 2005 a 2030 narásť o viac ako 500 miliárd metrov kubických.

Čína nutne potrebuje ekologické technológie pre transport a čistenie vody. Už dnes sa realizujú rozsiahle investície do rozširovania potrebnej infraštruktúry.

Boom frakovania

Frakovanie (fracking; hydraulické štiepenie) zažíva obrovský rozvoj najmä v USA. Spojené štáty sa z dovozcov ropy a plynu vyvinuli vo významného exportéra, pričom koniec tohto vývoja je v nedohľadne.

Tak napríklad sa jedno zariadenie v Texase rozširuje o štvrtý výrobný komplex, ktorý má ísť do prevádzky v roku 2023. Pre dodávateľov trubiek a rúr sa tak USA vyvinuli v dôležitý odbytový trh.

Väčší význam nadobúda aj Afrika. Jej veľké zásoby ropy a plynu, početné medené bane, významné náleziská hliníka a rastúci regionálny trh oceľou posúvajú tento kontinent stále viac do centra pozornosti.

Súčasne aj v Brazílii trvá enormný dopyt po komponentoch ako rúry, rúrky, káble a drôty. Atraktívnymi odberateľmi sú stavebníctvo a energetika, tiež však aj poľnohospodárstvo a automobilový priemysel.

Pribrzdenie

Roky 2017 a 2018 boli úspešné aj pre výrobcov nelegovaných, za studena ťahaných drôtov s rôznymi obsahmi uhlíka a povrchovými úpravami. Darilo sa zvyšovať ako obrat brandže, tak aj objemy predaja vo väčšine produktových segmentov v tuzemsku i zahraničí.

„Motorom tohto vývoja boli kontinuálne rastúce ceny surovín a kladný ekonomický vývoj v takmer všetkých odberateľských sektoroch – v automobilovom priemysle, vo výrobe strojov a zariadení i v stavebníctve,“ rozvádza Mario Bertling, konateľ nemeckého Združenia pre železné a oceľové drôty (ESV; Eisendraht- und Stahldraht- Vereinigung e. V.).

Prvé mraky na nebi sa ukázali v auguste 2018, keď automobilový priemysel v súvislosti s problémami okolo zavedenia novej metódy kontroly spalín WLTP zaznamenal pokles výroby o 31 percent a exportu o 34 percent.

Tento vývoj podľa informácií ESV pokračoval až do prvého štvrťroka 2019 a viedol k zreteľnému poklesu objemu zákaziek už od 4. štvrťroka 2018. Napriek tomu sa podarilo ukončiť rok 2018 vďaka vyššej zásobe zákaziek ešte úspešne čo do objemu, na stránke výnosov však už s poklesom.

Výzvy

„V súvislosti s narastajúcimi problémami automobilového priemyslu, hroziacimi clami na automobily, ochrannými clami v USA a obchodným konfliktom medzi USA a Čínou pokračuje tento znepokojujúci vývoj z konca roka 2018 až do dnešných dní,“ vysvetľuje M. Bertling.

Segmenty výrazne orientované na automobilky zaznamenávajú poklesy odbytu o 20 až 30 percent. Výroba strojov a zariadení mohla v roku 2019, najmä na jeho začiatku, ešte profitovať z veľkej zásoby zákaziek, aktuálne sú však aj tam nové zákazky o dvojmiestne čísla v percentách nižšie.

 „Vo výsledku sú preto oceľové drôty s vysokým obsahom uhlíka aj železné drôty s nižším obsahom v mínuse – ako v objeme odbytu, tak aj v obrate,“ konštatuje konateľ ESV.

Vzhľadom na aktuálne vysoké ceny surovín – železnej rudy i koksovateľného uhlia – a rastúce ceny energií a CO2 aj mzdovým nákladom pri zreteľne nižšom vyťažení valcovní je podľa ESV nutné vyčkať, aký bude ďalší vývoj cien polotovarov (valcovaných drôtov).

Na druhej strane, odberateľský priemysel (automobilový vrátane subdodávateľov) jasne deklaruje, že v ekonomicky zložitom období očakáva klesajúce ceny.

„Vzhľadom na tento vývoj, nadchádzajúce rozhodnutia vo veci amerických ciel na automobily i druhé kolo pre metódu WLTP vidíme pre našu brandžu veľké budúce výzvy v ekonomicky nepredpovedateľnom a zložitom prostredí,“ hovorí Mario Bertling.

Viac káblov, vodičov a drôtov

Pohľad na káble a izolované drôty ukazuje, že „odvetvia cievkových drôtov a automotive sú najviac závislé na medzinárodnom vývoji konjunktúry a súčasne môžu najviac profitovať z technologického vývoja,“ ako tvrdí Sebastian Glatz, konateľ Odvetvového zväzu pre káble a izolované drôty (Fachverband Kabel und isolierte Drahte) v rámci Centrálneho zväzu elektrotechnického a elektronického priemyslu (ZVEI; Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.).

Prepad konjunktúry na čínskom automobilovom trhu je už cítiť – a existujú tu aj ďalšie riziká.

Viac káblov, vodičov a drôtov však je pozitívnym dôsledkom vývoja smerom k (čiastočne) elektrickým pohonom a rastúcej inteligencii vozidiel aj vyšších nárokov ich používateľov v oblasti multimédií.

Na trhu kabeláže do domácností a dátových káblov či oplášťovaných káblov a energetických káblov do 1 kV sa prejavuje konjunktúra v priemyselnej i bytovej výstavbe.

„V stavebníctve možno aj pre nadchádzajúci rok počítať s vytrvale dobrou konjunktúrou,“ predpovedá S. Glatz. V priemyselnej sfére sa však podľa informácií jeho zväzu prejaví ochladenie konjunktúry „pravdepodobne aj v káblovom priemysle“.

Optimizmus aj neistota

Trh káblov a drôtov však zostáva naďalej vitálny. Tento dojem budí napríklad pohľad na kladnú polročnú bilanciu nemeckého automobilového trhu. Za prvých šesť mesiacov roka 2019 bolo novoprihlásených viac ako 1,8 milióna osobných automobilov (+1 percento).

„To je najväčší objem trhu za prvý polrok v tomto desaťročí,“ zdôrazňuje Zväz automobilového priemyslu (VDA; Verband der Automobilindustrie).

Spomínané odvetvia teda nemusia hľadieť do budúcnosti s príliš veľkými starosťami – napriek globálnym výzvam. Trhy zostávajú neisté: po historickom rekorde v roku 2018 kalí v súčasnosti výhľady do budúcnosti určitá „hmla“.

Petra Hartmann-Bresgen, Ulrike Osahon

Messe Düsseldorf

Fotografie: Constanze Tillmann

rsz wiretube18 bl62453

Partneri