Bratislavský lesopark má byť podľa ministra pôdohospodárstva väčší a prívetivejší pre rekreantov

Autor TS máj 2020 -
Minister Ján Mičovský nad mapou lesoparku Minister Ján Mičovský nad mapou lesoparku MPRV SR (digitálne upravené)

Kvalitu životného prostredia treba uprednostniť pred kubíkmi vyťaženého dreva, tvrdí J. Mičovský.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský na stretnutí s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom hľadal riešenia pre podporu rekreačných funkcií lesov v okolí hlavného mesta.

Dohodli sa na vytvorení veľkého bratislavského lesoparku, ktorý by mal byť príťažlivým rekreačným miestom pre Bratislavčanov. Stretnutie sa uskutočnilo koncom apríla na pôde podniku Mestské lesy v Bratislave.

Ani obchodníci ani aktivisti: Dôležití sú občania

„Je mojím osobným presvedčením lesy neprispôsobovať obchodníkom, ani lesníkom, ani ochranárom a aktivistom, ale lesy prispôsobovať spoločnosti. Lesy na Slovensku nesmú byť bankou pre štát, ale poisťovňou pre zdravú krajinu,“ uviedol minister Mičovský.

Zdravé lesy podľa neho poskytnú obyvateľom rekreačné zóny a prostredie na psychohygienu. Dôležité pre mesto sú aj protierózne opatrenia v kopcoch nad ním.

Lesy v okolí hlavného mesta sú k dispozícii ako miesto oddychu približne pre pol milióna ľudí. „Chceme dosiahnuť zmenu pohľadu na lesníkov a funkciu lesov, aby si spoločnosť začala vážiť a oceňovať ich prácu. Uprednostníme kvalitu životného prostredia pred kubíkmi vyťaženého dreva,“ uviedol šéf agrorezortu.

Príklad pre iných

Ministerstvo chce nadviazať s Mestskými lesmi Bratislava intenzívnu spoluprácu, ktorá by bola príkladom aj pre ďalšie mestá a oblasti na Slovensku. Myšlienka vybudovania veľkého lesoparku v Bratislave spojila viacero organizácií. Štúdiu zásahov do lesného prostredia na tomto území vypracovala Technická univerzita vo Zvolene.

„Ťažbu prispôsobíme v prospech rekreačných funkcií lesa. Citlivým a individuálnym prístupom zabezpečíme stabilitu, vyhovujúci zdravotný stav a funkčnosť bratislavských lesov,“ informoval Matej Vigoda, generálny riaditeľ Lesov SR.

Výsledkom rokovania medzi rezortom pôdohospodárstva a hlavným mestom má byť memorandum o vybudovaní „Veľkého lesoparku“, ktoré by malo uzrieť svetlo sveta približne o mesiac.

TS

Vallo a Mičovský 15386 3Primátor Bratislavy Matúš Vallo a minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (obaja vedľa stĺpa) so zástupcami zainteresovaných organizácií

Partneri