Globálny energetický prehľad 2020: Dopyt po energiách klesne rádovo o percentá

Autor MZVaEZ máj 2020 -
Globálny energetický prehľad 2020: Dopyt po energiách klesne rádovo o percentá Pixabay

Nová analytická publikácia Medzinárodnej energetickej agentúry poskytuje pohľad na mimoriadny dopad pandémie covid-19 na toto odvetvie.

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zverejnila 30. apríla svoju vlajkovú publikáciu Globálny energetický prehľad 2020 (Global Energy Review 2020). Následne IEA dňa 4. mája realizovala webinár, na ktorom prezentovala hlavné zistenia tejto správy.

Dokument poskytuje pohľad na vplyv súčasnej pandémie covid-19 na spotrebu palív, obsahuje odhady, ako sa budú pravdepodobne vyvíjať trendy spotreby energie a emisií CO2 do konca roka.

Správa predpokladá, že dopyt po energiách v roku 2020 celosvetovo klesne o 6 %. Očakáva sa, že k najväčšiemu poklesu dôjde vo vyspelých ekonomikách, keď sa dopyt v USA zníži o 9 % a v EÚ o 11 %.

Elektrina, uhlie, plyn, OZE

Dopyt po elektrickej energii by mal v roku 2020 klesnúť globálne o 5 %, čo je najväčší pokles od Veľkej hospodárskej krízy z 30. rokov 20. storočia. Uhlie je osobitne postihnuté a predpokladá sa, že v roku 2020 poklesne celosvetový dopyt po ňom o 8 %. Po 10 rokoch nepretržitého rastu sa dopyt po zemnom plyne v roku 2020 zníži o 5 %.

Obnoviteľné zdroje energie sú jediným zdrojom, ktorý porastie aj v tomto roku. Predpokladá sa, že ich podiel na celosvetovej výrobe elektrickej energie sa zvýši vďaka ich prednostnému prístupu k sieťam a nízkym prevádzkovým nákladom.

Pokles emisií

V dôsledku týchto trendov, hlavne poklesu spotreby ropy a uhlia, sa v roku 2020 celosvetové emisie CO2 súvisiace s energetikou znížia o takmer 8 % a dostanú sa na najnižšiu úroveň od roku 2010.

Celosvetové emisie CO2 boli v 1. kvartáli 2020 o 5 % nižšie v porovnaní s 1. kvartálom 2019, najmä v dôsledku 8-percentného zníženia emisií z uhlia, o 4,5 % z ropy a o 2,3% zo zemného plynu.

Emisie CO2 sa najviac znížili v regiónoch, ktoré pocítili najrýchlejšie a najväčšie vplyvy pandémie – v Číne (-8%), EÚ (-8%) a USA (-9%), pričom miernejšie poveternostné podmienky takisto významne prispievajú k zníženiu emisií v USA.

Očakáva sa, že globálne emisie CO2 klesnú ešte rýchlejšie počas zostávajúcich deviatich mesiacov a za rok 2020 dosiahnu 30,6 Gt, čo je takmer o 8 % menej ako v roku 2019.

MZVaEZ

Viac informácii nájdete na webstránke IEA.

Partneri