Ukrajinci sa významne podieľali na víťazstve v Druhej svetovej vojne

Autor SK máj 2020 -
Matka Vlasť – pamätník Veľkej vlasteneckej vojny v Kyjeve Matka Vlasť – pamätník Veľkej vlasteneckej vojny v Kyjeve

Veľvyslanec Ukrajiny v Bratislave Jurij Muška v rozhovore odsudzuje snahu Ruska pasovať sa za jediného nositeľa tohto odkazu.

Ako a čím sa obyvatelia Ukrajiny pričinili o víťazstvo nad nacistickým Nemeckom pred 75 rokmi?

Ukrajinci vniesli nesmierne významný príspevok do víťazstva nad nacizmom v Európe a stali sa jedným z víťazných národov. Víťazstvo nad nacizmom bez Ukrajiny a Ukrajincov by nebolo možné. O tom svedčia obrovské straty vojakov, ale aj civilného obyvateľstva, ktoré niesla Ukrajina počas Druhej svetovej vojny. Rovnako aj ich účasť vo vojenských operáciách Červenej armády a spojeneckých armád proti hitlerovskej koalícii, v antinacistickom boji ukrajinskej povstaleckej armády.

Medzi generálmi a admirálmi Červenej armády Ukrajinci predstavovali významnú časť vyššieho veliteľstva – bolo ich viac ako 300. Na čele viac ako polovice sovietskych frontov boli maršali a generáli ukrajinského pôvodu. V tyle nemeckých vojsk na Ukrajine bojovalo viac ako 50-tisíc partizánov vrátane tajných organizácií a ozbrojených skupín ukrajinských nacionalistov.

Preto životný príbeh každého Ukrajinca a Ukrajinky, ktorí bojovali v Červenej armáde, UPA, Vojsku poľskom, v rámci francúzskej, britskej, kanadskej či americkej armády – je časťou dejín hrdinstva a sebaobetovania pre spoločné víťazstvo nad agresorom.

Muška IMG 7493791bd5d6 Jurij Muška (zdroj: Veľvyslanectvo Ukrajiny)

Za odvahu a statočnosť prejavené v bojoch Ukrajinci a obyvatelia Ukrajiny len od ZSSR dostali 2,5 milióna štátnych vyznamenaní a medailí – z celkového počtu sedem miliónov. Viac ako 2 100 Ukrajincov sa stalo Hrdinami Sovietskeho zväzu, 32 – dvojnásobnými Hrdinami a pilot Ivan Kožedub trojnásobným Hrdinom.

Za uznanie ukrajinského vkladu do víťazstva nad nacizmom možno považovať aj zaradenie Ukrajiny medzi zakladajúcich členov OSN v roku 1945.

Cez Ukrajinu prešiel front dvakrát a bola dejiskom ťažkých bojov. Aké boli ukrajinské straty na životoch?

Celkové straty ukrajinských vojakov predstavovali od troch do štyroch miliónov ľudí. Každý druhý z tých, ktorí prežili, zostal navždy zdravotne postihnutý.

V okupačnej zóne zahynulo od 4 do 5 miliónov civilných obyvateľov. Bolo zničených 714 miest a obcí mestského typu, viac ako 28-tisíc dedín, bez obydlia zostalo 10 miliónov ľudí.

Na území Ukrajiny bolo zriadených viac ako 250 koncentračných táborov a táborov nútených prác. Asi 2,4 milióna obyvateľov Ukrajiny bolo odvlečených na nútené práce v Nemecku. Ukrajina stratila viac ako 40 % svojho ekonomického potenciálu, bolo zničených 419-tisíc priemyselných objektov. Toto všetko na celé desaťročia ovplyvnilo charakter vývoja priemyselnej výroby, poľnohospodárstva, materiálneho stavu obyvateľstva.

Aké hodnotenie víťazstva z roku 1945 dnes prevláda na Ukrajine?

Ôsmy máj, výročie kapitulácie nacistického Nemecka, oslavujeme ako Deň pamäti a zmierenia. Práve tento deň považujeme za deň víťazstva nad nacizmom.

V rokoch nezávislosti sa na Ukrajine objavilo veľa otázok tykajúcich sa osláv dňa víťazstva. Aj vzhľadom na nejednoduché dejiny rusko-ukrajinských vzťahov v XX. storočí, aj preto, lebo 9. máj Rusko premenilo na svoj nástroj propagandy. Preto je logické, že Ukrajina sa dištancovala od tohto sviatku v jeho „sovietskej“ podobe.

Od roku 2015 v našej krajine došlo k významným zmenám v prístupe k oslavám výročia ukončenia Druhej svetovej vojny. Podľa prezidentského dekrétu z roku 2015 sa 8. máj pripomína ako „Deň pamäti a zmierenia“. A oslavuje sa aj 9. máj, ktorý sa od roku 2016 nazýva „Deň víťazstva nad nacizmom v Druhej svetovej vojne“.

Takým spôsobom bol sovietsko-ruský vojnový diskurz nahradený ukrajinsko-európskym a humanistickým. Nie je náhoda, že sloganom osláv na Ukrajine a v Európe je „Nikdy znova“, zatiaľ čo Rusko robí oslavy v duchu „Ak bude treba, zopakujeme!“

Je zrejmé, že dedičstvo víťazstva nad fašizmom považuje Rusko za svoje a objektívne je aj hlavným nástupníckym štátom Sovietskeho zväzu. Ako to vnímate a čo robí ukrajinská vláda, aby sa zviditeľnil aj podiel Ukrajincov na víťazstve?

Rusko už veľa rokov zneužíva tému víťazstva nad nacizmom v druhej svetovej vojne a tento trend prudko zintenzívnilo po začatí ozbrojenej agresie proti Ukrajine v roku 2014.

Za týmto účelom sa využíva množstvo podvodov a dezinformácií o historických udalostiach, Rusko sa snaží pripisovať sebe hlavné zásluhy vo víťazstve, prezentovať seba ako „hlavného antifašistu“ a uplatňuje túto mytológiu do súčasnosti.

Ruská propaganda naplno používa aj formy a nástroje sovietskej vojenskej propagandy. Jej slovník obsahuje termíny z Druhej svetovej vojny: ukrajinská vláda – „fašistická“, ukrajinská armáda – „trestná jednotka“, ľudia, ktorí s nimi spolupracujú – „prisluhovači“, teroristi, ktorí sú proti ukrajinským orgánom – „povstalci“.

Mýty o Druhej svetovej vojne používa ruská propaganda nielen na Ukrajine alebo v Rusku, ale aj v Európe a vo svete. Rusko sebavedome monopolizovala víťazstvo Červenej armády nad nacizmom, aj keď v jej radoch bojovali milióny Ukrajincov a zástupcov iných národností. Podľa mienky ruského vedenia je toto historické víťazstvo argumentom pre zhovievavosť voči nemu v súčasnosti. My nemôžeme byť agresormi, pretože sme oslobodzovali svet od Hitlera, tvrdia.

Preto mýty o vojne nemajú len určitú humanitárnu funkciu – sú považované za dôležitý nástroj na obnovenie geopolitického vplyvu Ruska.

Po Majdane a na začiatku rusko-ukrajinskej vojny, v roku 2015, Ukrajina prijala európsku koncepciu pripomínania si víťazstva nad fašizmom. To bol dôležitý krok v odklone od totalitného dedičstva ZSSR a nasmerovania krajiny do jadra Európy.

Obyvatelia Ukrajiny vniesli neoceniteľný vklad k víťazstvu nad nacizmom v rokoch 1939 – 1945 svojim hrdinstvom v boji za oslobodenie Európy. Dnes sú Ukrajina a Ukrajinci opäť prvou líniou európskej civilizácie v boji za slobodu, demokraciu a európske hodnoty proti ruskej agresii.

Čo môžete povedať o príspevku Ukrajincov k oslobodeniu Slovenska?

Osobitnú úlohu pri oslobodení Slovenska zohral 1. Československý armádny zbor vytvorený v ZSSR pod velením Ludvíka Svobodu, v ktorom väčšinu – 50 až 70 percent – a to najmä v prvých rokoch existencie, predstavovali podkarpatskí Ukrajinci.

Oslobodenie Slovenska sa začalo po vypuknutí Slovenského národného povstania, keď bola pripravená a vykonaná Karpatsko-duklianska operácia 38. armádou Prvého ukrajinského frontu pod velením maršala Ivana Koneva a silami 1. gardovej armády Štvrtého ukrajinského frontu pod velením generála Ivana Petrova.

Dňa 6. októbra 1944 československý armádny oddiel ovládol Dukliansky priesmyk a tento deň sa stal Dňom Československej ľudovej armády. Odvaha a hrdinstvo podkarpatských Ukrajincov bola vysoko hodnotená generálom Ludvikom Svobodom.

SK 

(Foto: Pixabay / Bobby Barker)

 

Zaujímavé fakty

- Medzi vojakmi, ktorí ako prví vztýčili vlajku nad Reichstagom, bol poručík Alexej Berest, Ukrajinec zo Sumskej oblasti.

- Kapituláciu Japonska, ktorá znamenala úplný koniec Druhej svetovej vojny, na bojovej lodi Missouri 2. septembra 1945 podpísal za sovietsku stranu generalporučík Kuzma Derevianko, ktorý bol tiež Ukrajinec.

 

rsz 200507 korcok velvyslanci ukoncenie 2 svetovej vojny 19Minister zahraničných vecí Ivan Korčok sa 7. mája 2020 stretol s diplomatmi akreditovanými v SR a zastupujúcimi 7 krajín, ktorých občania sa podieľali na oslobodzovaní Slovenska. Predstavitelia krajín (zľava): Ukrajina, Rumunsko, Gruzínsko, Bielorusko; minister Korčok; Česko, Kazachstan, Rusko. Zdroj: MZVaEZ SR.

Partneri