Kvalita vody pri európskych morských aj vnútrozemských plážach je veľmi dobrá

Autor Vivian Loonela, Sara Soumillion jún 2020 -
Ilustračné foto – Liptovská Mara Ilustračné foto – Liptovská Mara Region Liptov

Takmer 85 % prírodných lokalít v EÚ určených na kúpanie spĺňa prísne normy kvality vody, na Slovensku trochu menej.

Výsledky, ktoré uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska komisia, poskytujú dobrý prehľad o tom, kde môžu záujemcovia nájsť najlepšiu kvalitu vody na kúpanie.

Podľa správy splnilo minimálne požiadavky na kvalitu takmer všetkých 22 295 lokalít na kúpanie (21 981 z nich sa nachádzalo v 28 členských štátoch EÚ vrátane Spojeného kráľovstva), ktoré boli sledované minulý rok v celej Európe. Monitorovanie prebehlo aj v Albánsku a vo Švajčiarsku.

Nastal len mierny pokles počtu lokalít v EÚ spĺňajúcich najvyššie normy pre „výbornú“ vodu a minimálne „dostatočné“ požiadavky stanovené v smernici EÚ o vode určenej na kúpanie.

Čisté jazerá, ešte čistejšie pobrežie

Spolu 84,6 % lokalít v Európe získalo hodnotenie „výborné“. Minimálne „dostatočné“ požiadavky dosiahlo 94,9 % lokalít. Kvalita pobrežných lokalít na kúpanie je pritom lepšia ako tých vo vnútrozemí.

Len 1,3 % zo všetkých lokalít získalo hodnotenie „nevyhovujúce“. Tento údaj výrazne nekolíše od roku 2013, keď to boli asi 2 %.

Na Slovensku spadalo do hodnotenia dovedna 32 lokalít od Bratislavy po Zemplínsku Šíravu a všetky boli pri jazerách. Výbornú kvalitu vody malo 62,5 % z nich, aspoň dostatočnú dovedna 87,5 %. Jedinou nevyhovujúcou lokalitou boli podľa EK Slnečné jazerá v Senci.

Trend v kvalite vody na Slovensku

tabuľka kúpanie SKZvislá os: počet hodnotených lokalít v danom roku.
Kvalita vody: Modrá = výborná alebo dobrá; zelená = dostatočná; červená = nevyhovujúca; šedá = nebola klasifikovaná. (Zdroj: EEA)

Najvyššie percento lokalít na kúpanie s vysokou kvalitou vody bolo vlani na Cypre (99,1 %), v Rakúsku (98,5 %), na Malte (97,7 %) a v Grécku (95,7 %). Na opačnom konci rebríčka sú Poľsko (21,6 %), Albánsko (58,8 %), Slovensko (62,5 %) a Estónsko (63 %).

Čistá voda – v prospech zdravia aj prírody

„Čistá voda na kúpanie sa zvyčajne považuje za samozrejmosť, ale v skutočnosti je jedným z európskych kolektívnych úspechov. Je výsledkom usilovnej dlhoročnej práce mnohých ľudí,“ povedal na margo správy európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius.

„Aj tohtoročná správa potvrdzuje, že si Európania môžu pri kúpaní v európskych vodách naďalej užívať veľmi vysoké štandardy kvality. Musíme prijať všetky opatrenia, aby to tak aj ostalo“ dodal.

Podľa výkonného riaditeľa agentúry EEA Hansa Bruyninckxa „čistejšie vody na kúpanie nie sú prospešné len pre naše zdravie a blahobyt, ale aj pre zdravie životného prostredia.“

„Pravidelné monitorovanie a posudzovanie vody na kúpanie nám zásadným spôsobom pomáha udržiavať ich vysokú kvalitu v celej Európe. Prípadné znečistenie vôd potom môžeme riešiť prijatím účinných opatrení,“ zdôraznil.

Smernica EÚ o kvalite vody na kúpanie

Kvalita vody v sledovaných lokalitách v Európe sa za 40 rokov od zavedenia smernice EÚ o kvalite vody na kúpanie významne zlepšila. Zaviedlo sa ňou účinné monitorovanie a riadenie kvality vody.

V kombinácii s ďalšími právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia, ako je napríklad smernica o čistení komunálnych odpadových vôd (1991), to viedlo k tomu, že sa do vody určenej na kúpanie dostáva výrazne menej neupravených alebo nedostatočne upravených komunálnych a priemyselných odpadových vôd. 

Vďaka tomu čoraz viac lokalít nielen spĺňa minimálne normy kvality, ale posunulo kvalitu vody na najvyššiu úroveň. EEA uverejnila aj aktuálnu interaktívnu mapu s údajmi o kvalite vody v jednotlivých lokalitách. K dispozícii sú aj aktualizované správy o jednotlivých krajinách a ďalšie informácie o uplatňovaní smernice.

EK chce ďalej vyhodnotiť smernicu a analyzovať, čo sa osvedčilo. Potom rozhodne, či treba prijať ďalšie iniciatívy.

Súvislosti a kritériá

Všetky členské štáty EÚ spolu s Albánskom a so Švajčiarskom monitorujú svoje lokality na kúpanie podľa ustanovení smernice EÚ o kvalite vody určenej na kúpanie. Hodnotenie kvality vody podľa tejto smernice sa zakladá na dvoch mikrobiologických parametroch, ktorými sú obsah črevných baktérií enterokok a Escherichia coli.

Záväzné predpisy podľa toho určujú, kedy možno kvalitu vody v lokalite klasifikovať ako „výbornú“, „dobrú“, „dostatočnú“ alebo „nevyhovujúcu“. Ak je kvalita nevyhovujúca, mal by daný štát podniknúť určité kroky, napr. vydať zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa, informovať verejnosť a prijať nápravné opatrenia.

Hlavnými zdrojmi znečistenia vôd sú kanalizácia a odtok vody z poľnohospodárskych podnikov a ornej pôdy. Znečistenie sa zvyšuje pri silných dažďoch a záplavách, keď dochádza k pretekaniu kanalizácie a znečistená odtoková voda sa dostáva do riek a morí.

Kúpanie v čase koronakrízy

V súčasnosti sa z dôvodov pandémie koronavírusu a reštriktívnych opatrení zavedených v celej Európe verejnosti odporúča vyhľadať aj aktualizované informácie o bezpečnostných opatreniach v lokalitách určených na kúpanie. Vydávajú ich miestne a vnútroštátne orgány a prevádzkovatelia pláží.

Európska komisia 13. mája predložila súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby po mesiacoch znova otvorili prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia.

Vivian Loonela, Sara Soumillion

 

Stupeň čistoty vody v hodnotených lokalitách v SR a okolí

mapa vodaModrá = výborná; belasá = dobrá; zelená = dostatočná; červená = nevyhovujúca; šedá = nebola klasifikovaná. (Zdroj: EEA)

Partneri