Audit odbornosti a finančnej efektivity verejného obstarávania vo vašej obci

Autor SCO jún 2020 -

Jedinečnú možnosť bezplatného auditu vám ponúka Slovenské centrum obstarávania v rámci celoslovenského projektu „SAPIENTIA VERO HONOREM“.

Chceli by ste pre Vašu samosprávu získať bezplatný audit transparentnosti, odbornosti a finančnej efektivity verejného obstarávania vo vašej obci prostredníctvom partnerskej spolupráce?

Túto jedinečnú možnosť Vám ponúka Slovenské centrum obstarávania v rámci celoslovenského projektu „SAPIENTIA VERO HONOREM – Múdrosť, česť a pravda“. Tento projekt je realizovaný s podporou Ministerstva vnútra.

Spolupráca vám prinesie

  • nezávislý, odborný názor na finančnú efektívnosť a zákonnosť vynakladania prostriedkov vašej samosprávy v posledných 4 rokoch,
  • vyhnete sa častým problémom po ukončení verejného obstarávania, ako sú napríklad následné často vynútené finančné dodatky k zmluvám, nedodržiavanie termínov, nekvalita dodaných tovarov, služieb a prác, pokuty z ÚVO, prípadne finančné korekcie eurofondov,
  • získate efektívnejšie a hospodárnejšie využitie verejných zdrojov, finančné úspory,
  • dosiahnutie nielen najnižšej ceny, ale zároveň vysokej zodpovedajúcej kvality, najlepšieho servisu a prevádzkovej hospodárnosti (multikriteriálne verejné obstarávanie),
  • rozšírenie znalostí a metodík pre aplikáciu Zákona o verejnom obstarávaní, čím docielite, že sa stane Vašim nástrojom pre optimalizáciu výdavkov z verejných zdrojov.

O nás

SLOVENSKÉ CENTRUM OBSTARÁVANIA, o. z., už od svojho vzniku v roku 2012 systematicky vykonáva poradenskú, audítorskú a konzultačnú činnosť pre subjekty verejnej a štátnej správy v oblasti finančných analýz a konzultácií, verejného obstarávania a verejných obchodných súťaži.

Organizuje odborné konferencie a semináre, ako aj prezentácie na odborných podujatiach ZMOS a ÚMS. Poskytuje svoje služby viac ako 1 300 klientom a k dnešnému dňu združuje viac ako 320 členov spomedzi samospráv a subjektov verejnej/štátnej správy.

SCO

Viac informácií na: https://i-sco.sk/

 

 

PodhradieIlustračné foto

Partneri