Slovensko na známkach Japonskej pošty

Autor MZVaEZ SR júl 2020 -

Japonsko a Československá republika nadviazali diplomatické vzťahy pred 100 rokmi. Toto výročie sa priamo týka aj Slovenska a pripomínajú ho nové poštové známky.

Pri príležitosti 100. výročia nadviazania vzájomných diplomatických vzťahov vydala Japonská pošta sériu známok s motívmi Slovenska. V tomto symbolickom kroku zohrala úlohu spoločná iniciatíva mesta Gifu a veľvyslanectva Slovenskej republiky v Tokiu.

V rámci programu Host Town Initiative je Gifu – mesto podobne veľké ako Bratislava – partnerom a hostiteľom prípravných sústredení slovenských športovcov v období pred olympijskými a paralympijskými hrami v Tokiu.

Možnosti prípravy v miestnych podhorských klimatických podmienkach využilo v Gifu od roku 2018 už niekoľko skupín slovenských športovcov.

MZVaEZ SR

Japonsko list Pamätný list so známkami s motívmi Slovenska

Partneri