Rýchla a správna pomoc pri hypoglykémii môže zachrániť život

Autor PRServis júl 2020 -
Rýchla a správna pomoc pri hypoglykémii môže zachrániť život Pixabay / Steve Buissinne

Hypoglykémia? Ďakujem, nechcem… Tak by asi znela odpoveď každého pacienta s diabetom. Kto zažil ťažkú hypoglykémiu, vie, aká extrémne stresujúca situácia to je.

Hypoglykémia patrí k relatívne častým komplikáciám liečby diabetu. Má tri stupne, ktoré sa delia podľa závažnosti na ľahký, významný (signifikantný) a ťažký. Najvážnejší tretí stupeň, teda ťažká hypoglykémia, sa definuje ako epizóda nízkej hladiny cukru v krvi, keď už si pacient nedokáže pomôcť sám a potrebuje asistenciu druhej osoby.

Tento stupeň natoľko ochromí postihnutého, že nie je schopný situáciu vyhodnotiť ani podniknúť účinné kroky k jej riešeniu. Zostáva celkom odkázaný na rýchlu pomoc okolia, či už ide o zdravotníkov, alebo laikov (najčastejšie rodina, spolupracovníci, spolužiaci, priatelia, učitelia alebo napríklad tréneri).

Príčiny a príznaky hypoglykémie

„Keď sa pozrieme, aké sú príčiny hypoglykémie, tak najčastejšie ide o problém s príjmom stravy. Pacient sa stravuje nepravidelne alebo sa skrátka a jednoducho zabudne najesť. Na druhom mieste, nech už ide o pacientov s diabetom 1. alebo 2. typu, je prílišná fyzická námaha, ďalej chyba v dávkovaní inzulínu, stresové situácie a tiež syndróm nerozpoznanej hypoglykémie,“ vysvetľuje prof. MUDr. Kateřina Štechová z Diabetologického centra Internej kliniky Fakultnej nemocnice v pražskom Motole.

Najčastejšími príznakmi hypoglykémie sú slabosť, tras, zvýšené potenie, poruchy zraku či búšenie srdca. Postihnutý môže pociťovať hlad až nevoľnosť, závrat, bolesť hlavy, zhoršenú schopnosť reči alebo ospalosť. Človek môže dokonca pôsobiť dojmom, že je opitý.

Hypoglykémia prináša aj zvýšené kardiovaskulárne riziko (riziko vzniku arytmie, t. j. poruchy srdcového rytmu), dočasné zhoršenie mozgových funkcií a v ťažkých formách môže pacienta priamo ohroziť na živote.

Čo robiť pri hypoglykémii

Pri ľahších formách hypoglykémie je postup pomerne jednoduchý. Je potrebné podať sacharidy, či už vo forme sladených nápojov, hroznového cukru alebo pečiva, prípadne sušienky. 

„Iná situácia však nastáva pri závažnej hypoglykémii. Pacient môže byť zmätený, nespolupracujúci alebo dokonca v bezvedomí. Príjem sacharidov ústami je vylúčený, pretože hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia a udusenia. Rýchla a účinná pomoc je pritom základným predpokladom k vyriešeniu situácie a zamedzeniu vážnych komplikácií,“ upozorňuje prof. Kateřina Štechová.

V prípade zdravotníckej pomoci sa aplikuje koncentrovaná glukóza priamo do žily, stav pacienta sa za pár minút zlepší a ďalší postup je už na rozhodnutí zdravotníkov. K závažným hypoglykémiám však najčastejšie dochádza v domácom prostredí alebo v práci, prípadne pri športe či pri iných aktivitách. V takých prípadoch je nutné okamžite podať liečivý prípravok, ktorý by mal byť súčasťou pohotovostného balíčka každého diabetika liečeného inzulínom.

Injekčná aplikácia však môže byť pre ľudí príliš zložitá, a preto sa mnohí diabetici obávajú, že im nebude rýchlo a správne poskytnutá pomoc.

Iný spôsob aplikácie

Ďalšou možnosťou je podanie glukagónu vo forme nosového prášku. Jednoduchosť aplikácie je v mnohých prípadoch výhodou.

„Je to ďalší krok smerom k zvýšeniu komfortu a najmä bezpečiu pacienta, ktorý môže výrazne ovplyvniť úspešnosť podania lieku a zvýšiť kvalitu života diabetikov aj tých, ktorí ich život s diabetom zdieľajú z bezprostrednej blízkosti,“ komentuje prof. Kateřina Štechová.

Informovanosť zohráva dôležitú úlohu

Pacienti s diabetom ani ich okolie by nemali hypoglykémiu brať na ľahkú váhu, ale ani prepadať panickému strachu. Mali by byť dobre oboznámení so všetkými aktuálnymi možnosťami riešenia závažnej hypoglykémie, edukovať blízke okolie a predovšetkým svoje obavy kedykoľvek konzultovať s lekárom.

PRServis

Partneri